Testausasiantuntijana rekrytointi- ja HR-ohjelmistojen parissa

8.10.2021
Rekrytointi
Rekrytointi

Aloitin FCG:llä keväällä 2020 Rekrytointi- ja HR-ohjelmistotiimissä testausasiantuntijana ja vastuullani on Intro-tuotteemme testaus. Jos sinulle Intro-perehdytysohjelmisto ei vielä ole tuttu, voit tutustua siihen tästä. Rutiininomaisen työn lisäksi testiautomaation tekeminen tuo välillä yllätyksiä, joten päivät ja viikot sisältävät mukavasti vaihtelua.

Törmäsin FCG:hen alun perin LinkedInin kautta ja siitä erinäisten vaiheiden jälkeen päädyin hakemaan avoinna olevaan tehtävään ja olen viihtynyt täällä hyvin jo reilun vuoden ajan. Työsuhteeni alussa laajat etätyösuositukset olivat juuri tulleet voimaan, ja perehtyminen tehtävään sekä tiimiin onnistui kuitenkin mainiosti yhdistämällä lähi- ja etäperehdytystä.

 

FCG:llä omaan tekemiseen pääsee vaikuttamaan

Mielekkäintä nykyisessä tehtävässäni on se, että voin itse vaikuttaa tekemiseen ja siihen, miten työpäivän organisoin. Saan valita itselleni parhaat ja sopivimmat työkalut ja testausmenetelmät, mikä motivoi ja sujuvoittaa tekemistä. Myös osaamisen kehittämiseen on varattu aikaa, joten uusien asioiden opiskeleminen ja hyödyntäminen päivittäisessä työssä onnistuu hyvin.

Osaamistani kehitän suorittamalla erilaisia koodaukseen ja testaukseen liittyviä verkkokursseja. Lisäksi seuraan verkossa testaukseen liittyviä trendejä ja julkaisuja. Pyrin poimimaan kursseista ja julkaisuista itselleni ja työhöni olennaisia asioita ja kurssit käytyäni myös aktiivisesti hyödyntämään oppimaani työssäni.

Suorituskykytestauksen kehittäminen on haastanut omaa osaamista ja tukenut kehittymistä

Suorituskykytestauksen kehittäminen Intro-tuotteelle on monella tapaa ollut mielenkiintoinen tehtävä. Sopivan testityökalun ja -ympäristön rakentaminen on ollut mielenkiintoista. Siinä on myös päässyt monipuolisesti hyödyntämään, haastamaan ja kehittämään omaa osaamista.

Testaajan työhön voi päätyä montaa erilaista reittiä. Itselläni on pohjana tietojenkäsittelytieteiden opinnot ja sen jälkeen olen tehnyt vaihtelevissa rooleissa ohjelmistoalan töitä. Suurin osa ohjelmistoalan töistä on liittynyt jollain tavalla testaukseen ja laadunvarmistukseen. Aluksi työtehtävät liittyivät vahvasti mobiililaitteisiin ja niiden testaamiseen, mutta viimeiset kymmenen vuotta ovat kuluneet pääasiassa pilvipalveluohjelmistojen kehitys- ja testaustehtävien parissa. Matkan varrella tehtäviini on kuulunut myös projektipäällikön, tiimimanagerin ja scrum masterin tehtäviä, joten työtehtävät ovat olleet monipuolisia ja mielenkiintoisia.

Testaus saatetaan joskus mieltää tylsäksi ja pelkästään manuaaliseksi testaukseksi, mutta harvoin testaus on tylsää, koska testauksessa on useita eri osa-alueita, joihin voi erikoistua ja siten haastaa itseään aina uudelleen. Usein testaamiseen kuuluu olennaisena osana myös automaatiotestit, joita voidaan toteuttaa erilaisilla testausympäristöillä ja ohjelmointikielillä kuten Pythonilla ja Robot Frameworkilla.

Hyvin toteutettu etätyömahdollisuus tukee työn ja muun elämän yhdistämistä

Tietyt työtehtävät sujuvat rutiininomaisesti, kuten ajastettujen testien tulosten tarkistaminen heti työpäivän alkajaisiksi aamuisin. Pelkkää rutiinia työ ei kuitenkaan ole, vaikka näin voisi testaajan työstä ajatellakin. Testiautomaation parissa vastaan tulee erilaisia tilanteita ja yllättäviä käänteitä, joten työpäivien sisällöt vaihtelevat hyvin paljon. Samoin tutkivan testauksen osalta ei yleensä etukäteen tiedä lopputulosta, joten myös siltä osin työpäivät ovat harvoin toistensa kaltaisia.

Parasta meillä työskentelyssä on asiantuntevat ja ammattitaitoiset kollegat sekä mahdollisuus vaikuttaa omaan tekemiseen. Hyvin toteutettu etätyömahdollisuus on myös tärkeä asia, mikä auttaa jaksamaan työssä, sekä yhdistämään työtä ja muuta elämää.

21826.jpg
ASKO LAITINEN
Testausasiantuntija, Rekrytointi ja HR-ohjelmistot
+358 40 511 9867