FCG uratarina: alueidenkäytön projektipäällikkö Kristina Salomaa

22.10.2020
Elinvoima
Elinvoima
Infra
Infra
Rakentaminen
Rakentaminen
Liikenne
Liikenne

Olen Kristina Salomaa ja työskentelen alueidenkäyttöhankkeiden projektipäällikkönä alueidenkäytön tiimissä. Projektini ovat erilaisia kaavoitushankkeita yleis- ja asemakaavatasolla ja muita maankäyttöön liittyviä selvityksiä ja vaikutustenarviointeja.

Olen koulutukseltani FM suunnittelumaantieteestä Helsingin yliopistosta. Aloitin FCG:llä työskentelyn jo maisterivaiheen opintojen aikana helmikuussa 2013 ja tein osittain graduni silloiseen projektiin liittyen. Mielenkiintoiset hankkeet veivät mennessään ja sain keväällä 2014 viimeisteltyä opintoni. Olen työskennellyt suunnitteluavustajana, valmistuttuani suunnittelijana ja nyt muutaman vuoden ajan projektipäällikkönä.

Opiskeluaikana työskentelin viikonloppuisin ja kesäisin pari vuotta silloisen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelypisteellä Laiturilla Helsingin vanhalla bussiasemalla. Lisäksi toimin tutkimusavustajana Geotieteiden ja maantieteen laitoksen tutkimushankkeessa, jossa vertailtiin Tukholman ja Helsingin kaupunkiseutujen kehitystä.

Vapaus ja vastuu kehittävät analyyttistä ja strategista ajattelua

Konsulttipuolella työskentelyssä hyvä puoli on ehdottomasti se, että työpäivän sisältöön voi merkittävästi itse vaikuttaa. Olen saanut vastuullisia tehtäviä, joiden kautta osaamiseni on kehittynyt. Lisäksi näen valtavasti arvoa sillä, että nuoremmille suunnittelijoille annetaan vapautta ja vastuuta oman analyyttisen ja strategisen ajattelun kehittämiselle. Kun esihenkilöt ja projektipäälliköt arvostavat ja tukevat nuoren suunnittelijan näkemyksiä, antaa se tukea sille, että myös vuorovaikutus asiakkaiden ja viranomaisten suuntaan voi kehittyä.

Erilaisissa kaavahankkeissa on tärkeää intressien yhteensovittaminen ja myöskin niiden perusteiden ymmärtäminen. On tärkeää katsoa kokonaisuutta ja arvioida kunkin projektin osalta erityiset piirteet ja niiden ratkaiseminen mahdollisimman ennakoivasti.

Kaavoitus mahdollistaa yhdyskunnallisen kehityksen

Parasta työssäni on mielestäni se, että kaavoituksella mahdollistetaan yhdyskunnallinen kehitys – luodaan mahdollisuuksia rakentamiselle, elinkeinoelämän kehittymiselle ja kestävälle energiantuotannolle. Ilokseni olen saanut tehdä paljon töitä myös ruotsiksi, joka on äidinkieleni.

Olen syksyllä 2020 palannut vajaan 1,5 vuoden kestäneeltä vanhempainvapaalta, ja töihin paluu on ollut todella mukavaa. Tästä kiitos kuuluu ihanille työkavereille ja työkulttuurille – tehdään yhdessä ja niin, että kaikilla on mielekästä tekemistä.

Vaihteleva suunnittelutyö

Työviikkoni sisältö voi vaihdella aika paljon. Työviikkoon voi kuulua perinteistä toimistotyötä, asiakaspalavereja ja erilaisia sidosryhmäkokouksia, kuten esimerkiksi kaavaprosessiin liittyvä yleiötilaisuus tai viranomaisneuvottelu.

Omat hankkeeni ovat sijoittuneet paljon Pohjanmaalle ja ympäri Suomea, minkä vuoksi olen saanut ja saan matkustella kotimaassa. Suunnittelutyö vaihtelee paljon hankkeiden välillä. Omalla osallani suunnittelutyössä suuressa roolissa ovat erilaiset vaikutustenarvioinnit ja niiden tulosten käyttäminen suunnittelussa.

Kaavoitukseen liittyvissä hankkeissa eri alojen asiantuntijat tekevät yhteistyötä ja oma roolini on usein näiden prosessien hallinnointi, ajoittaminen ja kokonaisuuden hallinta. Työviikko sujuu vauhdilla, kun tekee töitä ihmisten kanssa, jonka oman alan ammattitaitoon luottaa, ja joiden kanssa on hauska tehdä yhteistyötä.

Itsensä kehittäminen työn tukena

Koen hyväksi vuosittain pysähtyä ja miettiä, ovatko työtehtävät mielekkäitä ja miten mahdollisesti haluaisin kehittää niitä. Kannustan kaikkia myös käymään tällaista keskustelua esihenkilön kanssa. Usein työpaikan vaihtamisen sijaan voi olla mahdollista kehittää nykyisiä työtehtäviä haluamaansa suuntaan. Näin itse olen toiminut, ja joka kerralla löytänyt uutta motivaatiota ja innostusta.

Itsensä kehittäminen voi nykypäivänä olla jopa syy sille, että kokee riittämättömyyttä ja uupuu helposti kaikkeen sellaiseen, mitä pitäisi saavuttaa. Mielestäni omassa työssä tärkeintä on se, miten tehtäviä ja haasteita lähestyy ajattelutasolla. Kaikkia vastauksia ei tarvitse tietää ennestään. Arvostan sitä, että työyhteisössä pystymme pohtimaan projektihaasteiden ratkaisuja yhdessä. Työkaverilta saa usein jonkun oivaltavan näkökulman, jota ei ehkä itse tullut ajatelleeksi.

Käynnissä nyt tuulivoimahankkeet ja osayleiskaava

Työpöydälläni on tällä hetkellä monipuolisia töitä: muutama tuulivoimahanke, kyläkeskuksen osayleiskaava ja yleiskaavan vaikutustenarviointihanke. Alkamassa on myös suurteollisuusalueen asemakaavamuutos, jossa olen ollut mukana edellisessä vaiheessa laatimassa osayleiskaavaa ja asemakaavaa sekä näihin liittyvää vaikutustenarviointia. Olen hankkeista erittäin innoissani ja odotan mielenkiinnolla kiinnostavaa ja työntäyteistä syksyä.