Tuulivoimahankkeiden YVAn ja kaavan yhteismenettely alkaa tuottaa hedelmää

5.8.2020
Ilmastonmuutos
Ilmastonmuutos
Tuulivoima
Tuulivoima
Vastuullisuus
Vastuullisuus
Ympäristökonsultointi
Ympäristökonsultointi

Tuulivoimahankkeissa laaditaan tyypillisesti sekä kaava että ympäristövaikutusten arviointi, eli YVA. Nämä laajat, osin samojakin selvityksiä sisältävät kokonaisuudet on ollut mahdollista laatia yhteismenettelyllä toukokuusta 2017 alkaen. 

Tuulivoimahanke on hyvä esimerkki hanketyypistä, johon yhteismenettely sopii mainiosti. Yleisesti yhteismenettelyä voidaan soveltaa silloin, jos ympäristövaikutukset on mahdollista selvittää muun lain mukaisessa menettelyssä. Yhteismenettelyä ei voida soveltaa, jos hanke sijoittuu useamman kunnan alueelle tai hankkeesta vastaavana toimii kunta.

Minulla on ollut etuoikeus toimia YVA-puolen projektipäällikkönä Suomen ensimmäisessä yhteismenettelyllä toteutettavassa tuulipuistohankkeessa. Mitä YVAn ja kaavan yhdistäminen on käytännössä tarkoittanut?

Prosessi yksinkertaistuu, nopeutuu ja helpottuu

Yhdistetty hanke kokoaa sekä YVA- että kaavoitusmenettelyn tiedot samaan asiakirjaan. Näin hankkeen kehittymistä on aiempaa helpompi ja yksinkertaisempi seurata. Asianosaiset, kuten maanomistajat ja alueen asukkaat, löytävät kaiken tarvitsemansa tiedon yhdestä paikasta, ja osallistuminen kaavoituksen eri vaiheisiin on selkeämpää. 

Asianosaiset löytävät kaiken tarvitsemansa tiedon yhdestä paikasta ja osallistuminen kaavoituksen eri vaiheisiin on selkeämpää. 

Prosessi itsessään on kaikille tahoille vielä uusi, mutta kunhan yhdistetyllä menettelyllä toteutettuihin hankkeisiin syntyy rutiini, aikataulu nopeutuu huomattavasti. Yhteismenettelyn tavoitteena on ollut suoraviivaistaa ja yksinkertaistaa luvitusprosessia. Kokemukseni mukaan näihin tavoitteisiin on uudistuksella päästy. 

Paluuta vanhaan ei enää ole

Suomen ensimmäinen tuulivoimapuiston yhdistetty YVA- ja kaavoitusmenettely on nyt loppusuoralla. Kesällä 2017 aloitettu Oulaisten Karahkan tuulivoimapuistohanke, jossa toimin YVA-puolen projektipäällikkönä, ei ole ainoa käynnissä oleva yhteismenettelyllä toteutettu hanke, mutta se on ensimmäinen, josta on saatu yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä. Jäljellä on enää kaavan hyväksymismenettely alkusyksystä.

Vaikka yhteismenettely ei ole vielä muuttanut konsultin työsarkaa näissä hankkeissa merkittävästi, vanhaa prosessia ei jää kaipaamaan. 

Vastuullani on muutama käynnissä oleva YVA/kaava -yhteismenettely, kollegoillani kymmenisen muuta ja myös uusia on alkamassa. Vaikka yhteismenettely ei ole vielä muuttanut konsultin työsarkaa näissä hankkeissa merkittävästi, vanhaa prosessia ei jää kaipaamaan.