Lastensuojelun vaikuttavuuden arviointia sote ja hyvinvointi-tiimissä

29.10.2021
Sosiaalipalvelut
Sosiaalipalvelut
Terveydenhuolto
Terveydenhuolto

Olen Vilma Viitasaari ja toimin FCG:llä asiantuntijana Sote ja hyvinvointi -tiimissä. Aloitin tiimissä korkeakouluharjoittelijana elokuussa 2021, jolloin suoritin sosiaalityön opintoihini liittyvän viimeisen harjoittelun. FCG:lle harjoitteluun hakeminen olikin erittäin hyvä päätös: Harjoittelun jälkeen siirryin asiantuntijatehtäviin ja nykyisin työskentelen FCG:llä erityisesti ARVOA-menetelmän parissa! Harjoitteluni oli erittäin mielenkiintoista ja antoisaa aikaa, jonka aikana pääsin mm. tutustumaan erilaisiin vaikuttavuuden arviointimenetelmiin, toimintakykymittareihin, ja asiakas- ja potilasluokittelujärjestelmiin.

ARVOA-menetelmällä lastensuojelun vaikuttavuuden ja laadun arviointia

Harjoitteluni aikana erityisen antoisaa oli päästä syventymään ARVOA-menetelmään, jonka käytöstä minulla on omakohtaisia kokemuksia käytännön lastensuojelutyössä. Työskentelin Helsingin kaupungilla lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnissa vuonna 2019, jolloin olin mukana pilotoimassa menetelmää sosiaalityöntekijän roolissa. Oli hienoa päästä harjoittelun aikana yhdistämään kentältä saatua kokemusta asiantuntijatyöhön.

ARVOA-menetelmän avulla saadaan arvokasta tietoa perhepalveluiden ja lastensuojelun vaikuttavuudesta ja laadusta. Vaikuttavuuden mittaamisen koen tärkeänä lastensuojelussa ja perhepalveluissa, jotta voimme löytää asiakkaille parhaiten soveltuvat palvelut, sekä löytää palveluprosessin kehittämiskohdat. On myös tärkeää saada dataa lastensuojelun ja perhepalveluiden vaikuttavuudesta, jotta voimme perustella palveluiden tärkeyttä ja toimivuutta niin päättäjille kuin yhteiskunnassamme laajemminkin. Koska lastensuojelua ei voi suoraan perustella taloudellisilla voitoilla, tulee sen olemassaoloa ja tärkeyttä perustella palvelujen vaikuttavuudella, eli asiakkaiden toimintakyvyn ja hyvinvoinnin lisääntymisellä. Tämän lisäksi koin käytännön työssä ARVOA-menetelmän hyvänä menetelmänä lapsen ja perheen osallisuuden vahvistamiseen. Menetelmä auttoi asiakastyössä erityisesti lapsen äänen kuuluviin saamisessa.