Kaksi henkilöä lähikuvassa pöydän ääressä.
Asiakastarina

Ikääntyneiden asuminen kunnissa ja kuntayhtymissä – tutkimus

Valtioneuvoston kanslian ja ympäristöministeriön toimeksiannosta käynnistyneessä tutkimuksessa on tarkoituksena selvittää ja tehdä ehdotuksia siitä, mitä keskeisiä ja pitkäjänteisiä toimenpiteitä ja ratkaisuja kunnissa ja hyvinvointialueilla on tarpeen tehdä ikääntyneiden asumisessa, asuinympäristöjen ikäystävällisyydessä ja asumispalveluissa tulevina vuosina. Tutkimuksessa selvitetään, mitkä toimintamallit ovat osoittautuneet hyviksi kuntien ja kuntayhtymän välisessä yhteistyössä sekä tuotetaan tietoa siitä, millaista yhteistyötä tarvitaan kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden välillä. ​

Tutkimuksen keskiössä on tulevan sote-lainsäädännön toimeenpanon valmistelu ikääntyneiden asumisessa. Tutkimuksen lopputuotoksena laaditaan toimenpide-ehdotukset ja suositukset ikääntyneiden asumiseen liittyvälle kehitystyölle ja sen edistämiselle jatkossa.

Selvityksen toteuttavat FCG Finnish Consulting Group, MDI Public, tutkija Katariina Välikangas ja Kuntaliitto.

Toteutusaika 3/2022-4/2023

Asiakas: Valtioneuvoston kanslia

Lue lisää: Kuntien ja hyvinvointialueiden toiminta ikääntyneiden asumisessa ja asumispalveluissa (IKÄHYVIS) | Tieto käyttöön (tietokayttoon.fi)