Lähikuva ihmisestä selaamassa muistiinpanoja
Asiakastarina

Selvitys opintovapaalain kehittämisestä

FCG toteuttaa työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta selvityksen, jonka tarkoituksena on saada tietoa opintovapaalain kehittämiseksi. Selvitys keskittyy opintovapaan nykytilaan, muiden maiden lainsäädäntöön sekä mahdollisuuksiin käyttää opintovapaata joustavammin.

Selvityksessä kootaan uutta tietoa opintovapaan nykytilasta sekä kartoitetaan keskeisimpiä käytännön haasteita opintovapaalain soveltamisessa työnantajan ja työntekijän näkökulmista. Selvityksessä kootaan myös kuvaukset verrokkimaiden opintovapaajärjestelmistä.

Selvityksen toteuttavat FCG Finnish Consulting Group ja Forefront Oy elo-joulukuussa 2022.

Toteutusaika 8/2022-12/2022

Asiakas: Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätietoa Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla.