Yhteistyöllä kohti parempaa työsuoritusta

5.2.2021
Organisaatio
Organisaatio
Osaamisen kehittäminen
Osaamisen kehittäminen
Hyvinvointi
Hyvinvointi

Nykyajan työelämässä meiltä jokaiselta vaadittavat taidot ovat moninaiset. Valmentaja ja tietokirjailija Helka Pirinen luettelee keskeisiä työelämätaitoja, jotka vaikuttavat työsuoritukseemme: "Pitää osata tehdä töitä erilaisten ihmisten kanssa, omaksua asioita nopeasti, sietää muutoksia ja epävarmuutta, nähdä asioissa ennemminkin ratkaisuja kuin ongelmia ja olla koko ajan pulssilla siitä, mitä maailmassa tapahtuu. Työelämässä odotetaan kykyä oppia koko ajan uutta ja kyseenalaistaa omaa tekemistä." Työelämän vaatimusten ollessa kirjavat, tarvitaankin johdon, esimiesten ja henkilöstöhallinnon yhteispeliä varmistaaksemme työsuorituksen tavoitteellisen johtamisen.

Koko johtamisen ketju mukaan

Johto luo tulevaisuuden vision ja asettaa tavoitteet paikalleen. Parhaimmillaan tavoitteet täsmäävät työntekijän kompetensseihin, motivaatioon ja urasuunnitelmiin. ”Hyvä johto on henkilöstön pulssilla koko ajan”, muistuttaa Pirinen.

Henkilöstöhallinnon asiantuntijoilla on myös avainrooli työyhteisön jäsenten ja esimiesten tukemisessa parhaaseen mahdolliseen työsuoritukseen. Pirinen alleviivaa yhteistyön tärkeyttä työsuorituksen johtamisessa: ”Henkilöstöhallinnon apua hyödynnetään usein liian vähän, kun sekä esimiehet että työntekijät yrittävät tehdä kaiken itse ja selviytyä yksin vaikeissa tilanteissa. Se tapa pitäisi räjäyttää. Tehdä enemmän yhdessä, suunnitella ja ennakoida.”

Arjessa esimies on kuitenkin keskeisessä asemassa työsuorituksen johtamisessa ja tiiminsä tukemisessa onnistumisen tiellä. ”Onnistuakseen tehtävässään, esimiehen tulisi muistaa kysyä, miten työ sujuu? Mitä tukea ja osaamista esimies voi tarjota? Missä kirittää ja missä pysähtyä, jos vaikka ilmenee alisuoriutumista. Esimieheltä tarvitaankin kiinnostusta työntekijää kohtaan myös ihmisenä, eikä vain työn suorittajana. Näen niin, että esimiestyö on palveluammatti, jossa palvellaan tiimin tarpeita, ollaan herkällä korvalla ja tehdään tekoja. Pelkät puheet eivät kauheasti auta työntekijää”, toteaa Pirinen.

Hyvä työsuoritus saadaan aikaan vain, kun työkyky on kohdallaan.

Taitava esimies tuntee tiiminsä ja huomaa heti, kun työkyvyssä on parannettavaa. Hyvä esimies tietää, mistä ihmiset innostuvat, mikä tuo virtaa ja energiaa työhön. Tänä päivänä esimiehen pitäisi olla innostava ja avoin, ihmisten arjessa mukana, läsnä ja kuunnella. Työkykyä voidaan tukea, kun on tahto ja tiedetään mistä kenkä puristaa. ” Yhdessä parhaat ratkaisut aina löytyy”, Pirinen kiteyttää.

Älä pelkää vaikeita keskusteluja

Työsuorituksen johtamisessa esimiehet ja henkilöstöhallinnon asiantuntijat kohtaavat myös vaikeita tilanteita ja keskusteluita. Helka Pirisellä on selkeä mielipide puheeksi ottamisen tärkeydestä. ”Asiat tulisi nostaa esille. Suoraan ja avoimesti, mutta myös lempeästi. Asioilla on tapana järjestyä ja hyvällä yhteistyöllä aina joku organisaatiossa löytää ratkaisut. Paras toki on, kun työntekijä itse oivaltaa, mitä asialle tehdä. Silloin sitoutuminen ja teot todella tapahtuvat. ”

Lisää Helka Pirisen ajatuksia kuulet perinteisessä AVAINTA Kevätseminaarissa 6.-7.5.2021. Tervetuloa mukaan!

Helka Pirinen
HELKA PIRINEN
työyhteisövalmentaja,

Helka Pirinen (MBA, FK) on johtamisen ja työelämän valmentaja ja konsultti. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus asiakkaiden valmentamisesta Suomessa ja ulkomailla.  Helkan tavoitteena on auttaa esimiehiä ja työntekijöitä saavuttamaan tavoitteensa ja voimaan hyvin työssään. Tutustu Helkaan tarkemmin >>