Kiertotalouden tavoitteet ovat olleet hämärän peitossa

2.8.2021
Kiertotalous
Kiertotalous
Vastuullisuus
Vastuullisuus
Ilmastonmuutos
Ilmastonmuutos

Meillä on käynnissä monia hankkeita ja projekteja, joissa huomioidaan kiertotalouden teemoja, mutta kokonaisuutena kiertotalous ei Suomessa nykyisellään toteudu.

Valtioneuvoston huhtikuussa tekemä periaatepäätös kiertotalouden strategisesta ohjelmasta on siinä mielessä historiallinen, että siinä asetettiin ensimmäistä kertaa tavoitteet ja mittarit, määriteltiin tarvittavat toimet ja osoitettiin resursseja, joilla kiertotaloutta edistetään kohti kestävää rakennemuutosta.

Kiertotaloudessakin ensisijaista on kulutuksen kasvun pysäyttäminen.

Päätös edistää Suomen hiilineutraaliustavoitetta ja on sinällään hyvä avaus. Varsinaiset teot tarvitsevat taustalleen kuitenkin kunnianhimoa ja konkretiaa – sekä kokonaisvaltaista toimintatapojen muutosta ja riskinottokykyäkin uuden äärellä. Kokonaisvaltaisella toimintatapojen muutoksella tarkoitan sitä, että myös jätteiden kierrätys uusiksi tuotteiksi ja materiaaleiksi tulee lähteä todellisesta, tunnistetusta markkinatarpeesta tai siitä, että sillä erityisesti korvataan hupenevia luonnonvaroja. Kiertotaloudessakin ensisijaista on kulutuksen kasvun pysäyttäminen!

Kiertotalouden irtopisteet on kerätty, nyt on tekojen aika

Uskon, että lähtökohtaisesti organisaatiot aidosti haluavat tehdä hyvää. Aina ei kuitenkaan huomata selvittää, onko ratkaisu tai toiminta varmasti hiilineutraalin kiertotalouden tavoitteiden tai kestävän kehityksen mukaista. Paljon puhutaan esimerkiksi viherpesusta, jossa organisaatiot pyrkivät esittämään ratkaisujaan ja toimintatapojaan vastuullisina, vaikka näin ei hiilineutraalin kiertotalouden näkökulmasta lähemmin tarkasteltuna olisikaan. Suurempi läpinäkyvyys tässä olisi kaikkien etu.

Kiertotalous ei ole enää vaihtoehto vaan välttämättömyys luonnonvarojen rajallisuuden ja niiden ylikulutuksen vuoksi. Kiertotalouteen ei kuitenkaan päästä vain jätteitä kierrättämällä, vaan tarvitsemme pitkäikäisiä, materiaali- ja energiatehokkaita tuotteita sekä erilaisia modulaarisia, muunneltavia ratkaisuja niin, että kestävän elämäntavan omaksuminen on kaikille mahdollista.   Kiertotalouden perustana onkin elinkaariajattelu ja ekosuunnittelu, jolla minimoidaan luonnonvarojen ja resurssien käyttö sekä mahdollistetaan pitkät ja hitaat materiaali- ja tuotekierrot.

Kiertotalous ei ole enää vaihtoehto vaan välttämättömyys.

Kiertotalouden toteutumiseksi tarvitaan tekoja niin yrityksiltä ja organisaatioilta kuin meiltä kaikilta. Siihen vaaditaan myös konkreettisia linjauksia ja yhteisiä sitovia tavoitteita. Tässä valtioneuvoston periaatepäätöksellä on tärkeä rooli. Sen myötä kiertotalouden tavoitteet ovat nyt ensimmäistä kertaa konkretisoituneet.

Vielä meillä on matkaa maaliin, mutta yhdessä me pääsemme sinne!

Tutustu myös

FCG esittää: Viisi tähteä -videosarjan jakso Kiertotalouden mahdollisuudet vasta paljastumassa

FCG esittää: Viisi tähteä Kietotalouden mahdollisuudet paljastumassa
21612.jpg
JUTTA LAINE-YLIJOKI
Johtava asiantuntija, Ympäristöselvitykset
+358 40 522 8580

Jutta Laine-Ylijoki on työskennellyt FCG:llä kesäkuuhun 2022 asti.