Kuntavaalit – ne arjen kannalta tärkeimmät

27.5.2021
Työelämän kehittäminen
Johtaminen
Johtaminen
Osaamisen kehittäminen
Osaamisen kehittäminen

Keskustelu kuntavaaleista ja niiden ehdokasasettelusta käy juuri nyt kuumana. Kuntavaaleissa äänestämisestä puhuttaessa ei aina tule ajatelleeksi, että juurikin kunnanvaltuutetut tekevät käytännössä kaikki lähipalveluita koskevat päätökset. Näin ollen ei ole lainkaan yhdentekevää, keitä valtuutetuiksi valitaan. Jokapäiväisistä palveluista valtio vastaa esimerkiksi Kelan ja poliisin palveluista, mutta muutoin kaikki joukkoliikenteestä, sotepalveluihin, liikuntapaikkoihin ja päivähoitoon päätetään kunnissa.

 

Talous, yhteistyö ja ikääntyminen – tulevan valtuustokauden ”kuumat perunat”

Tulevalla valtuustokaudella kuntien päätöksentekijöitä tulee väistämättä haastamaan nämä kolme teemaa:  

  1. Kuntien ja kaupunkien talous, jota tilapäiset koronatuet hetkellisesti tekohengittivät, mutta joka on ylimääräisten tukien loppuessa jälleen haasteiden edessä. Mihin satsataan, mistä säästetään – näiden asioiden eteen tulevat valtuutetut joutuvat hyvinkin pian.
  2. Sote-uudistuksen toteutuessa kuntien ja hyvinvointialueiden välinen yhteistyö on kriittisen tärkeää. Muun muassa soteuudistukseen tiiviisti liittyvä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun siirto kunnilta hyvinvointialueille edellyttää toimiakseen tiivistä, saumatonta yhteistyötä toimijoiden välillä. Kuinka se käytännössä taataan ja organisoidaan – valtuutetuilla riittää haastetta!
  3. Ikärakenteen muutos vaikuttaa kuntien toimintaan konkreettisesti, sillä esimerkiksi Kevan alkuvuoden ennusteen (12.2.2021) mukaan seuraavien kymmenen vuoden aikana niin kunta-alan kuin valtion nykyisistä työntekijöistä jää eläkkeelle joka kolmas. Uusien osaajien tarve on konkreettinen jo tulevan valtuustokauden aikana.  

Kuntapäättäjä-sisältöpalvelu uusien valtuutettujen apuna ja tukena

Viime kuntavaaleissa vaihtui noin puolet 9000 valtuutetusta, joten niin valtuutettujen taustassa kuin prosessien ja protokollan osaamisessa on eroja. Tähän haasteeseen ja tuen tarpeeseen vastaa FCG:n ja Kuntaliiton uusi Kuntapäättäjä -sisältöpalvelu, joka kokoaa yhteen kaiken olennaisen tiedon, mitä valtuutettu toimessaan tarvitsee. Suuren vaihtuvuuden lisäksi haasteena on ollut myös se, miten päivät ansiotyössä käyvät valtuutetut saadaan perehdytettyä nopeasti ja tehokkaasti.

Kuntapäättäjä on kuin valtuutettujen ”Netflix”, eli ajasta ja paikasta riippumaton suoratoistopalvelu, joka tarjoaa oppia ja tietoa satojen erilaisten sisältöjen muodossa esimerkiksi siitä, milloin valtuutetun on jäävättävä itsensä, mitä kaavoitus on tai miten kuntatalous toimii. Palvelun kautta löytää vastauksia kunnallisen päätöksenteon tärkeisiin perusasioihin, ja sen taustalla on tavoite saada aikaan parempia päätöksiä.

Päätöksenteko vie populismilta siivet

Ehdokkaat saattavat vaalien alla puhua mielellään aiheista, joilla saa huomiota tai näkyvyyttä, mutta populismi ei kanna sanoja pidemmälle – tarvitaan käytännön tekoja. Päätöksenteon tasot on osattava erottaa toisistaan. On ymmärrettävä, että kunnissa ei käsitellä eikä päätetä esimerkiksi EU:n tukipaketeista eivätkä ehdokkaiden näkemykset eduskunnan viimeaikaisesta EU:n elpymispaketin hyväksymisestä ole kuntavaalien kannalta relevantteja.

 

Olen itse jättäytynyt kunnallispolitiikasta pois jo viisi vuotta sitten, mutta politiikan penkkiurheilijana seuraan sitä edelleen aktiivisesti. Tässä omat vinkkini ”sen täydellisen ehdokkaan” valintaan:  

  • Etenkin korona-aikaan vaalikoneet ovat erinomainen tapa saada tietoa ehdokkaista. Älä tee päätöstä hätiköiden, vaan vastaa useampaan vaalikoneeseen, koska niiden painotukset ja kysymysten muotoilut eroavat.
  • Painota erityisesti ehdokkaiden vastauksia sinulle tärkeisiin kysymyksiin ja pyri löytämään ehdokas, jonka vastaukset ovat linjassa omien näkemystesi kanssa.
  • Huomioi, että valtuustossa toimitaan yhteisen kannan muodostavina valtuustoryhminä, jolloin puoluekannalla on kuntavaaleissakin merkitystä.
  • Ehdokkaat myös mielellään vastaavat suoriin kysymyksiin, joten kannattaa olla yhteydessä potentiaalisimpiin ehdokaskandidaatteihin ja tarkentaa heidän näkemyksiään. Korona-aikaan vaalitilaisuuden jäävät pienempään rooliin, mutta kanavia on monia muitakin; sosiaalisesta mediasta sähköpostiin. 

Aktiivista kuntavaalien aikaa!