Vuorovaikutus on nyt tärkeämpää kuin koskaan

18.12.2020
Työelämän kehittäminen
Osaamisen kehittäminen
Osaamisen kehittäminen
Viestintä
Viestintä

Poikkeusoloissa hyvin toimivasta vuorovaikutuksesta on tullut entistä tärkeämpää ihmisten jaksamisen ja työyhteisöjen tuloksellisuuden kannalta. Samalla kun kohtaamisia on vähemmän, aiempaa lyhyemmässä ajassa olisi saatava enemmän aikaan: luotava uskoa tulevaan, keskityttävä oikeisiin asioihin, ratkottava pulmia, ideoitava uutta, vahvistettava keskinäistä tunneyhteyttä ja me-henkeä.

Monissa työyhteisöissä on herätty miettimään, miten parantaa keskinäistä yhteistyötä. Työn tekemisen tavat muuttuvat pysyvästi, paluuta pandemiaa edeltäneeseen tilanteeseen ei ole. Mitä paremmin työyhteisö onnistuu pohjan vahvistamisessa, sitä sujuvampaa yhteistyö on tulevaisuudessa. Alla muutamia näkökulmia, joilla pääset pohdinnoissasi liikkeelle.

Rakenna ja vaali tunneyhteyttä

Keskinäinen yhteydenpito on vähentynyt etätyön myötä. Tätä on tapahtunut myös toisensa hyvin tuntevissa tiimeissä. Asioista ei keskustella tai kuulumisia ei luontevasti vaihdeta kahvikoneella, palavereissa tai käytävillä. Moni kokee, että on asiakseen soitettava tai varattava palaveri, mikä jää usein tekemättä kiireen takia tai pelosta, että häiritsisi toista. Me-hengen ja tunneyhteyden vaaliminen vaatii tietoisia ponnisteluja jokaiselta työyhteisön jäseneltä. Muista kiinnostumista, kuulumisten kyselemistä, kuuntelemista ja itsestä kertomista.

Tiimin kokoonpanon muuttuessa tai uusien tiimien aloittaessa tunneyhteyden rakentamiseen on panostettava vielä enemmän. Keskinäinen luottamus ja turvallisuus antavat merkityksellisyyttä, tuovat kokemuksen etten ole murheideni kanssa yksin ja tästäkin selvitään yhdessä. Miten hyvin teillä tunnistetaan, mistä syntyvät tunneyhteys, luottamuksen ja turvallisuuden kokemus? Ja osataan vahvistaa niitä myös arjen kohtaamisissa?

Kehitä taitoja

Poikkeusolot ja etätyöhön siirtyminen ovat tehneet näkyväksi itsensä johtamisen ja vuorovaikutustaitojen tärkeyden. On otettava aiempaa isompaa vastuuta mm. oman näkökulman esille tuomisesta ja toisen ymmärtämisestä. Jos esimerkiksi palaverissa mielipidettäni ei erikseen kysytä, mieleni voi syöttää tarinaa, ettei minua arvosteta. Mikäli uskon tarinani ja reagoin sen pohjalta, todennäköisesti rapautan keskinäistä yhteistyötä sen sijaan että rakentaisin sitä. Jos taas opettelen ottamaan tilaa palaverissa ja rakentavasti kertomaan oman näkökulmani, alkujännityksen jälkeen se sujuu kerta kerralta luontevammin. Kukaan meistä ei ole syntynyt hyvillä vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoilla varustettuna, vaan on kehittynyt niissä harjoittelun myötä.

Monille isoin oivallus onkin ollut, että teknisten vempainten käytön opettelun rinnalla on vahvistettava taitoja johtaa omaa mieltä, käsitellä tunteita, kuunnella ja sanoittaa omat mielipiteet rakentavasti, jotta kohtaamisissa on mahdollista onnistua ympäristöstä riippumatta. Miten teillä tuetaan näiden taitojen kehittymistä?

Varaa aikaa ja oikea väline

Moni on kertonut viettäneensä syksyn videopalaveriputkessa. Uusi palaveri alkaa samalla hetkellä kun edellinen loppuu. Siirtymäaikaa ei ole ja tehokkuuden nimissä rynnätään suoraan asiaan. Linja pätkii, ääni ja kuva tulevat viiveellä tai kuvaa ei ole lainkaan. Osallistujien aivot joutuvat koville, kun ne yrittävät täyttää puuttumaan jäänyttä informaatiota ja tehdä johtopäätöksiä puutteellisen tiedon ja omien aiempien kokemusten varassa. Vetäjä yrittää osallistaa, vaan kommentointi on laimeaa. Ja koska kukaan ei sanonut mitään, asia oli kaikille selvää. Vai oliko?

Etäpalaverien myötä on aika havahtua sen asian edessä, että asioiden käsittelemiselle on varattava riittävästi aikaa. Mitä tärkeämmästä asiasta on kyse, sitä useammin sen pariin on palattava ja työstettävä eri tavoin. Muuten asiaan liittyvät kysymykset, huolet ja toiveet jäävät piiloon ja syntyy harha, että kaikki osallistujat ymmärsivät asian samalla tavalla ja ovat siihen sitoutuneita.

Kannattaa myös miettiä, mikä on oikea väline: riittääkö sähköposti tai pikaviesti vai tarvitaanko videopalaveria? Teamsien ja Zoomien rinnalla perinteinen puhelinkeskustelu voi antaa toiselle osapuolelle parhaat edellytykset keskittyä asiaan ilman turhia häiriötekijöitä tai samalla vaikkapa liikkuen.

Miten teillä on sovittu yhteiset käytännöt etäyhteydenpitoon ja yhteisten asioiden työstämiseen? Miten tuette taitoja rytmittää päivää? Miten vahvistatte taitoja parhaan panoksen antamiseen niin palavereissa kuin niiden välillä? Entä miten etsitte keinoja taltuttaa etätyöapatiaa yhdessä?

Vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä pääosassa on aina ihminen. Tekniikka on vain apuväline. Varmistetaan yhdessä, että jokaiselta löytyy taitoja ja valmiuksia toimia tuloksellisesti.

Haverinen 342x513-2
VIRPI HAVERINEN
Results Trained Coach, FM, ToimintaKonsepti,

Ihmismieli on aina kiehtonut minua. Haastan ja rohkaisen katsomaan omaa toimintaa pintaa syvemmältä. Vahvistamaan sitä, mikä toimii ja treenaamaan uutta. Rinnassani läikähtää joka kerta, kun näen oivalluksen ja kokeilunhalun syttyvän. Oma haaveeni on kehittyä viimeiseen hengenvetoon asti. Asiakkaat, joogamatolla, tanssiparketilla tai Method Putkistossa vierähtävä vapaa-aika sekä kahden lapsen yrittäjäperheen arki tarjoavat oppimistilaisuuksia yllin kyllin.