dDRG-FCG

dDRG tuottaa yhtenäisen palvelutuotannon kuvauksen suun terveydenhuollosta

dDRG®  (Dental Care Diagnosis Related Groups) on suun terveydenhuollon tarkasteluun kehitetty episodipohjainen potilasluokittelu- ja tuotteistusjärjestelmä, joka tuottaa tietoa väestön suun terveydenhuollon palvelutarpeista, palveluiden käytön syistä ja palveluihin käytetyistä resursseista. 

Järjestelmä perustuu potilastietojärjestelmään rutiinisti kerrytettäviin potilas-, diagnoosi- ja toimenpidetietoihin. Järjestelmä yhdistää potilaiden suun terveyden hoitotiedot organisaation kustannus- ja henkilöstötietoihin, jolloin saadaan suun terveyden ongelmia kuvaavia episodeja. Kustannuslaskennassa käytetään kustannukset per asiakas -mallia, joka on käytössä myös muissa potilas- ja asiakasluokittelujärjestelmissä. Mallin avulla voidaan laskea potilas- tai asiakaskohtaiset kustannukset eri sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa ja niiden muodostamissa palvelukokonaisuuksissa.

Tietoa toiminnan ohjaukseen ja johtamisen tueksi

Tietojen perusteella organisaatio pystyy tarkastelemaan potilas- tai episodikohtaisia kustannuksia, eri ammattiryhmien resurssien käyttöä ja suunnittelemaan toimintaa. Tietoa voidaan hyödyntää suun terveyden toiminnan ja talouden ohjaamisessa ja suunnittelussa. Sen lisäksi tieto on tarpeen laadun ja terveyshyödyn mittaamisen tukena.

Järjestelmän tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi:

  • Toiminnan ohjaukseen ja tietoon perustuvan johtamisen tukena
  • Laadun ja saavutetun terveyshyödyn mittaamiseen
  • Pohjana arvoa tuottavan palvelujärjestelmän luomiseen
  • Käyttäjien väliseen vertailuun (benchmarking)
  • Työnjaon ja toiminnan tuottavuuden tarkasteluun
  • Laskutuksen ja budjetoinnin perustana
  • Hinnoittelun apuna

Hyödynnä tietoa toiminnan kehittämisen ja johtamisen tukena!

Tavoitteena on johtaa toimintaa ajantasaisen, luotettavan tiedon pohjalta. Jotta tavoite toteutuu, on tärkeää, että käytössä olevat menetelmät ja johtamisen apuvälineenä käytettävät tiedot ovat yhteneviä. Tiedolla johtamisen opas on laadittu sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämisen tueksi ja tiedolla johtamisen kehittämiseksi ja tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon parissa työskenteleville.

LATAA TIEDOLLA JOHTAMISEN OPAS

dDRG tuottaa yhtenäisen palvelutuotannon kuvauksen suun terveydenhuollosta - Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.