Tietomallikoordinoinnilla varmistetaan eri suunnittelumallien keskinäinen yhteensopivuus, geometrian ja tietosisältöjen oikeellisuus ja tiedonvaihdon oikea-aikaisuus. Keskeistä on mallinnettujen suunnitelmien laadunvarmistus niin, että työmaalle päätyy mahdollisimman vähän virheitä ja niistä aiheutuvia odottamattomia kustannuksia.

Tietomallikoordinaattori toimii suunnittelualoja yhdistävänä tekijänä parantaen rakentamishankkeen aikaista tiedonkulkua ja suunnitelmien laatua. Tietomallikoordinaattori kuuntelee tarkasti tilaajan tarpeet ja tavoitteet. Tunnistettujen tarpeiden perusteella hän rakentaa tietomallintavaa suunnitteluryhmää ohjaavan ja tarvittaessa velvoittavan tietomallinnussuunnitelman sekä luo aikataulun tietomallien julkaisuille ja yhteensovittamiselle. 

Tietomallikoordinoinnissa keskeistä on mallinnettujen suunnitelmien laadunvarmistus, jolla minimoidaan virheet ja niistä aiheutuvat odottamattomat kustannukset.

Tietomallikoordinaattori järjestää tarvittavat kokoukset ja tarkistuspisteet sekä huolehtii niissä eteen tulleiden tietomalleista havaittavissa olevien laatuvirheiden raportoinnin. Tietomallikoordinaattori on laajasti rakennusalaa osaava asiantuntija rakennus- tai infrasuunnittelussa. Hän toimii usein myös koko projektin neuvonantajana yleisesti mallintamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Tietomallikoordinaattori on usein myös koko projektin neuvonantaja mallintamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Meillä on kokemysta tietomallikoordinaattorin roolista suunnittelualoja yhdistävänä ja tiedonkulkua sekä suunnitelmien laatua parantavana tekijänä, ja olemme mielellämme mukana myös sinun hankkeessasi koordinaattorina!

Tietomallikoordinointi - Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.
21781.jpg
Kennet
Kurman
Kehityspäällikkö,tietomallipalvelut, Kiinteistöt ja talotekniikka
+358 41 730 1128