Kohti talouden läpinäkyvyyttä ja parempaa kustannustietoisuutta

21.1.2020
Organisaatio
Organisaatio

Kuntatieto-ohjelma uudistaa kuntien talousraportoinnin vuodesta 2021 lähtien, mikä ei ole lainkaan huono juttu. Taloushallinnon ja tietotuotannon on aikakin kehittyä ja automatisoitua, sillä se avaa uusia mahdollisuuksia tiedolla johtamiselle ennen kaikkea kunnille ja kuntayhtymille. Fakta on se, että toimeksi on laitettava viimeistään vuonna 2020, jotta kirjaukset menevät oikein heti vuoden 2021 alusta. 

Kunnan oma tietotarve on ykkösjuttu, mutta entä se palveluluokitus? 

Aluksi on hyvä muistuttaa itseään siitä, että kunnat eivät ole olemassa tuottaakseen automatisoidusti taloustietoja valtiolle ja muille tiedonkäyttäjille, vaan palvellakseen kuntalaisiaan. Toisaalta näiden taloustietojen vertailukelpoisuus ja oikeellisuus on äärimmäisen tärkeää mm. valtionosuuksien näkökulmasta. Miten sovittaa yhteen sisäinen raportointi ja viranomaisraportointi?  

Ota ykkösprioriteetiksi kunnan tarvitsema tieto ja rinnalle automaattisen talousraportoinnin luokitukset ja ohjeistukset. Temppu on mahdollista tehdä niin, että molemmat tietotarpeet täyttyvät samasta raakadatasta. Oleellista on se, ettei rakenna tietotarpeiden välille ristiriitaa ja kahta eri tuotantoketjua. Tässä kannattaa hyödyntää mahdollisimman pitkälle laskentatunnisteen osia. Kustannuspaikat ja kunnan palvelutuotteet voi kiinnittää palveluluokkiin ja sektoriluokituksen tuoda kumppanikoodiin tai muualle laskentatunnisteeseen. Tällöin molempia tarpeita palveleva tieto syntyy jo pitkälle kirjausvaiheessa. Mitä muita vaihtoehtoja sitten on? No esimerkiksi automaattiset laskennalliset kohdistussäännöt, jotka ryhmittelevät tiedot viranomaisraportointiin jälkikäteen. 

Ajatus edellä, järjestelmä perässä

Tiedolla johtamisen järjestelmiä ja erilaisia raportoinnin työpöytänäkymiä on paljon tarjolla. Tuleeko kunnasta tiedolla johdettu hankintapäätöksen myötä? Voi tullakin, mutta tulee muistaa, että niin viranomaisraportoinnin kuin tiedolla johtamisenkin kanssa tarvemäärittelyn tulee lähteä kunnasta. Vasta sitten on järjestelmän aika palvella kunnan ideologiaa. Varsin usein päätöksenteossa käytetään niitä tietoja, joita on saatavilla. Mitäpä jos homma käännetäänkin päälaelleen niin, että tiedontuotanto eli kirjaaminen, raportointi ja analysointi pistetään palvelemaan päätöksenteon tarpeita. Tähän on erinomainen momentum nyt, kun Kuntatieto-ohjelma pakottaa uudistamaan laskentakohteita, kustannuslaskentaa ja raportointia. 

Verkostoprojekti tietojohtamisen kehittämiseen

Kuntaliiton ja FCG:n TIJO-verkostoprojekti kunnille ja kuntayhtymille käynnistyy 25.3.2020 valtakunnallisella seminaarilla. Projektissa hyödynnetään verkoston voimaa seminaarien ja verkkotapaamisten muodossa. Verkostotilaisuuksien lisäksi projekti sisältää kuntakohtaista kehittämistä kolmen päivän verran kullekin kunnalle. Päivien aikana paneudutaan kunnan toiveiden mukaisesti esimerkiksi viranomaisraportointiin, sisäiseen raportointiin, tuotteistamiseen, tiedolla johtamiseen, johtamisjärjestelmään ja ennakointiin. 

Projektiin ehtii vielä mukaan! ks. tarkemmat tiedot

Yksi data - useita käyttötarkoituksia!

Minnamaria Korhonen
erityisasiantuntija, kuntatalous
Kuntaliitto

PS. Kokonaisten strategiaprosessien lisäksi tuemme kuntia valtuustokauden eri vaiheissa strategiatyöpajoin ja -teemaseminaarein sekä autamme strategian toteutumisen seurannassa ja arvioinnissa.

FCG:n blogistina Minnamaria Korhonen Kuntaliitosta
MINNAMARIA KORHONEN
erityisasiantuntija, Kuntaliitto,

KTM Minnamaria Korhonenon kuntien talouden erityisasiantuntija sekä sertifioitu sisäinen tarkastaja (CIA). Hän tuntee kuntien talousraportoinnin, erityisesti palveluluokitusta ja kustannuslaskentaa ohjaavat suositukset, joiden editorina hän on toiminut. Minnamaria on tullut Kuntaliittoon vuonna 2017 ja toimii asiantuntijana Kuntaliiton ja FCG:n tietojohtamisen verkostoprojektissa.