Leikkaushoitajan perehdytyksessä korostuu toimenpidekeskeisyys

27.2.2020
Perehdytys
Perehdytys
Johtaminen
Johtaminen
Hyvä hallinto
Hyvä hallinto
Osaamisen kehittäminen
Osaamisen kehittäminen

Leikkaussalissa työskentelevien hoitajien perehdytys on usein pitkä (6-12kk). Osassa yksiköistä perehdytään sekä anestesia- että leikkaushoitajan työnkuvaan, joissakin vain toiseen. Osassa taas useampaan erikoisalaan. Joka tapauksessa hyvä perehdytys kuuluu kaikille.

Leikkaussalityössä korostuu tiimityöskentely, jossa jokaisella sen jäsenellä on oma tehtävänsä. Jos yksi tiimin jäsenistä ei osaa tai tiedä tehtäväänsä, sillä saattaa olla vakavat seuraukset joko potilaalle ja/tai koko tiimille. Hyvällä perehdytyksellä varmistetaan, että leikkaussalissa työskentelevällä hoitajalla on riittävät tiedot työstä suoriutumiseen, eikä mitään ikävää pääse tapahtumaan.

Leikkaushoitajan perehdytys alkaa yleisperehdytyksellä työyhteisöön, leikkaussaliympäristöön, aseptiikkaan, työ-ja potilasturvallisuuteen sekä lääkehoitoon. Alussa työ painottuu aamuvuoroon. Perehdytyksen edetessä erikoisalakohtainen spesifi tieto- ja taito-osaaminen korostuvat toimenpiteiden ja instrumentaatioiden osalta, joista on hyvä pitää kirjaa. Osaamisen ollessa riittävää voi leikkaushoitaja siirtyä muihin työvuoroihin.

Miksi sitten pitäisi kirjaa siitä mitä toimenpiteitä hoitaja osaa? Leikkaushoitajan perehdytyksessä korostuu toimenpidekeskeisyys. Päivystysaikana leikkaussalin ovista saattaa tulla sisään mitä /kuka tahansa, silloin on osattava työnsä ja tehdä se parhaalla mahdollisella tavalla. Perehdytykselle ei ole aikaa! On osattava olla luova ja yhdistää sekä soveltaa oppimaansa tietoa kiireellisen päivystyspotilaan hoitamisessa.  

Tutustu Intro perehdytysohjelmistoon

21632.jpg
MARI VALTANEN
Asiantuntija, Sote ja hyvinvointi
+358 40 5530 727

Mari Valtanen toimii FCG:n hyvinvointi- ja sotetiimissä asiantuntijana. Koulutukseltaan hän on sairaanhoitaja ja toiminut useissa eri tehtävissä, kuten sairaanhoitajan, esimiehen, kouluttajan ja perehdytysvastaavan tehtävissä. Häneltä löytyy monipuolista kokemusta sosiaali- ja terveysalan perehdytyksistä, kehittämishankkeista ja koulutuksista.