Digitalisaation avulla uusia ratkaisuja ja mahdollisuuksia sosiaalityöhön

19.1.2021
Sosiaalipalvelut
Sosiaalipalvelut
Hyvinvointi
Hyvinvointi
Osaamisen kehittäminen
Osaamisen kehittäminen

Viime vuosi muutti sosiaalityötä kerta heitolla, kun koronaviruksen rajoitustoimet astuivat voimaan. Rajoitustoimet pakottivat ottamaan käyttöön mm. uusia asiakastyön tapoja. ”Videopuhelut olivat koronavuoden iso juttu. On hyvä, että ne on vihdoin saatu käyttöön. Nyt haastaa se, että käyttöönotto tapahtui koronan takia, ei sosiaalityön tarpeiden takia.

Soini on työssään Pelastakaa Lapset ry:ssä kehittänyt digisosiaalityötä monipuolisesti. ”Loimme viime keväänä Digisosiaalityön ratkaisuja -vision, joka kuvaa digitalisaation mahdollisuuksia sosiaalityössä.” Soinin mielestä digitalisaatiosta pitäisi puhua enemmän, sillä digitalisaation avulla voidaan muun muassa vahvistaa asiakkaiden osallisuutta ja lisätä joustavuutta palveluun. Automatisoinnilla saataisiin lisää aikaa asiakkaille ja työnantajakuvakin voisi parantua. ”Sosiaaliala on jo jäänyt kehityksessä jälkeen, eikä se ole kestävä tie. Sosiaalipalveluitakin voidaan digitalisoida paremmiksi.”, Soini huomauttaa.

Mitä Soini ajattelee digisosiaalityön visioinnista pidemmälle, vuoteen 2040 saakka? ”Jos luomamme visio toteutuu tämän vuosikymmenen aikana, niin sitten vuonna 2040 meillä voisi olla valtakunnallisesti tekoäly tuottamassa tietoa rakenteellisen sosiaalityön ja tiedolla johtamisen tarpeisiin. Visio voisi olla jotain sellaista, että suomalainen hyvinvointivaltio on sitoutunut heikommassa asemassa olevien auttamiseen niin, että kaiken lähtökohta on henkilön oma toimijuus ja sen vahvistaminen.”

Takaisin tähän päivään ja ns. poikkeustilan tai uuden normaalin tarkasteluun sosiaalityössä. Kun digitaalisiin työtapoihin siirryttiin koronan pakottamana, ei yhteistyössä työntekijän ja asiakkaan kanssa, jäi monta kysymystä ratkottavaksi kiireen keskelle. ”Monin paikoin on huomattu, että tiettyjä asiakkaita tavoittaa videopuheluilla paremmin kuin aiemmin, mutta monelle on epäselvää, mihin tilanteisiin videopuhelut sopivat ja mihin eivät. Sitä joudutaan nyt ratkomaan muutenkin kiireisen työn keskellä ja moni sosiaalialan ammattilainen voi kokea olevansa oman osaamisensa rajoilla. Toivoisinkin, että videopuheluista sosiaalityön välineenä saataisiin iso keskustelu aikaiseksi.”, Soini toteaa.

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan lisää sosiaalityön digitalisaatiosta 3.2. Digitaalinen sosiaalityö -käytännössä webinaariin.

Lue lisää ja ilmoittaudu >>

Sonja Soini
SONJA SOINI
Hankesuunnittelija, erikoissosiaalityöntekijä (YTM), Pelastakaa Lapset ry,

Sonja Soini on erikoissosiaalityöntekijä, joka on viimeisen kolmen vuoden ajan kehittänyt digisosiaalityötä. Sonjalle kehittämisessä tärkeintä on, että ratkaisuja tehdään ihmistä varten. Sosiaalityö on olemassa ihmisille ja siksi Sonjan sydän sykkii rakenteelliselle sosiaalityölle ja asiakaskeskeiselle kehittämiselle.