Jokaisen pilven ympärillä on kultainen reunus

18.1.2021
Sosiaalipalvelut
Sosiaalipalvelut
Verkostohankkeet
Verkostohankkeet
Terveydenhuolto
Terveydenhuolto

Koronavirus – tuo pienenpieni virus, joka on aiheuttanut niin paljon inhimillistä kärsimystä – on myös pistänyt vauhtia jo käynnissä olevaan työn murrokseen. Paluuta entiseen ei enää ole.

Mennyt vuosi on herättänyt meidät pohtimaan globaalilla, valtakunnallisella ja paikallisella tasolla poliittisen yhteistyön tärkeyttä, yhteisöllisyyttä, työn uusia toteuttamistapoja, hoitohenkilöstön riittävyyttä ja kohtuuttoman työkuormituksen seurauksia, palveluiden saavutettavuutta, priorisointia ja oikeudenmukaisuutta ja niin paljon muuta.

Kriisit pakottavat uudelleenarvioimaan toimintatapojemme ja -malliemme mielekkyyden

Kriisitilanteissa konkretisoituu se, etteivät ne ongelmanratkaisukeinot tai selviytymismallit, joita aiemmin käytimme ja joihin turvasimme, välttämättä enää toimi. Kriisit asettavat turvallisuudentunteemme uhanalaiseksi, mutta samalla ne tarjoavat mahdollisuuksia nähdä ja tehdä asioita toisin. Koronakriisi pakottaa meidät muutoksiin. Tämä tapahtuu juuri nyt myös sosiaali- ja terveydenhuollossa – palveluissa, jotka ovat hyvinvoinnillemme merkityksellisiä ja meille kaikille elintärkeitä.

Koronakriisi pakottaa meidät muutoksiin.
Tämä tapahtuu juuri nyt myös sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Olemme vuosikymmeniä tiedostaneet demografisen kehityksen edellyttävän yhteiskunnassa ja etenkin sosiaali- ja terveydenhuollossa uudenlaista palvelurakennetta ja toiminnan painotusta. Haluamme kansana edistää esimerkiksi ikääntyneiden palveluiden kehittämistä ja turvaamista ja siten mahdollistaa hyvä ikääntyminen kaikille. Olemme pandemian myötä heränneet uudella tavalla näkemään mielenterveysongelmien vaikutuksen yhteiskunnassamme, niin lasten- ja nuorten kuin muidenkin ikäryhmien parissa. Olemme huomanneet, kuinka vaarallista on olla varautumatta riskeihin ja kuinka helposti tuudittaudumme esimerkiksi ajatukseen siitä, että hoitohenkilökunta aina vain joustaa ja jaksaa. Mitä teemme, kun ympärillä oleva hätä kasvaa niin isoksi, että tekisi vain mieli painaa pää lumihankeen ja odottaa kevätaurinkoa?

Asiakaslähtöisten sote-palveluiden kehittäminen vaatii lainsäädännön lisäksi monialaista yhteistyötä

Pandemian aiheuttamiin, tai ehkä ennemminkin sen esille nostamiin, haasteisiin ei ole olemassa kaikkialle soveltuvia patenttiratkaisuja. Uusia toimintamalleja ja uutta teknologiaa palveluiden turvaamiseksi ja väestön terveyden varmistamiseksi on silti kehitettävä edelleen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden toteutumista ohjataan niin lainsäädännön kuin valtakunnallisten suositustenkin avulla. Lainsäädäntö velvoittaa toimintaan. Suositukset puolestaan ohjaavat toimintaa yleisemmällä tasolla ja niiden paikallinen soveltaminen mahdollistaa alueellisten olosuhteiden huomioimisen. Kun työtä ohjaavat lainsäädännön lisäksi yhteisesti sovitut alueelliset suositukset, ja kun palvelutarjonta sekä väestön palvelutarpeet on kartoitettu, on tavoitteiden saavuttaminen mitattavissa. Tällä tavoin palveluita voidaan kehittää asiakas- ja potilaslähtöisesti ja turvallisesti, huomioiden myös taloudelliset toimintaedellytykset.

Sote-palveluita voidaan kehittää asiakas- ja potilaslähtöisesti ja turvallisesti, huomioiden myös taloudelliset toimintaedellytykset.

Nykyisen yhteiskunnan toimintojen, ja erityisesti sote-kokonaisuuden, ollessa monitahoisia tarvitaan yhteisesti määriteltyjen päämäärien saavuttamiseksi monialaista yhteistyötä ja osaamista, rohkeutta, motivaatiota ja sinnikästä työntekoa. Tähän kekoon kannamme myös FCG:ltä kortemme tulevana vuonna osallistumalla erilaisiin selvitys-, konsultaatio- ja verkostohankkeisiin tiimeissämme olevan laajan asiantuntijuuden voimin.

Vaikka ne tehtävät, joiden parissa itse työskentelen, mm. palveluverkkosuunnitteluun liittyvät hankkeet, sote-talouden sopeutusselvitykset ja erilaisten projektien hallinta, saattavat olla erilaisia kuin ne työtehtävät, joiden parissa Sinä toimit, uskon työmme sisältävän samankaltaisia ilmiöitä. Haluankin antaa sinulle työpäivääsi evääksi yhden sanan: ”miksi?”

Ja miksikö? Koska perinpohjaisesti pengottu ja määritelty ongelma voi kirkastaa ongelman perimmäisen syyn ja sisältää myös ongelmanratkaisun.

Muistathan, että kaikissa ongelmissa piilee aina kultainen reunus.

20940.jpg
PIA FREDRIKSSON
Johtava asiantuntija, Sote ja hyvinvointi
+358 50 325 2591

Pia on kokenut terveydenhuollon ja projektijohtamisen ammattilainen, jonka keskeiset osaamisen ja kiinnostuksen kohteet ovat hoitohenkilökunnan työhyvinvointi, hoitotyön laatu sekä tiedolla johtaminen.