Tietomalli

FCG:n ja kuuden hyvinvointialueen yhteistyönä luotu tietomalli toimii pohjana henkilöstön tiedonsiirtoon ja organisaation muutossuunnitteluun. Tietomalli on järjestelmäriippumaton ja se toimii työkaluna henkilöstön tietojen mallintamiseen ja henkilötietoja luovuttavien organisaatioiden ohjeistukseen.

Tietomallipohjan lisäksi käytössä on myös ohjeistus, jonka avulla tietojen kerääminen voidaan suorittaa. Ohjedokumentissa kuvataan yhteiset periaatteet tietosisällölle ja tiedonsiirrolle. Dokumentti on suositus, jonka pohjalta hyvinvointialue laatii lopullisen ohjeistuksen organisaatioille. Jokainen alue päättää itsenäisesti siitä, mitä tietoja kerää, miten tiedot kerätään, millä aikataululla ja miten organisaatioita ohjeistaa tietojen siirtoon liittyvistä käytännön järjestelyissä. 

Tietomallissa tietosisällöt jakaantuvat kahdeksaan pääryhmään:

  1. Organisaatiotiedot
  2. Tehtävätiedot
  3. Palvelujaksotiedot
  4. Henkilötiedot
  5. Palkkatiedot
  6. Poissaolotiedot
  7. Lomatiedot
  8. Osaamistiedot

Voit ladata tietomallin ja ohjeistuksen käyttöösi veloituksetta alla olevan lomakkeen kautta.