Kaupungistuminen – uhka vai mahdollisuus?

1.8.2021
Kaupunkisuunnittelu
Kaupunkisuunnittelu
Rakentaminen
Rakentaminen
Arkkitehtuuri
Arkkitehtuuri

Kaupungistumista on ilmiönä verrattu jopa ilmastonmuutokseen: se tapahtuu väistämättä, mutta sen nopeuteen ja laajuuteen voimme omilla teoillamme vaikuttaa. Kaupungistuminen on kiistatta yksi merkittävimmistä asumistottumuksiimme vaikuttavista ilmiöistä, ja sen vaikutukset näkyvät kaikkialla Suomessa. 

Kaupungistuminen on kiistatta yksi merkittävimmistä asumistottumuksiimme vaikuttavista ilmiöistä.

Kasvukeskuksissa on kaupunkisuunnittelussa huomioitava yhä suuremmat ihmismäärät ja niiden vaikutukset liikkumiseen, viihtyvyyteen ja elämänlaatuun. Samalla on muistettava, että Suomi on sitoutunut kestävän kehityksen tavoitteisiin, jotka tuovat vaatimuksia myös rakentamiseen ja rakennetun ympäristön hallintaan. Vähähiilisyyttä koskevat rakennusmääräykset astuvat voimaan muutaman vuoden kuluessa.

Tavoitteena ihmisten kaupunki

Kaupungistumisen haasteita ovat esimerkiksi maankäytön ja vesivarojen hallinta, kaupunkiluonnon säilyttäminen ja kehittäminen hyvinvoinnin lähteenä, liikenne- ja ihmisvirrat sekä materiaali-, energia- ja päästövirrat. Kaikkien näiden yhdistäminen onnistuneesti vaatii kokeiluja, yhdessä oppimista ja oppien skaalaamista sekä rohkeammin osallistavia, luovia yhdessä ideoinnin ja toteuttamisen muotoja.

Tästä on jo saatu hyviä kokemuksia. Esimerkiksi Helsingin Jätkäsaaren liikuntapuiston suunnitelmassa kuunneltiin käyttäjiä, eli huomioitiin Opetusviraston, Liikuntaviraston sekä koululaisten mielipiteet, tarpeet ja lajitoiveet. Näin varmistettiin, että puisto palvelee mahdollisimman laajasti sen käyttäjiä.

Suunnittelun pelillistäminen on toimiva ja hauska tapa osallistaa kaupunkilaisia.

Parhaimmillaan suunnitteluun osallistuminen on motivoivaa, helppoa ja hauskaa. Suunnittelun pelillistäminen on toimiva ja hauska tapa osallistaa kaupunkilaisia. Toteuttamamme Siltamäen täydennysrakentamispeli oli aikanaan täysin uusi avaus alallamme. Pelissä asukkaat saivat itse kokeilla, miten he täydennysrakentaisivat Siltamäkeä. He pääsivät siten mukaan kaupunkisuunnitteluun jo varhaisessa vaiheessa ja antoivatkin ilahduttavat reilut 500 ehdotusta!

Juuri valmistuneessa Joensuun keskustavisiossa järjestimme opiskelijoille kävelylabrat keskustan kävely-ympäristön arviointia varten sekä yrittäjille ja kiinteistönomistajille ideatyöpajan yhdessä keskustakehitysyhdistyksen kanssa. Näin saatiin keskustan avainryhmiltä korvaamatonta paikallisenergiaa mukaan vision kirkastamiseen.

Hyvien, kestävien käytäntöjen skaalaamista tutkimme ja edistämme parhaillaan tiiviissä yhteistyössä kuntien kanssa ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelmassa.

Näen itse kaupungistumisen ehdottomasti mahdollisuutena. Uskon sen synnyttävän asukkaiden toiveet huomioivaa suunnittelua, järkevämpiä liikennesuunnitelmia, viihtyisämpiä kaupunkikeskustoja ja paremmin palvelevaa joukkoliikennettä. Tällöin sen vaikutukset ovat hyvinkin positiivisia!

Tutustu myös:

FCG esittää: Viisi tähteä -videosarjan jakso Kaupungistuminen ja tulevaisuuden asuminen

FCG esittää: Viisi tähteä Kaupungistuminen ja tulevaisuuden asuminen

Katso jakso

Miten ja kenen ehdoilla luodaan käyttäjälähtöinen ja elävä kaupunki?

Katso webinaarimme ja kuulet kaupunkikehityksen viimeisimmät trendit ja parhaat käytännöt, kun keskustelemaan asettuvat tutkija, kaupunkisuunnittelija ja skeittari. Keskustelussa nousee esiin myös modernin kaupunkisuunnittelun työkaluja ja termejä. Taktinen urbanismi, pelillistäminen ja palvelumuotoilu tuovat uusia tapoja ja mahdollisuuksia osallistaa asukkaita ja käyttäjiä kaupunkikehitykseen suunnittelijoiden ja teknisten toteuttajien rinnalla. 

Katso kaupunkikehityksen webinaari

21210.jpg
JANI PÄIVÄNEN
Työskenteli FCG:llä kevääseen 2022 asti, palveluomistaja, Kaupunkisuunnittelu
+358 40 056 0626

Jani Päivänen on työskennellyt FCG:llä 03/2022 asti. Hän on kaupunkisuunnittelun ja keskustakehittämisen monipuolinen asiantuntija, jonka mottona on tehdä suunnitteluun osallistumisesta helppoa, motivoivaa ja hauskaa. Jani on myös Jan Gehlin teoksen Cities for People suomennoksesta vastanneen työryhmän jäsen. Suomennos palkittiin Yhdyskuntasuunnittelun seuran YSS ry:n vuoden 2019 Ruusut-palkinnolla.

Jani has worked at FCG until 03/2022. He is a versatile expert in urban planning and development. His motto is to make participation in planning easy, motivating and fun. Jani is also one of the experts responsible for the Finnish translation of Jan Gehl's Cities for People. The work was rewarded with 2019 Ruusut (Roses) Award of the Finnish Society of Urban Planning.