Tietomallinnuksen hyödyntäminen suunnittelussa ja rakentamisessa on nykyään yksi onnistuneen rakennushankkeen kulmakivistä. Tietomallit ja tietomallinnus tehostavat tiedonjakoa ja -vaihtoa ja varmistavat laadun. Lisäksi tietomalleihin tallentuu rakennuksen tai rakenteen elinkaaren kannalta olennaista tietoa.  

Tietomallit luovat vakaan pohjan rakentamishankkeelle

Tietomallit mahdollistavat luotettavan tiedon välittämisen ja taltioimisen hankkeen elinkaaren joka vaiheessa, ensimmäisistä luonnoksista purkamiseen ja kierrätykseen. Tietomalli ja -mallintaminen toimii yhteistyön välineenä, mutta se on myös ajattelutapa ja prosessi, jolla varmistetaan onnistunut investointi. Keskiössä on tiedon oikea-aikainen jakaminen, sujuvan yhteistyön varmistaminen, suunnitelmien yhteensovittaminen ja oikealla tavalla määritelty tiedon tallentaminen.

Tietomallien avulla monimutkaisiakin rakenteita voidaan esittää ymmärrettävästi ja havainnollisesti.

Tietomalleja voidaan käyttää suunnittelun lisäksi esimerkiksi rakennuksen käytönaikaisessa ylläpidossa ja elinkaaren aikaisten muutosten tallennusalustana. Hyödynnämme lähtötieto- ja tietomalliaineistoa monipuolisesti visualisoinneissa ja XR-palvelutuotteissa, jotta hankkeen kannalta merkittävät asiat voidaan viestiä sidosryhmille merkityksellisellä tavalla.

Tutustu tarkemmin tarjontaamme palveluiden omilta sivuilta: 

Tutustu asiakasesimerkkeihimme: 

Autamme hyödyntämään tietomallipohjaista tietoa juuri sinun tarpeisiisi sopivimmalla tavalla hankkeen elinkaaren joka vaiheessa. Ota yhteyttä!