Ketterää kaupunkikeskustojen kehittämistä pandemian varjossa

4.5.2020
Kestävä elimympäristö
Kestävä elinympäristö
Kaupunkisuunnittelu
Kaupunkisuunnittelu
Liikenne
Liikenne
Infra
Infra

Kaupunkikeskustojen kehittämiseen tiiviisti liittyvä termi taktinen urbanismi tarkoittaa toteutuskustannuksiltaan edullisin matalan kynnyksen keinoin toteutettuja, usein väliaikaisia muutoksia rakennettuun ympäristöön (verrattavissa rakennuksen pieneen pintaremonttiin). Taktinen urbanismi on ketterä keino edistää kaupunkisuunnitteluhankkeita ilman raskasta suunnittelu- ja lupaprosessia tai miljoonabudjettia, joita suuremmat urakat, kuten esimerkiksi katutyöt asfaltointeineen ja reunakiveyksineen, voivat vaatia.

Taktisesta urbanismista on puhuttu jo joitakin vuosia, mutta tähän saakka lähinnä kaupunkisuunnittelijoiden ja -aktivistien haavekuvissa tai harrasteluna.

Ketterät keskustakehityshankkeet yleistyvät koronaviruspandemian seurauksena

Viime aikoina kaupunkikeskustojen kehityshankkeet ovat kasvaneet lähes räjähdysmäisesti. Nämä kokeilut liittyvät erityisesti julkisten tilojen käyttöön yhdistettynä tarpeeseen ottaa fyysistä etäisyyttä, kuten autoteiden rajaaminen osittain pyöräily- ja kävelykäyttöön. Esimerkkejä on jo monista kaupungeista aina Berliinistä Bogotaan. Apulaispormestari Anni Sinnemäen mukaan myös Helsingissä valmistellaan aiheeseen liittyen strategiaa.

Suurin syy juuri nyt kasvaneeseen kiinnostukseen on julkiseen liikenteeseen liittyvä problematiikka pandemia-aikana. Osassa kaupungeista, kuten Milanossa, suunnitelmia tehdään kuitenkin myös pandemia-aikaa pidemmälle aikavälille tarkoituksena ottaa taktinen urbanismi osaksi kestävää liikkumisen strategiaa.

Pandemia on tragedia eikä mikään määrä kestävän keskustaliikkumisen suunnitelmia kompensoi sitä kärsimystä ja negatiivisia seurauksia, joita se aiheuttaa. Tämä voi kuitenkin olla myös uudenlaisen, kestävämmän ja puhtaamman kaupunkiliikkumisen aikakauden alku. Sen lisäksi, että ilmansaasteet edistävät ilmastonmuutosta, viimeisin tutkimus yhdistää ilmansaasteet korkeampaan koronaviruskuolleisuusasteeseen.

Tarvitsemme innovatiivisia, kestävää kehitystä tukevia kaupunkisuunnitteluratkaisuja

Valtio kartoittaa paraikaa keinoja kannustaa keskustapyöräilyyn ja -jalankulkuun. Pääsyynä ovat ennen kaikkea terveysnäkökohdat, kuten istumatyöstä sekä huonosta ilmanlaadusta aiheutuvat terveysongelmat, sekä Suomen ilmastotavoitteet liikennesektorilla (tavoitteena vähentää päästöjä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä).

Laadimme jo aiemmin selvityksen siitä, miten Helsingin keskustan asematunnelista tehdään viihtyisämpi. Jatkona hankkeelle teemme tällä hetkellä selvitystä ei-moottoroituihin liikennevälineisiin liittyen. Tämän valtioneuvoston kanslian selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) hankkeen tarkoituksena on löytää kannustimia sekä suositella käytäntöjä tukemaan keskustapyöräilyä ja -jalankulkua.

Tutkimushanke tuottaa tietoa tukemaan hallituksen päätöksentekoa kestävän liikkumisen tavoitteiden saavuttamiseksi. Aloitamme kirjallisuuskatsauksella ja otamme huomioon myös muuttuvaan ympäristöön liittyvän epävarmuuden (odottamattomat sosiaaliset, poliittiset tai ilmastonmuutokset, kuten pandemia). Oletus on, että nämä kaikki ovat toisiinsa kytkeytyneet tarkoittaen sitä, että tulemme löytämään synergioita eri osa-alueiden välillä.
 

FCG ASIANTUNTIJA
,