Lähtötieto- tai inventointimalli takaa sujuvan suunnitteluvaiheen ja vähentää muutoksia sekä sen kautta myös kustannuksia koko rakentamishankkeen ajan aina suunnittelusta rakentamiseen. 

Lähtötietoihin panostaminen on onnistuneen rakennushankkeen tae

Hyvistä lähtötiedoista on apua, kun haluat nähdä, miten kohteesi sijoittuu suhteessa lähiympäristöön. Laadukkaat lähtötiedot ovat onnistumisen avain myös tiiviissä kaupunkirakentamisessa, jossa kohde liittyy jo olemassa olevaan rakennuskantaan. Tuottamistamme tarkoista lähtötiedoista syntyy tarkoituksenmukaista tietoa sisältävä lähtötietomalli, joka takaa sen, että kiinteistön omistajalle ja loppukäyttäjälle jäävä loppudokumentaatio vastaa toteutusta. 

Lähtötietomalli ja siitä suunnittelun sekä rakentamisen kautta syntyvä toteumamalli takaavat, että kiinteistön omistajalle ja loppukäyttäjälle jäävä loppudokumentaatio vastaa toteutusta.

Mahdollisuuksia on monia ja olemme apunasi tässä tärkeässä vaiheessa hankettasi. Vaikka sinulla ei olisi varmuutta siitä, millaisia lähtötietoja tarvitset, autamme tunnistamaan ja keräämään tiedot, jotta voit rauhassa keskittyä hankkeesi kannalta muihin tärkeisiin asioihin. Autamme niin laserkeilauksen, ilmakuvauksen ja fotogrammetristen aineistojen kuin inventointimallinnuksenkin kanssa!

Laserkeilaus

Laserkeilauksella saadaan nopeasti ja kustannustehokkaasti mittatarkat lähtötiedot hankkeen kaikista näkyvistä pinnoista. Hyvin toteutetun laserkeilauksen tulos on 3D-pohjainen pistepilvi, joka koostuu sadoista miljoonista tai jopa miljardeista pisteistä. Näin suunnittelijoilla ei ole tarvetta erilliselle mittaamiselle, kuten perinteisesti on saatettu joutua tekemään ja voit olla varma, että lähtötiedot ovat luotettavia.

Laserkeilattu kohde on digitaalisesti dokumentoitu hanketta varten ja mallipohjaisessa suunnittelussa hyödynnettäväksi. 

Ilmakuvaus ja fotogrammetria

Drone-kartoituksena tehtävä ilmakuvaus ja siitä tuotetut fotogrammetriset aineistot, kuten pistepilvet ja ortokuvat, ovat kustannustehokas menetelmä erityisesti isojen ulkoalueiden ja rakennusten kattojen kartoitukseen. Näin saadaan nopeasti kerättyä lähtötietoa inventointimallinnuksen, suunnittelun ja päätöksenteon tueksi.

Ilmakuvaus on kustannustehokas menetelmä erityisesti isojen ulkoalueiden ja rakennusten kattojen kartoitukseen.

Menetelmä mahdollistaa parhaimmillaan useiden hehtaarien lähtöaineiston keräämisen muutamien senttien tarkkuudella. Yhdistelemällä esimerkiksi rakennuksen sisältä ja julkisivuista laserkeilattu lähtöaineisto ja dronella kartoitettu kattopintojen fotogrammetrinen aineisto saadaan rakennuskannasta täydellinen inventointiaineisto hankkeiden onnistuneeseen läpivientiin. Samalla voidaan tuottaa näyttävää aineistoa aluesuunnittelun ja visualisointien tueksi.