Kuntaomisteiset kehitysyhtiöt – mihin matkalla ja kenen ohjauksessa?

23.10.2020
Elinvoima
Elinvoima
Johtaminen
Johtaminen
Strategiat
Strategiat

Kunnan rooli elinvoiman edistämisessä on tunnetusti kasvamassa, kunta on muuttumassa palvelukoneesta alueensa kasvun ja kehityksen moottoriksi. Valitettavasti nämä odotukset kuntien elinvoimatehtävässä ja elinkeinopolitiikassa onnistumisesta kasvavat samaan aikaan, kun resurssit niiden toimeenpanoon ovat niukkenemassa. Tuloksena on hankala yhtälö, jossa elinkeinojen edistäminen ilman lain tai suurten käyttäjäryhmien tuomaa suojaa, jää helposti mopen osaan kuntademokratian päätöksenteossa. 

Tilanteen haasteellisuudesta takia harkinta sen suhteen, mitä elinkeinojen edistämisen osalta kuntien kannattaisi tehdä ja miten tekeminen olisi järkevintä organisoida, käy kunnissa vilkkaana. Kuntaomisteisten kehitysyhtiöiden rooli on noussut kunnallispoliittiseen keskusteluun viimeistään talousarviovalmisteluiden ja talouden sopeutusohjelmien rakentamisen yhteydessä. Syksyn mittaan onkin nähty jopa yllättäviä omistajan peliliikkeitä. Kehitysyhtiöiden toimintaa on otettu takaisin kunnan emo-organisaatioon ja palvelusopimuksien taloudellista arvoa leikattu. Toki esimerkkejä toiseenkin suuntaan on voitu havaita. Valtaosalla yhtiöistä tilanne lienee stabiili. 

Aiheen ajankohtaisuuden takia Kuntaliitto halusi selvittää, miten kehitysyhtiöistä ajatellaan, miten ohjausta voisi kehittää ja mihin suuntaan kehitysyhtiöiden rooli voisi painottua tulevaisuudessa. Kuntaliiton tilaamassa selvityksessä lähestyin kysymyksiä neljän yhtiön tilanteeseen tutustumalla. Vapaamuotoisia haastatteluja ja dokumentteja analysoimalla selvitys nostaa esiin mielenkiintoisia havaintoja kuntaomisteisten kehitysyhtiöiden ajankohtaisista haasteista. Tarkasteluni kohdistui neljään yhtiöön, joita olivat Kehitysyhtiö SavoGrow Oy, Linnan Kehitys Oy Hämeenlinnasta, Kemin Digipolis Oy sekä Kokkolanseudun Kehitys Oy KOSEK.

Tarkastelussa mukana olleiden yhtiöiden osalta tilanne vaikutti vakaalta, omistajilla ei ollut akuutteja selvitysprosesseja tai suuria, esiin tuotuja muutostarpeita omistamiensa kehitysyhtiöiden suuntaan. Kaikissa yhtiöissä omistajakuntien kuntajohtajilla oli keskeinen henkilökohtainen rooli, useimmiten yhtiön hallituksen puheenjohtajana. Sen sijaan omistajakuntien konsernijohdon luottamushenkilöjohtajien rooli näytti jäävän etäisemmäksi, mikä on luonnollisesti riski ajatellen kehitysyhtiöiden asemaa ja jatkonäkymiä kuntapäättäjien suunnitelmissa.

Omistajaohjauksen keinovalikoimassa näyttivät korostuvan epävirallinen vuorovaikutus, hallitustyöskentely ja palvelusopimukset.

Omistajapoliittiset linjaukset, strategiat, talousarviotavoitteet ja siellä yhtiökohtaiset tavoitteet mittareineen tai konserniohjeen yksityiskohtaiset toimintatapaohjeet eivät ole ehkä siinä käytössä ja asemassa, joissa kuntalain uudistajat niiden aikanaan olettivat toimivan. 

Tulevaisuuden roolin osalta kehitysyhtiöillä kullakin oli omia suunnitelmia uusista avauksista ja toimintamuodoista. Lähtökohta oli, että yhtiö ei voi erikoistua vain jollekin toimialalle, vaan palvelua on tasapuolisesti oltava tarjolla kaikille yrityksille. Toisin sanoen kehitysyhtiöt korostivat alaverkottajana toimimisen sijasta alueverkottajan roolia, oman alueen kaikenlaisten yritysten ja niiden kehittämiseen ja rahoittamiseen perustettujen organisaatioiden välisen yhteistyön rakentajan roolia. Kehityshankkeet ovat keskeinen työmuoto jatkossakin, vaikka omistajien taholta toivottiinkin niiden osalta harkintaa ja fokusointia.

_______________

Järjestämme Kuntaomisteiset kehitysyhtiöt -webinaarin perjaintaina 6.11. klo 13–14.30

Webinaarissa julkaistaan Kuntaomisteiset kehitysyhtiöt – mihin matkalla ja kenen ohjauksessa? -raportti. Raportti julkaistaan webinaarissa ja sitä  kommentoimassa ovat mm. SEKESin toiminnanjohtaja Jaakko Helenius, Kemin Digipoliksen toimitusjohtaja Kimmo Heikka ja Linnan Kehityksen toimitusjohtaja Kari Saarinen, SavoGrow'n hallituksen varapuheenjohtaja Vilma Kröger ja Kosekin kehitysjohtaja Jonne Sandberg.

Raportin voi ladata Kuntaliiton sivuilta 6.11. alkaen.

Ilmoittaudu tästä linkistä > 

21324.jpg
MARKKU PYYKKÖLÄ
Johtava konsultti, Johtaminen ja Talous
+358 50 044 2761

Markku on kokenut kunta-alan kouluttaja ja konsultti, jolla kokemusta myös käytännön kuntapolitiikasta. Erikoisalueena strategisen johtamisen ja elinvoiman edistämisen teemat. Hallussa on useita innovatiivisen työpajatyöskentelyn menetelmiä.