Kestävän matkailun kehittämiseen on panostettava

7.7.2020
Elinvoima
Elinvoima
Kestävä elimympäristö
Kestävä elinympäristö
Vastuullisuus
Vastuullisuus

Maamme matkailuvaltteja ovat olleet luonto, puhtaus ja rauhallisuus, ja etenkin Lapin talvi on houkutellut vuosi vuodelta lisää ulkomaisia matkailijoita. Lapin matkailu rikkoi vielä tammikuussa 2020 ennätyksiä, kun ulkomaisten rekisteröityjen yöpymisten määrä kasvoi 12,5 prosenttia edellisestä vuodesta. 

Aiemmassa blogissani kirjoitin, miten vahvan alkuvuoden jälkeen korona-aika matkustusrajoituksineen käytännössä romahdutti kotimaan matkailun. Suomessa on kuitenkin tehty pitkäjänteistä työtä kestävän ja vastuullisen matkailun kehittämiseksi, mikä auttaa koko toimialaa koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta selviämisessä. 

Sustainable Travel Finland -ohjelma kestävän matkailun edistäjänä

Hyvänä esimerkkinä konkreettisista keinoista matkailun kehittämiseksi toimii Visit Finlandin kehittämä ja hallinnoima matkailuyrityksille ja -alueille tarkoitettu Sustainable Travel Finland -ohjelma ja sen avulla saavutettava Sustainable Travel Finland -merkki. Meillä on ollut ilo olla Visit Finlandin kumppanina mukana määrittämässä sekä destinaatio- että yritysohjelman sisältöjä.

Ohjelmien tavoitteena on edistää kestävää matkailua Suomessa, tehostaa ja yhtenäistää viestintää Suomesta kestävän matkailun maana, helpottaa matkailijoiden kestävien matkustuspäätösten tekemistä sekä käynnistää ja lisätä kestävän matkailun yhteistyötä kuntien, matkailun alueorganisaatioiden ja matkailuyritysten välillä.

Visit Finland käynnisti ohjelman pilottiyritysten ja -alueiden kanssa keväällä 2019, ja kesäkuun 2020 alussa ensimmäiset parikymmentä pilotissa mukana ollutta yritystä ovat käyneet läpi ohjelman mukaisen kehityspolun ja saaneet merkit käyttöönsä. Samalla ohjelmat aukeavat virallisesti myös muille matkailuyrityksille ja -alueille.

Maksuttomaan Sustainable Travel Finland -ohjelmaan voi lähteä mukaan mikä tahansa matkailuyritys tai -alue.

Maksuttomaan Sustainable Travel Finland -ohjelmaan voi lähteä mukaan mikä tahansa matkailuyritys tai -alue, eikä kestävän kehityksen mukaisia toimenpiteitä tarvitse olla vielä hakuvaiheessa tehtynä. Itse ohjelma tarjoaa kehityspolun ja konkreettiset työkalut, kuten ohjelmalle luodut valmennukset, e-oppaan ja digitaalisen työympäristön, jotka auttavat Sustainable Travel Finland -merkin saavuttamisessa.

Poikkeustilanne merkitsee myös kehitysmahdollisuuksia matkailuyrittäjille

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on tarjonnut monelle matkailuyritykselle myös mahdollisuuden pysähtyä ja kehittää toimintaansa. Toteutimme kevään aikana Lahden seutu – Lahti Region Oy:n toimeksiannosta koronavirukseen liittyvän skenaariotutkimuksen Päijät-Hämeen matkailu- ja tapahtumatoimialalle. Osallistuneet yritykset kokivat, että vaikka pysähdys on ollut valitettava ja vaikutukset taloudelliseen tilanteeseen merkittäviä, on pakollinen tauko tarjonnut mahdollisuuden tehdä muun muassa remontteja ja kehittää digitaalista palvelutarjontaa, mihin ei välttämättä normaalissa markkinatilanteessa olisi ollut aikaa. Lisäksi kehittämis- ja tukirahoitusta on ollut tarjolla niin Business Finlandin, ELY-keskusten kuin kuntienkin kautta.

Kehittämiseen suunnattua koronarahoitusta on voinut hakea laajempiin kehittämistoimenpiteisiin, jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronaviruksen aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriöti-lanteessa ja sen jälkeen. Vaikka Business Finlandin ja ELY-keskusten varsinaiset koronarahoitukset sulkeutuivatkin, on hyvä muistaa, että käytössä ovat vielä edellä mainittujen rahoittajien normaalit instrumentit ja myös esimerkiksi maaseutuohjelman rahoitus, jotka kaikki ovat myös matkailuyritysten haettavissa. 

Kestävään matkailuun panostaminen poikkeustilanteen vallitessa valmistaa yrityksiä väistämättömään muutokseen kohti kestävää ja vastuullista matkailua, kunhan rajoituksia aletaan purkaa ja matkailu on taas mahdollista. Tästä kertovat myös useat markkinatutkimukset, joiden mukaan vastuullisuuden huomioiminen matkustuspäätöstä tehdessä on aina vain tärkeämpää, jopa kriittistä. Tämä nousee esille erityisesti nuoremmissa kohderyhmissä. Erään tutkimuksen mukaan 73 % milleniaaleista on valmis maksamaan enemmän kestävistä tuotteista ja Z-sukupolven edustajista 65 % tutkii tuotteen alkuperän ennen sen ostoa (WTTC and Bloomberg Media Group Report 2019).

Meillä on ollut ilo tarjota vankkaa kestävän matkailun osaamistamme moneen kehittämishankkeeseen, ja tulevaisuuskin näyttää työntäyteiseltä. Palvelutarjontamme koostuu esimerkiksi kestävien matkailualueiden tai -keskusten pitkän tähtäimen suunnittelusta, matkailun taloudellisten, ympäristöllisten ja sosio-kulttuuristen vaikutusten arvioinneista sekä kestävän matkailun periaatteiden mukaisten kehittämis- ja liiketoimintasuunnitelmien laadinnasta. Autamme asiakkaitamme myös sopivien rahoituslähteiden tunnistamisessa ja hyödyntämisessä. Voimmeko olla avuksi matkailun kehittämisen tarpeissanne?
 

FCG ASIANTUNTIJA
,