Konsultti – kirosana vai kaiken pelastaja?

28.1.2020
Sosiaalipalvelut
Sosiaalipalvelut

Wikisanakirjan mukaan konsultilla tarkoitetaan henkilöä, jonka tehtävänä on tarjota asiatuntijapalveluja organisaatioille. Yleensä tällainen neuvonantaja palkataan tietyn ongelma-alueen esimerkiksi hallinnollisen tai taloudellisen ongelman ratkaisun löytämistä varten. Konsultteja käytetään monenlaisissa rooleissa: asiantuntijoina, prosessien kehittäjinä, fasilitaattoreina, kouluttajina, mentoreina ja joskus jopa työnohjaajina.

Konsultointiin tarvitaan vahvaa erityisosaamista, ja usein pelkästään yhden henkilön osaaminen ei riitä tuottamaan parasta lopputulosta, vaan tarvitaan monenlaisesta osaamisesta koostuvia tiimejä. Konsultin työkalupakkiin kuuluvat ammattiosaamisen lisäksi toimialan, tilanteen ja palveluosaamisen työkalut. Konsultointiosaamisessa korostuu myös vuorovaikutustaidot ja kokemus erilaisten ihmisten kanssa työskentelystä. Yksikään konsultti ei voi työskennellä menestyksekkäästi pelkän kirjatiedon varassa. Tarvitaan paljon myös ns. hiljaista tietoa ja rohkeutta tuoda esille myös omia, perusteltuja näkemyksiä ja viestiä myös niistä eri sidosryhmille.

Menestyvän konsultin tunnistaa siitä, että hän ei koskaan lakkaa kysymästä ja ihmettelemästä eli hän haluaa kehittyä työssään. Hän tietää, että valmista ei tule koskaan. Itsensä kehittämisessä on myös asiakkaalla tärkeä rooli. Kyky pyytää ja vastaanottaa asiakkaan palautetta, myös kritiikkiä ovat menestyvän konsultin tunnusmerkkejä. Mutta jääkö tämä palautekeskustelu liian usein vain loppulaskun lähettämisen ja referenssilistan täydentämisen tasolle konsultin CV:ssä?

Konsultin rooli johtopäätösten esittäjinä tai niiden vahvistajana on suuri, joten konsultin rooliin sisältyy myös suuri vastuu. Erityisosaamisen lisäksi konsultilta vaaditaan puolueettomuutta, jotta hän kykenisi löytämään asiakkaalleen parhaita mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja. Mutta onko puolueetonta konsulttia olemassakaan? Päteekö sanonta Sen lauluja laulat, kenen leipää syöt myös konsulttimaailmassa? Noin kymmenen vuoden konsultin kokemuksella voin sanoa, että tällaisiinkin tilanteisiin olen törmännyt, jopa yllättävän usein. Näissä tilanteissa olen usein miettinyt, että mikä muu kuin laskuttajan rooli jää konsultille, jos asiakkaalla on jo tilausta tehdessään kaikki tarvittava tieto käytössään ja sijaa puolueettomalle ajattelulle ja asiantuntijuudelle ei toimeksiannossa ole.

Me FCG:n sote-konsultit emme halua tyytyä vain marionettinuken rooliin. Vaikka marionetti luo käsinukkeen verrattuna uskottavamman vaikutelman todellisuudesta ollessaan näkyvissä kokonaan ja liikutellessaan kaikkia jäseniä näkyvästi, ei se riitä meille. Emme halua luoda todellisuutta ohuiden, läpikuultavien narujen varaan. Tavoitteemme on aina aito, puolueeton kumppanuus ja siihen perustuva yhteistyö, jossa molemmat osapuolet oppivat toisiltaan ja kehittyvät edelleen. Tällaisessa tilanteissa voittajia ovat sekä asiakkaamme että meidän huippuasiantuntijamme.

21755.jpg
MAIJA VALTA
Toimitusjohtaja, Hallinto
+358 44 270 0612

Kun syntyy savolaiseksi, mutta mieleltään lappilaiseksi, saa erinomaiset lähtökohdat johtamiseen ja tuloksen tekemiseen. Savolainen tietää kaiken ja jos ei tiedä, selvittää. Lappilaiselle ylämäki on tunturin toinen puoli ja vain tasaa vauhtia. Resurssit ja voimat on jaettava tarkkaan, kun matka on pitkä. Näin on myös prosessien kustannustehokkaassa kehittämisessä. Kehittäminen voi perustua vain käytännön osaamiseen ja tosiasioihin digitalisaation hyötyjä unohtamatta.