Kokeilukulttuuri tuo motivaatiota työpäivään

12.3.2020
Digipalvelut
Digipalvelut

Nykypäivänä työyhteisöjä hallitsevat innovaatiot ja jatkuvasti muuttuvat markkinaolosuhteet. Välillä johdonmukainen suorittaminen voi olla haastavaa, ja kaikki työntekijät eivät aina saa itsestään parhainta suoritustaan esiin. Työntekijöiden suoriutuminen ja pärjääminen ovat kuitenkin tärkeä osa sujuvaa työyhteisöä, joten myös heidän työkykynsä ylläpitämiseksi täytyy työnantajan olla valmis tekemään asioita. Kokeilukulttuuri on yksi työkalu tämän motivaation ja innovoinnin valjastamiseksi yrityksesi käyttöön. Kokeilukulttuuri rohkaisee työntekijöitä jakamaan uusia ideoita, testaamaan niitä ja levittämään parhaat kokeilut nopeasti ja tehokkaasti yrityksesi käyttöön. Ilman, että epäonnistumista tarvitsee pelätä

Kannusta luovuuteen

Monille työ voi olla vain suorittamista. Pidemmän päälle suorittaminen voi käydä työlääksi, joten kannusta työntekijöitäsi kokeilemaan uusia tapoja tehdä töitään tai olemaan mukana erilaisissa projekteissa. Nämä kokeilut voivat avata aivan uudenlaisia näkökulmia työntekoon ja auttaa heitä kehittämään omaa toimintaansa. Samalla työntekijäkokemus paranee ja työn mielekkyys säilyy.

Kokeilukulttuuri mahdollistaa epäonnistumiset

Yksi syy miksi ihmiset, eivät uskalla kokeilla uusia juttuja, on epäonnistumisen pelko. Kokeilukulttuurissa epäonnistuminen on hyväksyttävää. Ilman kokeiluja ja epäonnistumisia, sitä yhtä voittavaa ideaakaan ei löydy. Eli on parempi kokeilla 10 kertaa ja löytää yksi hyvä onnistuminen, kuin jättää kokeilematta kokonaan.

Käykää läpi ideoita ja miten onnistuttiin

Yksi parhaita osia kokeilukulttuurista on ajatusten jakaminen ja ideoiden läpikäynti. Niistä saadaan monipuolista oppia koko työporukalle. Samalla se mahdollistaa myös laajemman näkemyksen kokeiluille ja ideoiden läpiviennille.

Palkitse ja kiitä

Kun työmäärät ovat suuria ja kiire on kova, voivat stressitasot nousta. Aina ei ole ehkä mahdollista vähentää esimerkiksi työkuormaa tiukkojen aikataulujen vuoksi, mutta niitä voidaan huomioida muilla tavoin.  Ihmistä ei ole luotu multitasking-ominaisuuksilla. Hetkelliset lyhytaikaiset multitaskit, voivat onnistua ja parantaa jopa tuottavuutta, mutta pitkän päälle ne ovat raskaita ja voivat aiheuttaa turhaa stressiä. Kokeilukulttuurissa on olennaista myös hengähtää hetki ja kerätä ajatuksia, eikä vain tehdä jatkuvasti uusia kokeiluja. Muista arvostaa työntekijäsi panosta ja antaa hänelle myös palautetta hyvin tehdyistä kokeiluista, onnistuivatpa ne tai eivät.