Asiakastarina

Siirtyvien henkilöiden tietojen kerääminen ja yhdistäminen osana hyvinvointialueuudistusta

Lähtötilanne: Siirtyvän henkilöstön tiedot sijaitsevat kymmenissä eri tietojärjestelmissä. Organisaatioiden tietosisällössä, sen yhteismitallisuudessa ja kattavuudessa on suuria eroja. Haasteena on, miten eri tietolähteistä kerätty tieto saadaan nopeasti ja tehokkaasti yhteismitalliseen muotoon, jotta tietoa voidaan hyödyntää hyvinvointialueen valmistelun ja päätöksenteon tukena.

Ratkaisu:

Työssä hyödynnetään Microsoft Azure –datatyökaluja, joiden avulla lähdejärjestelmistä kerätty data siirretään Azuren tietovarastoon ja muunnetaan yhteismitalliseen muotoon jatkohyödyntämistä varten

  • Tietojen poiminta lähdejärjestelmistä
  • Tietojen toimittaminen tietovarastoon
  • Tiedon organisointi, prosessointi ja ja yhteismitallistaminen
  • Tiedon visualisointi ja raportointi

Hyödyt:

  • Ajantasainen tieto hyvinvointialueiden valmistelun ja päätöksenteon pohjana
  • Tiedon hyödyntäminen vakanssien luonnin, organisaatiorakenteen mallintamisen ja henkilöstön sijoittumisen suunnittelussa
  • Mahdollistaa erillishankkeina tiedonsiirrot muihin hyvinvointialueen järjestelmiin