Tuulivoiman avulla tuotetaan Suomessa yhä enemmän uusiutuvaa sähköä. FCG on suunnitellut nostokentät ja tieyhteydet neljään tuulipuistoon, joiden infrarakentamisesta vastaa Eltel Networks Oy. Tuulipuistojen rakentaminen aloitettiin kevättalvella 2019, ja kaikki neljä tuulipuistoa valmistuvat vuoden 2020 aikana – lisäten entuudestaan Suomen tuulivoimakapasiteettia. 

”Yhteisten hankkeiden toteuttaminen FCG:n kanssa on helppoa, koska voimme luottaa siihen, että tarpeemme huomioidaan kaikilla yhteistyön osa-alueilla.”
Vesa Vahtola, työmaajohtaja, Eltel Networks Oy 

Rakenteilla olevista neljästä tuulipuistosta suurin nousee Oltavaan, Pyhäjoelle, minne pystytetään 19 tuulivoimalaa. Tuulipuiston rakennuttamisesta vastaa Taaleri Energia. Suolakankaalle, Kauhajoelle pystytetään yhdeksän ja Saunamaalle, Kurikan ja Teuvan rajalle kahdeksan tuulivoimalaa. Näiden rakennuttamisesta vastaa Valrea yhdessä Megatuulen kanssa. Pienin tuulipuisto nousee Hirvinevalle, Liminkaan, minne pystytetään neljä tuulivoimalaa. Nämä voimalat rakennuttaa Winda Power Oy.

Tärkeässä roolissa geo- ja tiesuunnittelu 

FCG:n asiantuntijoiden vastuulla oli suunnitella tuulipuistojen nostokentät, sisäiset tieyhteydet tai tehdä suunnitelmat olemassa olevien tieyhteyksien parantamiseksi sekä turbiiniperustusten pohjarakenteet. Suunnittelutyössä täytyy tällöin huomioida muun muassa maasto-olosuhteet, pohjavedet ja erilaiset tuulivoimaloiden kuormitusvaatimukset.  

Toistasataa metriä pitkät nostokentät toimivat alustana suurille nostureille ja tuulivoimaloiden osille, jotka asetellaan kentälle odottamaan pystytysvaihetta. Nostokenttien suunnittelussa onkin huomioitava, että turbiinien osat vaativat paljon tilaa – niiden lavat ovat peräti 75 metriä pitkiä, ja tornien pituus liikkuu 140–170 metrin välillä.  

Suunnittelijoiden oli myös varmistettava, että vaihteleviin maasto-olosuhteisiin rakennettavat tieyhteydet mahdollistavat suurten erikoiskuljetusten toimituksen nostokentille ongelmitta ja vahingoittumattomina. 

”Eduksemme toimii nimenomaan monialaisuus. Tuulivoimahankkeissa pystymme tarvittaessa toteuttamaan kaiken kaavoista ja luvista aina rakentamisen valvontaan saakka eli suunnittelutyön koko ketjun.” 
Jarmo Silvennoinen, aluepäällikkö, FCG  

Sujuvalla yhteistyöllä puitteet kestävälle uusiutuvalle sähköntuotannolle 

FCG:n toiminnassa painotetaan ekologisen ja kestävän yhdyskuntasuunnittelun periaatteita. Siksi yritykselle on luonnollista olla mukana uusiutuviin energialähteisiin perustuvissa suunnittelu- ja konsultointihankkeissa.  

Eltel Networksilla on myös aiemmin ollut hankkeita hankkeita FCG:n kanssa. Yhteistyölle on hyvät edellytykset jatkossakin. FCG:n suunnittelijat saavat kiitosta siitä, että myös meneillään olevien tuulipuistohankkeiden aikana he ovat toteuttaneet tuulipuistojen rakennuttajien muutostoiveita nopealla aikataululla. FCG nähdäänkin luotettavana kumppanina, jonka kanssa on helppo toimia.  

”FCG:n vahvuuksia ovat joustavuus, aikatauluissa pysyminen ja nopea reagoiminen kiiretilanteisiin ja mahdollisiin muutoksiin.” 
Vesa Vahtola, työmaajohtaja, Eltel Networks Oy 

Jokaisella nyt pystytettävällä tuulipuistolla on merkityksensä ympäristön hyvinvoinnin ja ilmastonmuutoksen ehkäisyn kannalta tilanteessa, jossa Suomi pyrkii kohti ilmastotavoitteitaan. Esimerkiksi Oltavan 19 turbiinin vuotuinen sähköntuotanto on noin 290 gigawattituntia, mikä vastaa noin 35 000 kotitalouden sähkönkulutusta ja 88 000 tonnin hiilidioksidikompensaatiota. Kauhajoen tuulipuisto puolestaan tuottaa lähes kaiken Kauhajoen kaupungin tarvitseman sähköenergian määrästä. 

Kysy lisää tästä asiakastarinasta - Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.