FCG uratarina: LVIA-suunnittelija Sakari Mikkola

10.12.2020
Rakentaminen
Rakentaminen

Olen Sakari Mikkola ja työskentelen LVIA-suunnittelijana Helsingin toimipisteessä. Työnkuvaani kuuluu pääasiallisesti kiinteistöjen taloteknisten järjestelmien suunnittelu lämmityksen, käyttöveden ja ilmanvaihdon osalta. Olen päässyt osaksi myös esimerkiksi urheilualueiden suunnittelua tekonurmi- ja tekojäähankkeissa. Työnkuvani on ilokseni siis hyvin monipuolinen.

Aloitin FCG:llä harjoittelijana opintojeni loppuvaiheessa vuonna 2018. Opiskelutoverini kertoi yrityksestä ollessaan itsekin harjoittelijana ja päätin ottaa asiasta selvää. Monipuoliset hankkeet ja projektien kirjo asuinkerrostalojen LVI-suunnittelusta jätevedenpuhdistamojen suunnitteluun saivat minut kiinnostumaan yrityksestä. Tuotin opinnäytetyöni ulkotekojäiden energiajärjestelmistä ja valmistuin talotekniikan insinööriksi Metropolian ammattikorkeakoulusta keväällä 2019. Valmistuttuani aloin työskennellä kokoaikaisessa työssä nykyisessä tehtävässäni.

Suunnittelu ja palaverit rytmittävät työtä

Tavanomainen työviikkoni koostuu yleisesti suunnittelutyöstä, suunnittelutyöryhmien palavereista ja kokouksista. Varsinainen suunnittelutyö vie tällä hetkellä eniten aikaani, ja erilaiset kokoukset tuovat hyvää vaihtelua koneen ääressä istumiseen. Toki nyt kuluvan vuoden tapahtumat ovat johtaneet siihen, että palaveritkin tapahtuvat etäyhteyksien kautta. Tämä on mielestäni kuitenkin osoittautunut todella toimivaksi työskentelytavaksi ja ainakin minun kohdallani säästää huomattavasti esimerkiksi työmatkojen ajankäytössä.  

Olen ehtinyt olemaan mukana useassa suuressa toimistotalo- ja koulurakennushankkeessa melko lyhyestä työurastani huolimatta. Näiden lisäksi olen päässyt käyttämään osaamistani myös pienemmissä projekteissa. 

Suurten ja monipuolisten rakennusten suunnittelu ja tilojen käyttötarkoitusten vaihtelevuus takaavat, että työni ei todellakaan ole käynyt pitkäveteiseksi. Esimerkiksi viimeisen vuoden aikana olen päässyt perehtymään studiotilojen erityisen tarkkaan äänitekniseen suunnitteluun osana rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmiä. Erikoistilojen suunnittelu on mielestäni hyvin mielenkiintoista ja vahvistaa ammattiosaamistani jatkuvasti.

Työn ytimessä monipuolisuus, monialaisuus ja ympäristöystävällisyys

Työn mielekkyys koostuu minulle riittävistä haasteista ja työtehtävien monipuolisuudesta. Erilaisten työskentelytapojen, kuten tietomallinnuksen hyödyntäminen suunnittelutyössä, tuo hyvää selkeyttä ja kokonaisuuden hahmottamiskykyä projektien suorittamiseen.

Parasta työssäni kuitenkin on monialaisten projektien yhteistyö.

Yhteistyö arkkitehtien, sähkösuunnittelijoiden ja muiden alojen asiantuntijoiden kanssa on mielenkiintoista ja opettaa paljon kokonaisuuksien hahmottamisessa. Työntekoa helpottaa suuresti myös se, että meillä työskentelee useita kyseisien alojen asiantuntijoita. Heiltä voi aina käydä hakemassa apua, kun oma ymmärrys ei enää riitä.

Ajatus siitä, että voin omalla osaamisellani ja työlläni parantaa rakennusten energiankulutusta, ja olla näin välillisesti mukana taistelemassa ilmastonmuutosta vastaan, on minulle sydäntä lähellä. Pyrin vapaa-ajan valinnoillani mahdollisimman ympäristöystävälliseen elämään ja on hienoa, että voin toteuttaa samaa ajattelutapaa myös tietyillä osa-alueilla työssäni.

Skeittaava insinööri

Vapaa-aikani kuluu musiikin ja skeittauksen parissa. Mielestäni hauskin työn ja vapaa-ajan yhteentörmäys tapahtui, kun olin kavereideni kanssa illalla skeittaamassa erään toimistotalon sisäpihalla, ja vartijat tulivat häätämään meidät yksityisalueelta. Poistuimme tietysti heti paikalta käskyn saatuamme, mutta seuraavana aamuna sitten kävelin samaisen toimistotalon neuvotteluhuoneeseen suunnittelukokoukseen.

Liikunta-aluesuunnittelun projekteissamme on valmistunut upeita skeittiparkkeja pääkaupunkiseudulle, joita voin hyödyntää myös vapaa-ajalla sisäpihojen lisäksi. Esimerkkinä tästä viime vuonna valmistunut Jätkäsaaren urheilupuiston skeittiparkki.

Itsensä haastaminen kasvattaa osaamista

Uskon, että työnteon kannalta tärkein osaamiseen ja työn mielekkyyteen vaikuttava tekijä on oma-aloitteinen itsensä haastaminen. Kun aloitin harjoittelijana muutama vuosi sitten, en tiennyt läheskään kaikkea, mitä tuleva työni sisältäisi. Koulu antoi työkalut osaamiseen, mutta todellinen osaamiseni on kertynyt vasta työtä tehdessä. Tämä on vaatinut jonkin verran puurtamista ja omatoimista asioiden opettelua, mutta se on vain vahvistanut mieltäni työni tärkeydestä ja mielekkyydestä. Ei siis kannata mennä sieltä mistä aita on matalin, vaan kannattaa opetella rakentamaan välineet aidan ylittämiseksi - sieltä mistä aita tarvitseekaan ylittää.

FCG on erinomainen työnantaja nuorelle ja työuraansa asiantuntijana aloittelevalle. Monialainen konserni antaa myös mahdollisuudet oman erikoisosaamisalueen ulkopuoliseen työskentelyyn, josta olen nauttinut suuresti.  Tiivis ja iloinen työyhteisö tekee työnteon erittäin mielekkääksi ja arvokkaaksi, tapahtui se sitten toimipisteellä tai etäyhteyksien varassa.

21532.jpg
SAKARI MIKKOLA
LVI-suunnittelija, Kiinteistöt ja talotekniikka
+358 40 834 5428