Kahden henkilön kädet rakentamassa tornia palikoista
Asiakastarina

Hyria koulutus: Intro toi ryhtiä perehdytykseen

Hyriassa käytetään perehdytysohjelmisto Introa uuden työntekijän perehdytyksen tukena. Intro on yhtenäistänyt aiemmin pirstaleisena olleen perehdytysprosessin. Se auttaa myös rakentamaan työnantajamielikuvaa.

Hyriassa perehdytyksen suunnitelma laadittiin ennen Introa manuaalisesti. Manuaalisessa perehdytysprosessissa paperilomakkeille kuitattiin toimenpiteet tehdyiksi sitä mukaa, kun perehdytettävä oli ne suorittanut. Hiljalleen päädyttiin tilanteeseen, jossa kuittaukset alkoivat unohtua, ja osa esimiehistä alkoi tehdä omia perehdytyslistoja. Käytännöt muuttuivat kirjaviksi ja perehdytysprosessi pirstaloitui. Tilanne haluttiin korjata ja muuttaa prosessi takaisin yhtenäiseksi. Ratkaisuksi päätettiin ottaa käyttöön perehdytysohjelmisto Intro.

Tavoitteena yhtenäinen prosessi ja tyytyväinen henkilöstö

Käyttöönoton tavoitteena oli yhtenäistää prosessi ja koota perehdytykseen liittyvä materiaali yhteiseen työkaluun. Laadukasta ja sujuvaa perehdytysprosessia seuraisivat myös tyytyväiset esimiehet ja perehdytettävät.

– Tyytyväinen henkilöstö pysyy pidempään töissä ja hyrialaistuu eli kasvaa hyvällä perehdytysprosessilla nopeasti osaksi Hyria-heimoa, henkilöstökoordinaattori Virpi Lyytimäki toteaa iloisena.

Virpi Lyytimäki vastasi prosessin suunnittelusta ja Intron käyttöönotosta. Perehdytyksen prosessikuvaus täsmentyi avainhenkilöiden kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Sen jälkeen oli vuorossa perehdytyssuunnitelmapohjien laatiminen, jotka tallennetaan Introon valmiiksi käyttöönoton yhteydessä. Introssa on valmiina suunnitelmapohjia, jotka voi ottaa käyttöön sellaisenaan tai muokata tarvittaessa oman organisaation tarpeisiin.  Suunnitelmapohjien lisäksi Virpi rakensi Introon myös valmiit perehdytystiimit.

Esimiehille esiteltiin uutta työkalua useaan kertaan valmistelevien toimenpiteiden ohella. Näin pyrittiin varmistamaan, että työkalu olisi tuttu, kun Introa ensimmäisen kerran käytettäisiin perehdytyksen tukena.

Introa on näppärä käyttää

Ensimmäisen vuoden jälkeen suurin osa Hyrian esimiehistä käyttää Introa uuden työntekijän perehdytyksessä. Noin 50 % kesän ja syksyn aikana tulleista uusista työntekijöistä on perehdytetty Intron avulla.

– Ne esimiehet, jotka Introa käyttävät, kehuvat sitä näppäräksi käyttää. Intron sähköpostiin lähettämät muistutukset käynnissä olevista perehdytyksen osioista koetaan hyväksi ja tarpeelliseksi toiminnoksi. Muutamat esimiehet ovat myös todenneet, että Intron avulla muistaa käsitellä tietyt asiat. Suunnitelma on ikään kuin muistilista, josta on helppo tarkistaa, mitkä asiat tulee perehdyttää. Ilman kirjausta jotkut asiat saattaisivat jäädä käsittelemättä, Virpi Lyytimäki toteaa.

Perehdytettävät ovat myös osaltaan antaneet positiivista palautetta.

– Eräs perehdytettävä totesi: Wau, onpa täällä moderni systeemi, kun sain jo ennen ensimmäistä työpäivää linkin sähköpostiini ja minulle on tehty perehdytysohjelma valmiiksi, Virpi Lyytimäki jatkaa.  

Laadukas perehdytys kirkastaa työnantajamielikuvaa

Laadukkaasti hoidettu perehdytysprosessi kirkastaa työnantajamielikuvaa. Se on myös luonteva jatkumo laadukkaasti hoidetulle rekrytointiprosessille. Perehdytys- ja rekrytointiohjelmistot tukevat ja auttavat yhtenäistämään prosesseja. Ohjelmistoissa henkilötiedot ja muu data säilyvät myös yhdessä tietoturvallisessa paikassa.

Introa kehitetään ketterästi asiakastoiveiden perusteella. Eri toimialoilla on erilaisia vaatimuksia, jotka huomioidaan ohjelmiston kehitystyössä. Integraatio Kuntarekryyn antaa perehdytykselle sujuvan alun. Kun Kuntarekry-järjestelmässä merkitään henkilö palkatuksi, henkilön tiedot siirtyvät Introon valmiiksi esimiehen näkymään. Näin uusi perehdytys Intron avulla voi alkaa.

Tutustu asiantuntijoihimme