Elinvoiman edistymisen mittaaminen kunnissa

21.2.2020
Kestävä elinympäristö
Kestävä elinympäristö
Johtaminen
Johtaminen
Elinvoima
Elinvoima
Hyvä hallinto
Hyvä hallinto
Hyvinvointi
Hyvinvointi

Kunnan tärkeä tehtävä on edistää elinvoimaa alueellaan. Elinvoiman ja sen edistämisen voi käsittää ainakin 311 eri tavalla. Jokainen kunta linjaa tavoitteitaan strategiassa ja tarkentaa niitä ohjelmissaan, mutta miten elinvoimatavoitteissa onnistumista olisi sitten syytä mitata? Onko edes mahdollista mitata tavoitteissa onnistumista muutoin kuin toimenpide tehty: kyllä/ei? Vai puhutaanko onnistumisen mittaamisen sijasta ennemminkin tunnuslukujen kehityksen seuraamisesta?

Elinvoiman mittaaminen

Kunnissa joka tapauksessa mitataan reippaasti erilaisia asioita, kerätään jos jonkinlaista dataa ja keräämisen käytetään resursseja. Mutta kuinka tämä kerätty data jalostetaan päätöksenteon ja strategisen kehittämisen tueksi sekä tiedolla johtamiseksi? 

Elinvoiman kehittämisverkosto EVE:n osallistujakunnista esimerkiksi Lahdessa elinvoiman mittareina käytetään 

  • väestön kasvua
  • 16–29 -vuotiaiden osuutta väestöstä
  • jatko-opintopaikkojen houkuttelevuutta
  • ilman 2. asteen koulutusta olevien 20–24 -vuotiaiden määrää verrokkikaupunkeihin verrattuna
  • työllisyys-, työttömyys- ja nuorisotyöttömyysasteita
  • uusien yritysten määrää
  • yrittäjien tyytyväisyyttä
  • tapahtumien määrää ja keskustan elinvoimaisuusmittausta. 

Erikoisuutena Euroopan Green Capital 2021 -kaupungin Lahden mittareista mainittakoon kasvihuonepäästöjen määrän kehitys asukasta kohden, alueen vesistöjen kunto, merkittyjen virkistysreittien määrä ja rauhoitettujen alueiden osuus kokonaispinta-alasta. 

Vantaan elinvoimaohjelmassa 29 konkreettista toimenpidettä

Toisen EVE-osallistujan Vantaan tuoreessa elinvoima- ja vetovoimaohjelmassa on 29 konkreettista toimenpidettä, joilla ohjelman tavoitteita toteutetaan. Toimenpiteet on jaettu neljään teemaan: notkea toimintaympäristö, rohkeasti kansainvälinen lentokenttäkaupunki, ennakoiva osaaminen ja tapahtumien ja tarinoiden Vantaa.

Toimenpiteiden laadulliselle onnistumiselle ei ole erikseen ohjelmassa mittareita, mutta vuoden 2020 talousarviossaan kaupunki tavoittelee mm. 8 % työttömyysastetta, nuorison, pitkäaikaistyöttömien ja ulkomaalaisten työllistymistä, yritysten ja työpaikkojen määrän 1,5 % kasvua ja ammatillisen oppilaitoksen opintojen keskeyttämismäärien vähentämistä vähintään neljänneksellä nykytasosta.

Elinvoimaindikaattari kertoo kunnan elinvoimasta

Kuntaliiton nettisivuille tänä syksynä avattu kuntien elinvoimaindikaattori-palvelu on yhdistetty muuttuja kunnan elinvoiman kannalta keskeisistä ulottuvuuksista: väestömuutos, työpaikkamuutos, verotulojen muutos, taloudellisen huoltosuhteen muutos ja koulutustason muutos. Indikaattori päivittyy, kun tilastot päivittyvät. Sieltä jokainen kunta voi tarkistaa oman elinvoimalukunsa. 

Yleiset tunnusluvut kuten muuttovoitto- tai tappio, väestön ikärakenne ja työpaikkojen ja toimialojen kehitys ovat kuitenkin monien muuttujien summia ja usein globaaleja virtauksia ja trendejä seuraavia. Kunnan toimenpiteiden vaikutusta tapahtuneeseen kehitykseen on usein lähes mahdotonta erottaa.

Pitkällä aikavälillä on kuitenkin selvästi nähtävissä, että kahden samoista lähtökohdista ponnistaneen kunnan kehitys on tehtyjen valintojen ansiosta kehittynyt eri suuntiin. Elinvoima käsittää myös vaikeasti mitattavissa olevan sosiaalisen ulottuvuuden, joka voi poikia poikkeuksellista vireyttä, tulevaisuuden toivoa ja eloa -  muilla mittareilla mitattuna masentavaankin kuntaan.

Heikot signaalit kuuluville

Elinvoiman kehittymisen ennakointiin tarvittaisiin mittareita, jotka ennakoivat tulevia virtauksia ja heikkojakin signaaleja ja ottavat huomioon myös sellaisia muuttujia, joita voi seurata reaaliajassa odottamatta edellisten vuosien tilastotietoja.

Kuntaliiton ja FCG:n elinvoiman kehittämisverkosto EVE kehittää vuoden 2020 aikana yhdessä verkostokuntien kanssa elinvoiman mittaamista. Tavoitteena on löytää parhaita käytäntöjä ja reaaliaikaisempia mittareita elinvoiman kehittymisen seuraamiseen. Reaaliaikaisempi seuraaminen peräpeilitilastojen ohella mahdollistaa strategisemman ja ennakoivamman otteen elinvoiman edistämiseen niin suurissa kaupungeissa kuin pienemmissä kunnissakin. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset EVE 2020 -verkostoon >

21470.jpg
MARIA VUORENSOLA
projektipäällikkö, Johdon ja palvelujen konsultointi
+358 40 7601 288

Marian työn ja kiinnostuksen kohteet voisi koittaa tiivistää sanoihin elinvoima, eettinen johtaminen ja hyvä elämä. Maria vetää Kuntaliiton ja FCG:n elinvoiman kehittämisverkostoa sekä innostuu erityisesti kunnista, joissa on löydetty omat vahvuudet ja vaalitaan rakentavan yhteistyön kulttuuria.