FCG uratarina: erityisasiantuntija ja FIM®-järjestelmän projektipäällikkö Auli Karttunen

7.10.2020
Terveydenhuolto
Terveydenhuolto
Tutkimukset ja arvioinnit
Tutkimukset ja arvioinnit
eTuotteet ja ePalvelut
eTuotteet ja ePalvelut
Hyvinvointi
Hyvinvointi
Sosiaalipalvelut
Sosiaalipalvelut

Olen Auli Karttunen ja toimin erityisasiantuntijana ja FIM®-järjestelmän projektipäällikkönä toimintakyky- ja hoitoisuustiimissä. Koulutukseltani olen terveystieteiden maisteri (TtM) ja fysioterapeutti.

Suoritin osan Jyväskylän yliopiston maisteriopinnoistani Belgiassa, mikä avarsi kaikella tapaa maailmankuvaani. Opintojen lisäksi olin mukana väitöskirjatyöskentelyssä, jonka myötä sain kokemusta kansainvälisestä tutkimusyhteistyöstä ja tieteellisestä julkaisutyöstä. Ik ben zeer gelukkig, että sain elää senkin vaiheen. Kotimaista tieteellistä tutkimustyökokemusta on sittemmin kertynyt useiden vuosien ja julkaisuiden verran.

Vahva kliininen ja hallinnollinen sotetausta

Olen työskennellyt kuntoutustyössä yli 20 vuotta yksityisissä ja julkisissa sairaaloissa ja terveyskeskuksissa. Työni oli kliinistä fysioterapeutin työtä ja hallinnollista työtä.

Olen erikoistunut neurologiseen fysioterapiaan, mutta kaikki asiakas-/potilasryhmät ovat tulleet vuosien aikana tutuiksi. Se ja työskentely eri toimipisteissä antavatkin hyvän pohjan ymmärtää mistä, mitä ja miten eri sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa puhutaan ja toimitaan ja mitä haasteita niissä saattaa olla.

Työkokemukseni ja halu siirtyä asiantuntijatyöhön ohjasivat minua hakeutumaan yliopiston tutkintokoulutukseen ja sittemmin töihin asiantuntijaorganisaatioon.

FCG Akatemian projektipäällikkökoulutus urakehityksen tukena

Urani alkoi FCG:llä vuonna 2014 vauhdikkaasti. Sain ensimmäisiksi työtehtävikseni tieteellisen työn raportoinnin ja FIM®-järjestelmän koulutuksia. Siitä hiljalleen työtehtäväni ovat laajentuneet. Siirryin FIM®-järjestelmän projektipäälliköksi ja toimin sen lisäksi erilaisissa sosiaali- ja terveysalan asiantuntijahankkeissa vaihdellen projektipäällikön ja asiantuntijan rooleissa.

Varmuutta projektipäällikkyyden hoitamiseen sain FCG Akatemian projektipäällikkökoulutuksesta, joka tuki osaltaan urakehitystäni. Koulutuksen huipennuksena sain osallistua projektipäällikkösertifikaattikokeeseen. Siitä muistona minulla on Projektiyhdistys ry:n myöntämä IPMA sertifikaatti.

FIM®-järjestelmän projektipäällikkötyö

FIM®-järjestelmän projektipäällikkötyö sisältää lisenssityötä, käyttökoulutuksien pitämistä, asiakastukityötä ja projektin hallinnointityötä. Olen lähes päivittäin yhteydessä asiakkaisiimme kuulostellen heidän tarpeitaan.

FIM®-järjestelmään kuuluvat FIM®-toimintakyvyn ja avuntarpeen mittari (Functional Independence Measure), FIM-lisäosa sekä RehabFIM-sovellus. Validoidun, kansainvälisen ja geneerisen FIM®-mittarin kohderyhmä on vajaakuntoiset aikuiset. FIM-lisäosa täydentää FIM®-mittaritietoa ja niillä kerätyt tiedot kerätään keskitetysti RehabFIM-sovellukseen, josta ne raportoidaan.

FIM®-järjestelmän avulla saadaan näkyviin asiakkaan toimintakyky ja avuntarve ja niissä tapahtuvat muutokset. Lisäksi se antaa konkreettisen  työvälineen palvelutarpeen kartoittamiseen ja suunnitteluun, hoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun sekä tavoitteiden asettamiseen ja vaikutuksien todentamiseen. FIM®-mittari ohjaa myös kuntouttavaan työotteeseen, sillä mitä enemmän avustaja auttaa tai tekee puolesta, sitä vähemmän arvioitava saa FIM-pisteitä.

Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijahanketyö

Olen suunnitellut ja toteuttanut työssäni asiakasorganisaatioille yhdessä heidän kanssaan erilaisia sote-tutkimus- ja selvityshankkeita. Hankkeissa olen esimerkiksi kerännyt ja analysoinut laadullisia ja määrällisiä aineistoja, kuvannut hoitoprosesseja ja sujuvan yhteistyön esteitä, valinnanvapauden vaikutuksia, kuntouttavaa hoitotyötä, vammaispalvelujen toimintaa ja tuottanut muutosehdotuksia. Työ asiakasrajapinnassa on palkitsevaa.

Olen osallistunut myös erilaisiin THL:n järjestämiin asiantuntijaryhmien toimintoihin. Tästä esimerkkinä Kuntoutuksen tietopohja -hankkeen asiantuntijaryhmätyö ja toiminta kansallisessa TOIMIA-verkostossa.

Työpäivieni ja -viikkojeni sisällöt ovat vaihtelevia ja se tuokin mielenkiintoa työhöni. Lisäksi etätyö, johon minulla on ollut mahdollisuus työsuhteen alusta alkaen, on lisännyt työviihtyvyyttäni.

Rohkaisen hakemaan meille töihin, kun koet asiakastyön itsellesi läheiseksi, et vierasta matkustamista, itsenäistä työtä etkä etätyötä sen erilaisine toteuttamismuotoineen.

Tutustu Soteratkaisuihimme

20971.jpg
AULI KARTTUNEN
Erityisasiantuntija, Sote ja hyvinvointi
+358 40 522 3942

Auli toimii erityisasiantuntijana asiantuntijahankkeissa ja FIM®-järjestelmän projektipäällikkönä FCG:n toimintakyky- ja hoitoisuustiimissä. Auli on työskennellyt FCG:llä vuodesta 2014 alkaen. Lisäksi hänellä on kokemusta fysioterapeutin työstä ja tutkijana toimimisesta.