Ihmisiä kokoontuneena pöydän ääreen.
Asiakastarina

Kangasalla rekrymarkkinointi on nykyään luonnollinen osa rekrytointiprosesseja

Kangasalan kaupungilla työskentelevät Eija Tetri-Lähde ja Kati Marttila työskentelevät tiivisti rekrymarkkinoinnin parissa. Eija työskentelee kaupungin henkilöstöjohtajana ja on tiiviisti mukana myös kaupungin rekrytointeihin ja työantajamielikuvaan liittyvissä asioissa sekä työntekijäkokemuksen kehittämisessä. Kati työskentelee henkilöstösuunnittelijana ja on mukana kaupungin kehittämistyössä ja julkaisee myös kaupungin rekrytointeja säännöllisesti Kuntarekryyn. Rekrytointien markkinointiin liittyvät asiat ovat heidän työpöydällään säännöllisesti ja lisäksi uuden rekrytointikoordinaattorin, Saara Kavénin, työpanos tulee näkymään tällä saralla jatkossa.

Haasteiden kautta onnistumiseen

Korona toi aikanaan omat haasteensa Kangasalan rekrytointeihin, kun sosiaali- ja terveysalalla hakijamäärät selvästi laskivat ja osaan rekrytointeja oli vaikea saada hakijoita. Sosiaali- ja terveyskeskuksessa lähdettiin aktiivisesti panostamaan työnantajakuvaansa ja rekrytointimarkkinointiin. Pikkuhiljaa sama ongelma alkoi näkymään myös varhaiskasvatuksen, ateria- ja siivouspalveluiden sekä teknisen keskuksen tehtävissä.

Oli aika alkaa tekemään muutoksia ja miettimään kaupungin työnantajamielikuvaa, rekrymarkkinointia sekä osaajien houkuttelua uudelleen. Kangasalan kaupunki kehittikin tuolloin omaa brändikäsikirjaansa, mietti houkuttelevuustekijöitä, päivitti työpaikkailmoituksia ja rekrytointiohjeistuksia, suunnitteli uudet somepohjat, lanseerasi uuden sloganin ja alkoi tutkimaan ja kehittämään hakija- sekä työntekijäkokemusta.

”Panostamme nykyään myös enemmän työhyvinvointiin liittyviin asioihin, ja haluamme tuoda esille Hyvinvoivaa ja aktiivista Kangasalaa, työhyvinvointihankettamme”, Eija kertoo. Kaupungin tavoitteena on kirkastaa ja kehittää työnantajakuvaa aktiivisesti myös tulevaisuudessa. Rekrytointiin liittyviä prosesseja ja rekrymarkkinointia kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa, ja onhan kaupunki tehnyt myös useita videoita, joissa työntekijät kertovat työnteosta ja yhteisesti esiin nostetuista avainasioista.

Rekrymarkkinoinnilla merkittävä rooli

”Koemme rekrymarkkinoinnin hyvin tärkeäksi osaksi rekrytointiprosessejamme. Aina kun teemme markkinointia, pystymme vaikuttamaan ja rakentamaan myös kaupungin työnantajamielikuvaa. Ilman rekrymarkkinointia, emme tavoittaisi hakijoita samalla tavalla”, Eija kertoo.

Eija ja Kati kokevat, ettei aikaisempi rekrymarkkinointi ollut riittävää. Nykypäivänä sosiaalinen media sekä erilainen verkkomainonta on niin keskeinen osa markkinointia, että rekrytointeja täytyy markkinoida näissä varsin laajasti.

Kangasalla on takana jo pitkä asiakassuhde Kuntarekryn kanssa ja kun eräässä palaverissa tuli puhetta rekrymarkkinoinnin palveluista, halusimme ehdottomasti lähteä kokeilemaan sitä myös Kuntarekryn kautta, sillä yhteistyö on aina ollut niin sujuvaa. Tällä tiellä ollaan edelleen.

”Palvelu on sujuvaa ja nopeaa ja on mielestäni tosi kiva, kun saamme valmiita ehdotuksia kampanjoihin tai somekuviin liittyen. Se säästää meidän aikaa ja vaivaa”, Kati kertoo. Erilaiset rekrymarkkinoinnin kampanjat toteutuvat Kangasalan mukaan myös erittäin sutjakkaasti ja ovat lisäksi kustannustehokkaita.

Markkinointi näkyy hakijoiden määrässä

Rekrymarkkinoinnin teho on näkynyt Kangasalalla suoraan hakijoiden määrässä. ”Kyllä se näkyy paikkojen hakijamäärissä, missä on käytetty rekrymarkkinointia. Lisäksi ilmoitusten kävijämäärät ovat kasvaneet selkeästi”, Eija kertoo. Vaikeissa rekrytoinneissa kaupunki hyödyntää rekrymarkkinointia useassa eri kanavassa, mikä tietysti lisää näkyvyyttä entisestään. Rekrymarkkinoinnin hyödyllisyyttä ei voi vähätellä.

Kangasala suosittelee rekrymarkkinoinnin toteuttamista Kuntarekryn kanssa myös muille organisaatioille. ”Olemme kokeneet yhteistyön helpoksi ja myös luontevaksi jatkoksi sille, että käytämme järjestelmää organisaation rekrytointien toteuttamiseen. Kannattaa ehdottomasti kokeilla”, Eija sanoo.

Kimmo Koski
Kimmo Koski
Avainasiakaspäällikkö
Lähetä viesti
Maria Wendell
Maria Wendell
Asiakkuuspäällikkö
Lähetä viesti