Mikä maksaa?

15.12.2020
Sosiaalipalvelut
Sosiaalipalvelut
Terveydenhuolto
Terveydenhuolto
Hyvinvointi
Hyvinvointi
Johtaminen
Johtaminen

Tänä vuonna, joka kohta on tulossa päätökseen, on pääosin keskusteltu vain kahdesta isosta asiasta, terveydestä ja taloudesta. Kaikille on varmasti tullut myös selväksi, miten nämä asiat kietoutuvat toisiinsa.

Pandemian aikana on terveydenhuolto osoittautunut yhdeksi keskeisimmistä yhteiskunnan toiminnoista, jonka varassa moni muukin asia joko seisoo tai kaatuu. On tullut selväksi, että mikäli terveydenhuoltojärjestelmä ei ole toimiva, se aiheuttaa paljon paitsi inhimillistä kärsimystä myös sekasortoa koko yhteiskunnan toiminnassa. Kuluneen vuoden uutisointien ja loputtomien pandemian hoitoon liittyvien keskustelujen pohjalta sellaiset asiat kuten huoltovarmuus, tehohoitopaikkojen määrä, testauskapasiteetti ja hoivakotien toimintatavat ovat tulleet tutuiksi niillekin, jotka eivät ole erityisesti perehtyneet sosiaali- ja terveydenhuoltomme toimintaan. Olemme myös oppineet, mitä tarkoitetaan eristämisellä ja karanteenilla, ja olemme tutustuneet suojamaskien oikeaan käyttöön. 

Tiedämme myös, että kaikki se, mitä nyt ihmisten suojaamiseksi ja hoitamiseksi pandemian aikana tehdään, maksaa melkoisen paljon. Varjoon saattaa kuitenkin jäädä, että sosiaali- ja terveydenhuollon taloudessa ja kestävyydessä on paljon suurempiakin haasteita kuin nyt käsillä oleva pandemian hoito. Tunnetuin niistä on ikääntyneiden hoivan ja hoidon tarpeen kasvu tulevina vuosina. Viime aikoina myös lastensuojelun kasvavat menot, samoin kuin mielenterveyspalveluiden toimivuus ovat olleet paljon esillä. Pandemia toivottavasti hellittää toimivien rokotteiden myötä ja talouden näkökulmastakin kyse on väliaikaisesta isoja kustannuksia aiheuttavasta ilmiöstä.

Toisin kuin pandemia, esimerkiksi ikääntyneiden palveluihin liittyvät haasteet ovat pitkäaikaisia, ennusteiden mukaan lisääntyviä ja tulevat olemaan jatkuva taloudellinen rasite.

Toimiva hallinto, palvelujen hyvä organisointi ja henkilökunnan osaaminen ovat avainasemassa sekä pandemian hoidossa että pidempiaikaisten sosiaali- ja terveydenhuollon haasteissa. Toimimattomuus, turhat toiminnot, huono organisointi ja osaamisen vajeet tulevat kalliiksi kaikille. Niiden hintana on avun viivästyminen ja siitä johtuvat lisäongelmat, työhönsä turhautunut henkilöstö ja rahan tuhlaantuminen sähläykseen. Pandemian hoidon opetukset edellä mainittujen ongelmien ratkaisemisessa pitää ulottaa laajemmin koko sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmään.

Pandemiaan on pyritty reagoimaan tuottamalla luotettava tilannekuva ja luomalla ennusteita siitä, miten tilanne on muutoksessa. Päätöksenteko ja toimenpiteet on perustettu tietoon ja asiantuntijoiden punnittuihin näkemyksiin. Tämä toimintamalli toimii kaikessa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa, joskin sitä harvoin toteutetaan yhtä systemaattisesti kuin nyt on nähty.

Erityisesti ikääntyneiden hoivapalvelujen suunnittelussa systemaattisuutta kuitenkin kaivataan kipeästi kaikilla tasoilla. Palvelut pitäisi suunnitella ja organisoida ikääntyvän väestönosan määrän ja hoivan tarpeiden mukaan mahdollisimman taloudellisesti. Tämän pohjaksi löytyy valtakunnallisia mittareita ja suosituksia suoraan käytettäviksi. Yksittäisen asiakkaan kohdalla palvelut tulisi yhtälailla perustaa tietoon palvelutarpeista, mittareita ja suosituksia on tähänkin käytettävissä. Soveltuva kustannuslaskenta ja palvelujen laadun arviointi on myös tarpeen, jotta toiminnan taloudellisuutta ja toimivuutta voidaan seurata, arvioida ja tarpeen mukaan korjata. Valitettavasti näitä tietoja ja mahdollisuuksia ei useinkaan käytetä täysimääräisesti hyväksi.

Nyt näyttää siltä, että pääsemme eroon pandemiasta, ainakin tilanne helpottaa rokotuksen myötä. Ikääntyneiden palveluiden tarpeet eivät tulevaisuudessa vähene, koska väestö ikääntyy. Myös muut sosiaali- ja terveysongelmat vaativat toimivia palveluita jatkuvasti. Koko kansantalouden kannalta on erittäin merkityksellistä, miten ja millaiseen tietoon perustuen palvelut järjestetään. Tieto päätöksien ja toiminnan organisoinnin pohjana on myös kestävän sosiaali- ja terveydenhuollon talouden perusta. 


 

21257.jpg
ANNE PUUMALAINEN
Tiiminvetäjä, Sote ja hyvinvointi
+358 50 537 7866

Anne on pitkän linjan sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen ja kehittämisen asiantuntija, joka on kiinnostunut palvelujen integraatiosta, kustannuksista, tuottavuudesta ja vaikuttavuudesta.