Työpaikalla itsensä näköisessä roolissa

28.6.2021
Hyvinvointi
Hyvinvointi
Johtaminen
Johtaminen
Osaamisen kehittäminen
Osaamisen kehittäminen
Organisaatio
Organisaatio

Työelämässä monimuotoisuudesta puhutaan usein varsin teknisesti esimerkiksi listaamalla, kuinka paljon henkilöstöstä on eri sukupuolien edustajia tai mitä kieliryhmiä tai kulttuureja he edustavat. Juridisesti monimuotoisuuden käsite toki rakentuu laissa määriteltyjen syrjintäperusteiden ympärille.

Työpaikan arjessa monimuotoisuus on kuitenkin moniulotteisempi asia. Monimuotoisuus toteutuu, tai jää toteutumatta siinä, miten kukin löytää itselleen luontevan roolin työyhteisön osana, riippumatta taustamuuttujistaan.

Monimuotoisuus toteutuu silloin, kun jokainen voi olla työpaikallakin aidosti oma itsensä taustastaan, kulttuuristaan tai seksuaalisesta suuntautumisestaan huolimatta.

Arjessa monimuotoisuus toteutuu siinä, että jokainen voi olla työpaikallakin oma itsensä taustastaan, kulttuuristaan tai seksuaalisesta suuntautumisestaan huolimatta. Työpaikkojen monimuotoisuus näyttäytyy käytännössä eroina esimerkiksi yksittäisten työntekijöiden osaamisessa, toimintatavoissa tai uraodotuksissa. Yksilölle itselleen tärkeintä lienee kokemus siitä, miten helposti tai heikosti yrityksen arkipäivään luiskahtaa sisään. Työhyvinvoinnilla ja onnistuneella vuorovaikutuksella on myös suora vaikutus yrityksen kilpailukykyyn.

Sanoista tekoihin – aito monimuotoisuus vaatii käytännön toimia ja jatkuvaa kyseenalaistamista

Monimuotoisuus on hyvin vahvasti tekoja. Esimerkiksi kuntien edelläkävijät käyttävät jo nyt anonyymiä rekrytointia, jossa hakuprosessi pyritään pitämään mahdollisimman puolueettomana arvioimalla hakijakandidaatteja pelkästään osaamisen perusteella. Työnantaja voi vaikuttaa paljon siihen, että vähemmistöihin kuuluvat ihmiset voivat olla omia itsejään työpaikalla. Ilmapiiriin vaikuttaa paljon se, että esimies ja kollegat puuttuvat epäsopiviin vitseihin tai epäasiallisen käytökseen.

Toimivien työkalujen lisäksi oman käyttäytymisen arviointi on tärkeää ja voi paljastaa toimintatapoja ja ajatusmalleja, jotka eivät tue monimuotoisuuden toteutumista. Mitkä ulkoiset seikat vaikuttavat siihen, miten suhtaudun uusiin ehdotuksiin? Onko mahdollista, että minulle on muodostunut ennakkoasenteita, joita en kenties ole itsekään tunnistanut?

Monimuotoisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen on pikemminkin sääntö kuin poikkeus.

Onneksi työelämä on kehittynyt myönteiseen suuntaan niin, että monimuotoisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen on pikemminkin sääntö eikä poikkeus. Tällä viikolla vietettävän Pride -viikon yhteisö on ponnekkaasti ja onnistuneesti ajanut erityisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien oikeuksia jo kunnioitettavat 30 vuotta! Tämä työ on lisäksi edistänyt laajempaa monimuotoisuutta työpaikoilla ja yhteiskunnassa. Haastankin jokaisen miettimään, miten voisit omalta osaltasi edesauttaa monimuotoisuuden toteutumista omassa työyhteisössäsi.