Lastensuojelussa kustannukset karkaavat ja pahoinvointi kasvaa 

13.11.2020
Kasvatus
Kasvatus
Sosiaalipalvelut
Sosiaalipalvelut
Terveydenhuolto
Terveydenhuolto

Meillä kaikilla on vastuu lasten hyvinvoinnista, ja jokainen vanhempi haluaa toimia parhaalla mahdollisella tavalla omien taitojensa ja mahdollisuuksiensa mukaan. Lasten ja nuorten pahoinvointi kuitenkin kasvaa ja on taas viime viikolla ollut median ykkösaiheita.

Lastensuojelussa varhainen tunnistaminen on avainkäsite, josta on puhuttu jo vuosia. Sillä halutaan turvata ja edistää lapsen ja nuoren kasvua, hyvinvointia, kehitystä ja tukea vanhemmuutta. Tutkimustieto kertoo selvästi, että varhainen tunnistaminen ja oikea-aikainen apu estävät raskaammat palvelut.

Kaikilla lasten ja perheiden kanssa työskentelevillä on vastuu ongelmien mahdollisimman varhaisesta tunnistamisesta. Kun huoli herää lapsen hyvinvoinnista, on viipymättä otettava yhteyttä viranomaiseen lastensuojelun tarpeen selvittämiseksi. Selkeää, mutta toimiiko? Vastaan, että ei. Lastensuojelun palveluissa olevat lapset voivat todella huonosti ja kustannukset karkaavat.

Eikö meillä oteta riittävän vakavasti lasten ja nuorten pahoinvointia? Vai eikö sitä haluta tunnistaa? Menemmekö liikaa palvelu edellä? Aiheesta herää useita kysymyksiä ja vastaus riippuu sen antajasta. Eräs usein kuultu selitys on resurssipula, mutta onko se todellinen syy?

Itse ajattelen, että ammattilaisten erilaiset huolenilmaisut ja väliintulot ovat kovan kynnyksen takana, sillä ne vaativat osaamista ja rohkeutta.

Lastensuojelulaitoksissa on paljon psyykkisesti ja päihteillä oireilevia nuoria. Pystytäänkö siellä vastaamaan oireiluun ja näkemään sen taakse? Yksikään lapsi ei ole tarkoituksella hankala, taustalla on aina jokin syy. Erityisesti laitoksissa on haastavaa rakentaa luottamuksellista suhdetta. Se vaati kaksiverroin enemmän työtä, aikaa ja ymmärrystä kuin kodinomaisissa olosuhteissa.

Lapset tarvitsevat lempeyttä, välittämistä ja lämpöä. Ammattilaisella täytyy olla halu nähdä oireilun taakse, keinoja vastata haastavaan käyttäytymiseen sekä tarjota turvaa ja jatkuvuutta. Se vaatii ammatillisuutta, osaamista ja halua rakentaa luottamuksellinen yhteistyösuhde lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa. Edellytyksenä on yhteistyö. 

Lastensuojelu huomataan, kun kustannukset karkaavat käsistä

Kustannusten kasvu herättää huolta, koska raha on aina tiukassa. Päätökset ovat harvoin miellyttäviä. Lastensuojelun ja lasten suojelun kannalta on kriittistä, nähdäänkö ongelma akuuttina kassakriisinä vai pitkän ajanjakson haasteena, joka tulouttaa uusia ongelmia jopa vuosikymmenten päähän. 

Kun asiat alkavat mennä nuorena pieleen, kerrannaisvaikutukset ovat usein raskaita sekä taloudellisesti että inhimillisesti. Vähemmän raskasta on puuttua tilanteeseen rohkeasti nyt ja heti. Kaikille ei raha nyt riitä. On kuitenkin helpompaa katsoa aamulla peiliin, kun tietää, että on tehnyt parhaansa niiden puolesta, joilla ei ole itsellään siihen valtaa tai mahdollisuutta. Inhimillisyydellä ja rohkeudella päästään pitkälle.

Ammattilaiset pystyvät hyödyntämään työssään menetelmiä, jotka tukevat luottamuksellisen yhteistyösuhteen rakentamisesta ja asiakaan oman osallisuuden vahvistamisesta. Yksi työväline ongelmien tunnistamisessa ja ratkaisujen löytämisessä on FCG:n ARVOA-menetelmä. Sillä saadaan esiin lapsen, nuoren ja vanhempien voimavarat sekä riskitekijät, Kysynkin, miksi kiertää monen mutkan kautta ja ehkä eksyä matkalla, kun voi päästä suoraan asiaan? Suosittelen lämpimästi menetelmään tutustumista!

___________

Työskenteletko lasten ja nuorten kanssa?  

Lapsilla ja nuorilla on oikeus turvalliseen ja osaavaan tukeen. Koulutuksistamme saat ajantasaisimman tiedon osaamisen vahvistamiseksi ja välineet turvallisen arjen rakentamiseksi. Loppusyksyn ja alkuvuoden koulutuksemme liittyvät niin alan lakiuudistuksiin, ajankohtaisiin toimintamalleihin ja oman työn tukivälineisiin. Osallistut koulutuksiin etäyhteydellä kätevästi ja kustannustehokkaasti. Tutustu koulutuksiin: 

 

21315.jpg
SATU KAINULAINEN
Johtava asiantuntija, Sote ja hyvinvointi
+358 40 820 0878

Satun ydinosaamista on syvällinen ymmärrys sotepalveluista ja mielenkiinnon kohde erityisesti mielenterveys ja lastensuojelun kokonaisuus. Hän vahvisti FCG:n sotepuolen asiantuntemustamme vuosina 2016 -21.