Tutustu FCG:läisiin! Marja Nuottajärvi, asiakkuusvastaava, Ympäristöselvitykset

22.8.2022
Ympäristökonsultointi
Ympäristökonsultointi
Vastuullisuus
Vastuullisuus
Kestävä elimympäristö
Kestävä elinympäristö
Ilmastonmuutos
Ilmastonmuutos


Olen Marja Nuottajärvi ja toimin FCG:llä asiakkuusvastaavana Ympäristöselvitysten liiketoiminnassa. Työni keskiössä ovat ympäristönvaikutusarviointi (YVA) -menettelyt ja niihin liittyvät selvitykset sekä Natura-arvioinnit. Työni tarjoaa todellisen näköalapaikan Suomen luontoon ja ympäristön tilaan, mikä on suurin syy siihen, että olen viihtynyt FCG:llä pian 20 vuotta!

Olen koulutukseltani biologi, ja tiesin jo urani alkuvaiheessa, että haluan päivittäiseen työhöni muitakin elementtejä kuin toimistotyötä. FCG:n projektien myötä kuljen paljon maastossa keräämässä tietoa, jota hyödynnän asiakasprojekteissamme. Maastotöitä olen päässyt tekemään niin urbaaneissa kuin erämaisissa ympäristöissäkin, ja kotimaa tullut vuosien varrella hyvin tutuksi. Työskentelyalueeni on ollut koko Suomi etelästä pohjoiseen ja idästä länteen.
 

"FCG on yrityksenä mukana erilaisissa murrostilanteissa, joista vihreä siirtymä ja energiamurros työllistävät tiimiämme tällä hetkellä todella paljon."


Projekteissamme vastaan asiakkuuksista ja toimin samanaikaisesti projektipäällikkönä sekä johtavana asiantuntijana. Ympäristövaikutusten arviointien lisäksi olen myös tiiviisti mukana esimerkiksi kaavoituksen ja maankäytön suunnittelussa ja ajoittain vesistöhankkeissa.

Projektit, joissa työskentelen, saattavat olla luonteeltaan ja kokoluokaltaan hyvin erilaisia. Yhtenä päivänä työpöydälläni on muutaman hehtaarin asemakaavahankkeen selvitystyö tai raakkujoen kunnostussuunnitelma, ja toisena päivänä työstän satojen kilometrien pituisen kantaverkon voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointia.

Viime keväänä valmistui Suomen ensimmäinen maakunnallinen luonnon monimuotoisuusohjelma Pirkanmaan LUMO, jossa olin FCGn työryhmän vetäjänä toteuttamassa ohjelman taustana toimineet laajat työpajat ja ideoimassa ohjelman sisältöä yhteistyössä asiakkaan kanssa.  
 

”FCG:n yrityskulttuurissa parasta on tekemisen vapaus. Perheellisenä arvostan myös sitä, että työnantaja joustaa elämäntilanteen mukaan.”


FCG:n yrityskulttuurissa parasta on mielestäni tekemisen vapaus. Täällä on aidosti mahdollisuus vaikuttaa siihen, minkälaisia projekteja haluaa tehdä. Ihmiset ovat helposti lähestyttäviä eikä kukaan pokkuroi titteleiden perään. Nuoret suunnittelijat pääsevät jo varhaisessa vaiheessa halutessaan mukaan asiakasrajapintaan ja kokouksiin esittelemään omaa tekemistään ja tutustumaan projektikokonaisuuksiin.

Perheellisenä arvostan sitä, että työnantaja joustaa elämäntilanteen mukaan ja olenkin hyödyntänyt osittaista työaikajärjestelyä vanhempainvapaalta palattua. FCG:llä on mahdollista tehdä monipuolisia töitä ja edetä uralla elämänvaiheesta ja perhetilanteesta riippumatta.
 

Mahdollisuus vaikuttaa ihmisten arkielämän laatuun


FCG:läisten missio ”Hyvän elämän tekijät” tarkoittaa minulle sitä, että voin työni kautta vaikuttaa ihmisten arkielämän toimintaympäristöön ja sen laatuun. Kaavoituksessa ja ympäristövaikutusten arvioinneissa otamme kantaa maankäyttöön, luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluiden kautta ihmisten hyvinvointiin eli hyvin konkreettisiin asioihin.

FCG on kietoutunut henkilökohtaiseen elämääni jo kohta kahden vuosikymmenen ajan ja vaikuttanut elämäntapahtumiini. Olen saanut täältä upeita ystäviä ja mieleenpainuvimmat hetket liittyvät poikkeuksetta maastoreissuihin ja vuorovaikutukseen työkavereiden kanssa.