Valtuustotyö alkaa – oletko valmis?

13.8.2021
Osaamisen kehittäminen
Osaamisen kehittäminen
Organisaatio
Organisaatio

Elokuussa alkava valtuustokausi tulee olemaan poikkeuksellinen, kun edessä on uusi aika ”tulevaisuuden kunnissa”. Kyse ei ole pelkästään vain koronapandemian vaikutuksista: talouden haasteiden lisäksi soteuudistus tuo valtuutetuille pohdittavaksi muutoksia kuntiin jäävien palveluiden järjestämisessä. Millaisia kunnallisen päätöksenteon osaajia nyt valitut valtuutetut ovat näitä haasteita ratkomaan? Millaisia taitoja tarvitaan, jotta päätökset syntyvät hyvässä järjestyksessä ja asiat etenevät?

Kukaan ei ole seppä syntyessään, ei myöskään valtuutettu

Valtuutetun tehtävään ei ole osaamiskriteereitä. Silti valtuutetut joutuvat tehtävässään nopeasti keskelle tilanteita, joissa osaamista kunnallisesta päätöksenteosta ja kunnan toiminnasta tarvitaan. Vaalikampanjoissa on keskitytty mielipiteisiin asiakysymyksistä, kun taas arjen valtuustotyössä ja lautakunnissa kyse on myös rutiineista ja päätöksenteon prosesseista.

Kunnan toiminnan vuosikello rullaa eteenpäin kuin juna: viranhaltijat valmistelevat esityksiä päätettäväksi eri toimielimiin ihan kauden ensimmäisistä kokouksista alkaen. Tänä vuonna mm. talousarviovalmisteluun hypätään heti valtuustokauden alkaessa. Kokousten asialistat vilisevät toimintatuottoja ja -kuluja, sitovia tavoitteita ja määrärahoja, investointisuunnitelmia, kunnallistekniikan rakentamisohjelmia ja palvelumaksujen tarkistusesityksiä.

Luottamushenkilöt ovat usein tilanteissa, joissa sekä termit että päätöksenteon prosessit vaikuttavat vierailta ja kankeilta. Matkan varrella tulee eteen aina uusia tilanteita asioiden ja lainsäädännön muuttuessa. Kunnissa järjestetäänkin valtuustokauden alussa erilaisia perehtymistilaisuuksia ja koulutusta. On tunnistettu, että perusosaamiselle on tarvetta ja oppia jaetaan. Miten tämä siis otetaan vastaan ja kuinka hyvin on mahdollista sisäistää asiat kauden ensimmäisten viikkojen aikana luottamushenkilöiden muun elämän aktiviteettien puristuksessa?

Joka päivä jotain uutta

Yleisestihän osaamisen kehittämiseen liittyy jatkuva oppiminen - ja niin väitän asian olevan myös kunnallisen päätöksentekijän tehtäväänsä pätevöitymisen kohdalla. Ensin on syytä hallita alkeet ja perusteet, tämän jälkeen osaamista voi syventää jatkokoulutuksella sekä ydinasioiden jatkuvalla kertaamisella.

Luottamushenkilön on itsensä tärkeää tunnistaa se, että osaamista on aktiivisesti kehitettävä ja tietoa hankittava. Viranhaltijoiden on puolestaan syytä muistaa, että luottamushenkilöt eivät ole yhtä syvällä kunnan prosesseissa ja toiminnassa kuin he itse. Perehdytys uusiin asioihin on erittäin tärkeää ja taustojen kuvaaminen hyödyllistä.

Jokainen luottamushenkilö haluaa toimia hyvänä päätöksentekijänä.

Jokainen luottamushenkilö haluaa toimia hyvänä päätöksentekijänä. Siksi hänen on tiedettävä roolinsa velvoitteineen, vastuineen ja oikeuksineen päätöksentekoprosessissa – ja ymmärrettävä viranhaltijan rooli. Perusteisiin kuuluvat kiinteästi myös mm. kokouskäytännöt, puheenjohtajan tehtävät, esittelijän rooli, muutosesitykset ja niiden perustelut, äänestyskäyttäytyminen, jääviystilanteet, eriävän mielipiteen jättäminen, jne. Käytännöissä voi olla iso määrä erilaisia sääntöjä, joiden omaksumiseen menee aikaa – monia teknisiä asioita on usein tarpeen kerrata haasteellisten kokousten alla.

Kuntapäättäjä-sisältöpalvelu apuna ja tukena

Miten valtuutettu, varavaltuutettu tai muut kunnalliset luottamushenkilöt saavat parhaan mahdollisen tuen tärkeän tehtävänsä toteuttamiseen? Tukea tarvitaan eri tilanteissa ja kaikkea ei voi yhdellä kerralla sisäistää.

FCG:n ja Kuntaliiton uusi Kuntapäättäjä -sisältöpalvelu kokoaa yhteen kaiken olennaisen tiedon, mitä valtuutettu toimessaan tarvitsee. Kuntapäättäjä-palvelu on kuin ”Netflix”, eli ajasta ja paikasta riippumaton suoratoistopalvelu, joka tarjoaa oppia ja tietoa satojen erilaisten sisältöjen muodossa. Palvelun kautta käyttäjä löytää vastauksia kunnallisen päätöksenteon tärkeisiin perusasioihin.

Palvelu on suunniteltu tarjoamaan

  • perustiedot valtuustyöhön
  • syventävää osaamista jatkuvasti päivitetyin sisällöin, kun asiat muuttuvat esim. lainsäädännön myötä
  • vastauksia yksittäisiin kysymyksiin, kun tarve tarkistaa yksityiskohtia esim. jääviyskysymyksissä jne.

FCG:llä olemme todella innoissamme tästä uudesta palvelustamme. Se syntyi omista kokemuksistamme ja tarpeesta tarjota luottamushenkilöille mahdollisuus perehtyä tehtäviinsä paremmin kuin muutamalla koulutusillalla valtuustokauden alussa. Kuntalainen antaa itsestään jo paljon ryhtyessään hoitamaan kunnallisia luottamustehtäviä. Aika on usein pois omalta perheeltä ja henkilökohtaisesta elämästä. Kuntapäättäjä-palvelu tarjoaa helpotusta tehtävän hoitamiseen, kun sisältöjä voi tutkailla ja videoita katsoa pienissä paloissa – silloin, kun se itselle sopii.

Onnea kaikille uusille valtuutetuille ja menestystä valtuustotyöhön!

 

FCG:n aamukahvit: Kuntapäättäjien perehdyttäminen

Tule FCG:n aamukahville 3.9. klo 8.30-9.30 kuulemaan FCG:n asiantuntijoiden vinkit ja toimivat käytännöt kuntapäättäjien onnistuneeseen perehdytykseen. 

21327.jpg
TARJA SALONEN
Myyntijohtaja, Asiakaskokemus
+358 44 744 1815

Tarja on asiantuntijapalveluiden kehittämisen ja myynnin ammattilainen. ​Hän on ennen uraansa FCG:llä ollut mm. ensimmäisen kerran kehittämässä koulutuspalveluita ja niiden digitalisointia jo yli 20 vuotta sitten. Tarja näkee nykyisessä työssään myyntijohtajana selkeän yhteyden henkilöstön osaamisen ja eri organisaatioiden toiminnan kehittämisen ja tuloksellisuuden välillä: osaava henkilöstö on hyvinvoivaa, työhönsä sitoutunutta ja saa tehokkaasti aikaan tuloksia.