USO-verkostosta vipuvoimaa uudelle valtuustokaudelle

27.10.2020
Kuntatalous
Kuntatalous
Verkostohankkeet
Verkostohankkeet
Elinvoima
Elinvoima
Johtaminen
Johtaminen
Strategiat
Strategiat
Organisaatio
Organisaatio

Uuden Sukupolven Organisaatiot (USO) -verkoston viides kausi lähestyy loppuaan ja tulevan kauden suunnittelu on käynnistynyt. USO-verkostossa kuntien strategista johtamista ja kehittämistä tuetaan tuomalla kuntien poliittiselle ja ammatilliselle johdolle yhteinen kehittämisen alusta. 

USO-toiminta koostuu kuntien yhteisistä tilaisuuksista ja kuntien omasta kuntakohtaisesta kehittämisestä. Kuntakohtainen kehittäminen sisältää kuntien työpajoja sekä tilanneanalyysin. Kuntakohtaisen kehittämisen asiantuntijatuen kautta kunta saa myös tukea ja sparrausta oman kehittämistyön ja johtamisen tueksi. Yhteisen suunnittelun kautta työpajojen sisällöt ja toteutustapa nivotaan osaksi kunnan oman kehittämistä hyödyntävää prosessia.

Useimmiten USO-yhteistyö ei jää vain seminaareihin tai pajoihin, vaan kokemuksia ja vinkkejä vaihdetaan ajankohtaisista aiheista läpi kauden.

Hiljaisen tiedon ja hyvien käytänteiden kulkeminen organisaation sisällä, saati organisaatioiden välillä, on enemmän kuin haastavaa. Palkitsevinta USO:ssa onkin mielestäni ollut se, miten tätä kuntien hiljaista kokemustietoa ja käytännön vinkkejä on voitu jakaa kuntien kesken. Parhaimmillaan yhden kunnan hyvä käytäntö on lähtenyt elämään edelleen myös muissa kunnissa. Pyörää ei siis aina tarvitse ainoastaan keksiä kokonaan uudelleen, vaan verkoston voimalla pyörään voidaan kehittää lisäominaisuuksia ja saada kulkuun lisätehoa ja sujuvuutta.

Edes edelläkävijäkunnissa kaikki ei ole aina aurinkoa ja kevyin askelein edellä kulkemista. Tärkeän osan verkoston onnistunutta toimintaa muodostaa myös aktiivinen huolien ja haasteiden kertominen ja yhteinen ratkaisujen etsiminen. Organisaation ”vaikeissa” asioissa ulkopuolinen asiantuntija ja muiden kuntien kokemukset voivat myös antaa tukea ja ulkopuolista, puolueetonta, näkökulmaa.

Edustuksellinen demokratia on paikallishallinnon perusta – vaalikaamme sitä

Kuntien USO-pajoja on nykyisellä kaudella käytetty monen moiseen, mutta kaudelta toiselle on ollut kunnilla kolme suosikkiteemaa:

  • kuntastrategiat: niiden laadinta, toimeenpano ja johtaminen sekä niihin liittyvät arvioinnit
  • johtamisjärjestelmät ja organisaatiorakenteet: niiden vertailut, arvioinnit sekä uudistaminen ja toimeenpano
  • poliittinen ja ammatillinen johtaminen: ne, joka viime kädessä ratkaisevat onnistumisen.

Kuntavaalien alla nostaisin kolmikosta jälkimmäisen ja siinä erityisesti vaikuttavan luottamushenkilöjohtamisen. Mitä haastavammaksi toimintaympäristö muuttuu, sitä olennaisempaan rooliin poliittisen päätöksenteon veto- ja pitovoima kasvaa.  Puhutaan sitten talouden sopeuttamisesta tai strategian läpiviennistä, sitoutuneet ja osaavat luottamushenkilöjohtajat muodostavat yhdessä ammatillisen johdon kanssa olennaisen onnistumisen ainesosan. Siksi on tärkeää, että valtuustojen toimintatavat ja poliittisen johtamisen prosessit ovat toimivia, selkeät sekä tukevat luottamushenkilöjohtamisen yhteiskunnallista ja yksilöllistä merkityksellisyyttä.

Yksi työpajoissa nähty myönteinen suuntaus on ollut se, että kunnat ovat aktiivisesti rakentaneet siltaa valtuustokaudelta toiselle varmistaakseen, että nykyisen kauden opit ja kokemukset eivät unohtuisi. Kuluvalla USO-kaudella on arvioitu poliittisen johtamisen kehittämismahdollisuuksia uuden valtuustokauden tarpeiden näkökulmasta ja hahmotettu sujuvaa siirtymisen polkua uuden valtuustokauden johtamiseen. Tämä on voinut sisältää esimerkiksi vuorovaikutuksen ja toimintatapojen auki kuvaamista, jonka avulla on voitu lisätä avoimuutta ja toisaalta helpottaa uusien valtuutettujen työn aloittamista.

USO-verkoston ytimeen ja identiteettiin kuuluu voimakkaasti kaksoisjohtajuus ja se, että verkosto on valtuutettujen ja viranhaltijoiden yhteinen foorumi. USO:n kuudennelle kaudella uutuutena otetaan käyttöön myös kuntien luottamushenkilöiden yhteiset foorumit, joka tarjoaa niin uusille kuin kokeneillekin luottamushenkilöiden alustan vertaiskeskusteluun ja kokemusten vaihtamiseen yli kuntarajojen.

Tervetuloa mukaan!

_______________________

USO:n onnistumisen reseptinä on ollut se, että sitä ovat aidosti olleet rakentamassa verkostokuntien luottamushenkilöt ja viranhaltijat. Kaikkiaan USO-verkostoa on kymmenen vuoden aikana hyödyntänyt yhteensä 74 erikokoista ja erilaisista toimintaympäristöistä tulevaa kaupunkia ja kuntaa.  Pitkän historian ja kuntalähtöisen toimintatavan kautta myös verkoston toimintatapoja on viilattu ja kehitetään jatkuvasti edelleen siten, että verkostosta voitaisiin saada vaikuttavasti apua entistä paremman kuntajohtamisen kehittämiseen.

Lisätietoa käynnistyvästä USO-kaudesta

20853.jpg
ANNI ANTILA
Johtava konsultti, Johtaminen ja Talous
+358 50 406 3540

Anni on ollut mukana useissa kuntajohtamisen vaativissa konsultoinneissa, kehittämisprojekteissa ja toimii USO-verkostoprojektin kuntakohtaisen kehittämisen projektipäällikkönä. Annin kiinnostuksen kohteina ovat vaikuttava kuntakonsernien johtaminen, strategiat ja näitä tukevat johtamis- ja kuntarakenteet.