Pimpeli pom, olette jonossa

19.10.2020
Sosiaalipalvelut
Sosiaalipalvelut
Terveydenhuolto
Terveydenhuolto
Digipalvelut
Digipalvelut

Koronakriisi on edesauttanut paljon peräänkuulutettua digiloikkaa. Jos aiemmin etätyö on yrityksissä ollut säännössä esiintynyt poikkeus, on etäilystä monella työpaikalla tullut uusi normaali. Tilanne tuskin muuttuu kriisin helpotuttuakaan; muutosvastaisimmankin yrityksen pomoporras on huomannut asioiden sujuvan hienosti myös linjojen päästä. Ja säästyy siinä samalla myös aikaa ja rahaakin…

Samanaikaisesti korona on eri tavoin kurittanut kuntien taloutta. Nyt jos koskaan tulisi asioita ja tarjottavia palveluita tarkastella uudesta näkökulmasta.

Palveluiden digitalisaatio on varmasti ollut jollain tapaa agendalla lähes joka kunnassa, mutta osassa kuntia loikka on jäänyt pahasti vaiheeseen. Erilaisten digitaalisten ratkaisujen arvo kyllä pääsääntöisesti ymmärretään, mutta syyt siihen, että niiden käyttöönotto ei ole edistynyt, vaihtelevat. Tämä on tullut selväksi lukuisten sotesektorilla tekemiemme selvitysten yhteydessä. Usein taustalla on osittain ehkä ymmärtämättömyyteenkin liittyvä muutosvastarinta; tuntematon pelottaa, tuttu ja turvallinen houkuttaa. Sama pätee sekä asiakkaisiin että ammattilaisiin.

Nykyisessä ja tulevassakin taloustilanteessa vaihtoehtoja ei kuitenkaan välttämättä ole. Jos halutaan edes jollain tavalla säilyttää aiempi palvelutaso, tapojen tehdä asioita on muututtava: etävastaanotot, -terapiat ja -hoiva, sähköinen ajanvaraus, vain muutamia mainitakseni. 

Kun yritetään muuttaa totuttuja toimintatapoja, koetaan lähes aina jonkinlaista vastustusta, mutta määrätietoisesti etenemällä edistysaskeleita varmasti otetaan. Tarjotaan ahkerasti vaihtoehtoja. Jos muutosvastarintaa esiintyy, tarjotaan sitkeästi uudestaan. Selvitetään vastarinnan perimmäinen syy ja pureudutaan siihen.

Sen sijaan, että hyväksytään EI vastaukseksi, tehdään vaihtoehtoisesta palvelusta riittävän houkutteleva.

Muutos ei aina ole helppo, mutta se on tehtävissä. Ei Roomaakaan rakennettu päivässä.

Miksikö näitä ajattelen? Ajatukset nousivat pintaan ja aihion tähän kirjoitukseen laadin jonottaessani kuntani hammashoidon ajanvaraukseen. Eilen jonotin myös muuttaakseni minulle lähetetyn (oman näkemykseni mukaan täysin satunnaisesti valitun ja itselleni epäsopivan) terveystarkastuksen ajan, viime viikolla varatakseni (toiselle henkilölle) aikaa koronatestiin. Kaikki tehtäviä, jotka minä, työikäinen ja hyvät digivalmiudet omaava henkilö, olisin valmis, jopa halukas hoitamaan itse digitaalisia työvälineitä hyödyntämällä, jos siihen vain annettaisiin mahdollisuus. Turhauttavaa ja kustannustehotonta sekä itselleni että takuulla myös palvelun tuottajalle. 

Nyt jos koskaan on aika muutokselle. Yksin loikkaa ei kuitenkaan tarvitse tehdä. FCG:llä on pitkä kokemus erilaisista selvityksistä, joiden avulla kuntien (ja toki myös yksityisen sektorin) toimintoja saadaan järkeistettyä ja samalla myös kustannuksia pienennettyä.

Pimpeli pom, olette edelleen jonossa… huoh!!!

20671.jpg
LOTTA SOKKA
Erityisasiantuntija, Sote ja hyvinvointi
+358 44 748 7988

Lotta aloitti vanhustyön asiantuntijana FCG:llä vuonna 2011. Tällä hetkellä Lotta työskentelee DRG-tuoteperheen (NordDRG, pDRG, dDRG) sekä siihen liittyvän kustannuslaskennan parissa.  Lotan vahvuutena on erityislaatuinen koulutustausta, jossa yhdistyy sekä terveydenhuoltoalan että talous- ja järjestelmäpuolen vahva osaaminen. Erityisinä kiinnostuksen kohteina Lotalla ovat kuntien palvelurakenteeseen, ikäihmisten palveluiden oikeaoppiseen kohdentamiseen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin liittyvät asiat.