Asiakastarina

Palkkaharmonisointikustannusten skenarointi ja laskenta

Palkkaharmonisaatio on paljon keskustelua herättänyt aihe osana hyvinvointialueuudistusta.

Lähtötilanne:

Osana SOTE-uudistusta hyvinvointialueille siirtyy henkilöstöä useista eri organisaatioista. Tarve harmonisoida palkkoja syntyy, kun vaativuudeltaan samasta tehtävästä maksettavan palkan taso vaihtelee lähtöorganisaatioittain. Hallituksen sote-esityksessä on arvioitu, että jos palkat harmonisoidaan ammattinimikkeen keskimmäiseen arvoon, eli mediaaniin, kustannukset olisivat kokonaisuudessaan noin 60 miljoonaa euroa vuodessa. Paljonko organisaatiomme tulisi budjetoida palkkaharmonisoinnin kustannuksiin? Kuinka Kuinka luoda harmonisointisuunnitelma joka on yhtä aikaa kustannustehokas, ennakoitavissa ja tasapuolinen?

Ratkaisu:

Harmonisointilaskennan lähtödata perustuu henkilötietojen siirtoprojektin yhteydessä kerättyyn palkkadataan. Siirtyvä henkilöstö ryhmitellään tehtäväkohtaisten palkkojen perusteella harmonisointiryhmiin, joiden sisällä suoritetaan harmonisointikustannusten laskenta.

Lopputulos:

  • Konkreettinen suunnitelma palkkaharmonisoinnin toteuttamistavasta
  • Tarkka laskelma harmonisoinnin kustannuksista talousarviota varten
  • Työntekijöiden datalähtöinen ryhmittely hyvinvointialueen laajuisen TVA- järjestelmän rakentamisen tueksi