FCG uratarina: Assistant Manager Eveliina Laitinen

4.11.2020
Koulutus
Koulutus
Kehityskonsultointi
Kehityskonsultointi

Olen Eveliina Laitinen ja työskentelen kansainvälisessä kehityskonsultoinnissa tehtävänimikkeellä Assistant Manager. Kuulun Education, Skills and Innovation-tiimiin, jossa nimensä mukaisesti keskitytään muun muassa koulutussektorin hankkeisiin. Työnkuvaani kuuluu muun muassa sopivien liiketoimintamahdollisuuksien ja tarjouskilpailujen identifiointi, asiantuntijoiden etsiminen ja kontaktointi sekä tarjousten valmistelu.

Tutkinto kansainvälisen luokanopettajan koulutusohjelmasta tukee työtä 

Koulutustaustaltani olen vastavalmistunut luokanopettaja ja kasvatustieteen maisteri. Olen opiskellut Oulun yliopistossa kansainvälisessä Intercultural Teacher Education-koulutusohjelmassa, jossa painotetaan muun muassa kulttuurienvälistä vuorovaikutusta, globalisaatiota ja etiikkaa.

Opinnoissamme käsiteltiin myös useita kehitysyhteistyöhankkeita – juuri sellaisia, joiden parissa kehityskonsultoinnissa työskennellään.

Tulin FCG:lle kesäkuussa 2020 harjoittelijaksi opintojeni loppuvaiheessa. Minua kiinnosti konsernin monialaisuus, ja kehityskonsultoinnin puolella erityisesti kansainvälisyys ja kiinnostavat hankkeet. Aiemmin olen työskennellyt monipuolisesti erilaisissa toimistotöissä ja lasten ja nuorten parissa. Lisäksi opintojen aikana olen ollut mukana järjestötoiminnassa, luottamustehtävissä ja esimerkiksi WWF:n koululähettiläänä.

Työn tavoitteena perusoikeuksien turvaaminen ja elämänlaadun parantaminen

Nykyisessä työssäni yhdistyy mahtavasti kiinnostukseni koulutukseen ja kansainvälisyyteen. Minusta on ollut erittäin kiinnostavaa työskennellä suurten kansainvälisten rahoittajien, kuten Maailmanpankin, tarjouskilpailujen parissa. Kontrasti aiempien töideni ja opintojeni ruohonjuuritason ja nykyisten töiden suuren mittaluokan kanssa on ollut hauska ja opettavainen.

Meillä kehityskonsultoinnissa tehdään mielestäni erittäin tärkeää työtä eri puolilla maailmaa perusoikeuksien turvaamiseksi ja elämänlaadun parantamiseksi.

Täältä löytyy paljon upeaa ammattitaitoa.

Ylipäätään pidän suuressa arvossa sitä, että olen saanut näin juniorinakin paljon vastuuta työssäni ja mahdollisuuden oppia valtavan paljon.

Työkavereiden kanssa on mukava jakaa arjen pienet ilot, pallotella yhdessä haasteita ja löytää ratkaisuja niihin. Olen myös oppinut kokeneilta kollegoiltani hurjan paljon tästä alasta ja saanut hyviä käytännön vinkkejä.

Keskeistä työssä ovat tarjousten valmistelu, uusien hankkeiden etsiminen ja sidosryhmätapaamiset

Normaaliin työviikkoon kuuluu aina palavereja esimerkiksi oman tiimin ja Suomen kehityskonsultoinnin henkilöstön kesken. Lisäksi viikkoon saattaa kuulua etäpalavereita esimerkiksi partneriyritysten edustajien tai asiantuntijoiden kanssa, webinaareja tai muita sidosryhmätapaamisia. Asiantuntijahaku ja hankkeiden etsiminen ja identifiointi ovat myös olennainen osa työtäni.

Jos tiimilläni on tarjouksia työn alla, aikaa kuluu luonnollisesti niiden valmisteluun. Toisinaan tarjouksia tai kiinnostuksenosoituksia valmistellaan hyvin nopeallakin aikataululla, joten siinäkin mielessä työviikkojen sisällöt voivat vaihdella paljon keskenään.

Työpöydälle saattaa tulla pohdittavaksi hankkeita mitä kiinnostavimmista maista, ja silloin on usein tarpeen tutustua jonkin verran muun muassa maan kulttuuriin, koulutusjärjestelmään ja yleiseen tilanteeseen. Erityisen kiinnostavaa on tehdä salapoliisityötä sopivien asiantuntijoiden löytämiseksi. Toisinaan vaatimukset ovat hyvinkin tarkkoja, ja joskus spesifin alan kokeneen asiantuntijan löytäminen tietystä maasta voi olla haastavaa. Koen oppineeni valtavasti, kun olen saanut työskennellä minulle ennalta vieraampien maiden ja ihmisten parissa.

Asioiden tarkastelu uusista näkökulmista ruokkii luovuutta

Työn ja vapaa-ajan välinen tasapaino ja niiden erottaminen toisistaan on erityisen tärkeää etenkin näin etätyöpainotteisena aikana. Riittävä palautuminen, työhyvinvointi ja henkisestä ja fyysisestä jaksamisesta huolehtiminen ovat avaimia menestyksekkääseen työhön, samoin kuin työn merkityksellisyys. Yksi tärkeistä tavoitteistani työuralleni onkin huolehtia näistä tekijöistä omalla kohdallani mahdollisimman hyvin.

Olen luonteeltani hyvin kehittämishenkinen, ja minusta on mukavaa pohtia, miten omaa työtä ja siihen liittyviä prosesseja voisi kehittää. Mielestäni työssä saa ja pitää olla utelias ja tarkastella asioita uusista näkökulmista, sillä se ruokkii luovuutta. Arvostan mahdollisuutta kehittää omaa työnkuvaa osaamisen ja kiinnostuksenkohteiden perusteella. Uskon jatkuvaan ja elinikäiseen oppimiseen niin työssä kuin henkilökohtaisessakin elämässä. Nyt olen aivan urani alussa, joten paljon oppimista ja kehittymistä on vielä edessä.

Töihin meille

21868.jpg
EVELIINA LAITINEN
Assistant Manager, Development Consulting
+358 41 730 5238

Eveliina työskentelee kehityskonsultoinnissa osana Education, Skills and Innovation-tiimiä.