Nuorten pahoinvointi lisääntyy – mitä voimme tehdä?

28.6.2021
Sosiaalipalvelut
Sosiaalipalvelut
Terveydenhuolto
Terveydenhuolto
Tutkimukset ja arvioinnit
Tutkimukset ja arvioinnit

Nuorten lisääntynyt pahoinvointi herättää huolta, ja aihe on etenkin korona-aikana noussut näkyvästi esille myös mediassa. Nuorten pahoinvointi näkyy monella eri tavalla muun muassa rikollisuuden lisääntymisenä, ja sen seuraukset ovat kauaskantoiset.

Nuorten pahoinvointi näkyy monella eri tavalla, ja seuraukset ovat kauaskantoiset.

Huoli nuorista on koko yhteiskuntaa koskeva asia, johon halutaan löytää ratkaisuja. Yle uutisoi toukokuussa hallituksen lisärahoituksesta, joka kohdentuu erityisesti nuorten pahoinvointia ja nuorisorikollisuutta ehkäiseviin toimiin. Ennaltaehkäisevä työ on erittäin tärkeää, jotta ongelmiin voidaan puuttua varhaisessa vaiheessa.

Kokonaiskuva nuoren tilanteesta on avainasemassa oikea-aikaisen avun kohdentamiseksi

Nuorten tavoittaminen ja palveluiden oikea-aikainen kohdentuminen on haastavaa. Monissa kouluissa on pula kuraattoreista ja psykologeista ja avun saaminen voi olla hidasta. Haasteena on myös se, että nuoren kanssa työskentelevät työntekijät eivät välttämättä ole tietoisia nuoren koko tilanteesta tai asiointihistoriasta muun muassa eri potilastietojärjestelmien takia. Tarvitaan erilaisia keinoja ja menetelmiä niin apua tarvitsevien tunnistamiseen, tavoittamiseen kuin palveluiden kohdentamiseen oikea-aikaisesti.

Onnistunut asiakastyö vaatii moniammatillista yhteistyötä ja saumatonta tiedonkulkua.

Onnistunut asiakastyö vaatii usein moniammatillista yhteistyötä, jota puolestaan haastavat monet eri tekijät kuten eri järjestelmät, jotka eivät kommunikoi keskenään. Kun työntekijöillä on käytössään yhteinen alusta tiedonkulun varmistamiseksi ja sujuvoittamiseksi, kaikki nuoren kanssa työskentelevät vastuuasiantuntijat ovat tietoisia nuoren tilanteen kehittymisestä ja heillä on tilanteesta kokonaiskuva.

Onnistunut lopputulos edellyttää vuorovaikutusta

Nuorten kanssa työskentelyn perustana on aito vuorovaikutussuhde. Kun asiantuntijaresurssit ovat usein rajalliset, tilanteen kartoittamisessa kannattaa hyödyntää nuoren täyttämää ennakkotietokyselyä, joka toimii keskustelun pohjana ja mahdollistaa sen, että tapaamisessa voidaan keskittyä vuorovaikutuksen luomiseen ja vahvistamiseen.

Kompassi-menetelmän visualisointi
Ennakkotietokysely toimii keskustelun pohjana ja yhteisessä tapaamisessa muodostuu kokonaiskuva nuoren tilanteesta.

Onnistuneen yhteistyön ja palveluohjauksen pohjana on lisäksi se, että työntekijät tuntevat kunnan palvelut ja osaavat siten tarjota nuoren tilanteeseen kaikkein sopivinta ratkaisua. Sovellus, josta löytyvät kunnan tarjoamat palvelut selkeästi ja havainnollisesti, tukee työntekijöitä ohjaamaan nuoren juuri hänen tarpeeseensa tarkoitetun palvelun pariin.

Nuorten hyvinvointi on koko yhteiskunnan asia ja vaatii toimia kaikilla eri yhteiskunnan tasoilla.

Helppokäyttöinen, visuaalinen Kompassi on menetelmä kunnille ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön. Sen avulla sekä vahvistetaan vuorovaikutusta nuoren kanssa, tehdään ennaltaehkäisevät palvelut tutuiksi että varmistetaan sujuva tiedonkulku ja kokonaiskuvan muodostuminen. Kompassi on siis yksi  askel kohti sitä, että nuorten tilanteet tulevat kuulluksi ja huomatuksi.

Kiinnostuitko Kompassi-menetelmästä? Ota yhteyttä – kerron mielelläni lisää!