HIILINEUTRAALI SUOMI – todellinen tavoite vai kunnianhimoista haaveilua?

Kestävä elimympäristö
Kestävä elinympäristö
Tuulivoima
Tuulivoima
Vastuullisuus
Vastuullisuus
Ilmastonmuutos
Ilmastonmuutos

Uusiutuvien energiamuotojen ja energiatehokkuuden lisääminen ovat tärkeä osa Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteen toteutumisessa, ja se vaatii tuulivoiman voimakasta lisärakentamista. Hiilineutraalius on jo monella alaIla tärkeä erottautumis- ja kilpailutekijä. Mutta tuntevatko yritykset hiilijalanjälkensä? Autoimme kierrätysliiketoiminnan jättiläistä Kuusakoski Oy:tä selvittämaan omansa. 

Näin se tehtiin!

Harri Ruopsa, Puhuri Oy

Tuulivoimateknologia tukee hiilineutraaliustavoitetta

Tuulivoimaa tuotetaan nyt enemmän kuin koskaan ennen. Lisäksi rakenteilla tai esiselvitysvaiheessa olevia hankkeita on käynnissä moninkertainen määrä nykyiseen voimalamäärään verrattuna. Puhuri Oy:n hankekehityspäällikkö Harri Ruopsa uskoo, että vuonna 2030 tuulivoimalla tuotetaan jo noin 30 prosenttia Suomen sähköntarpeesta.

Katso koko haastattelu 

30 % Suomen sähköntarpeesta tuulivoimalla vuonna 2030?

Pasi Valasjärvi, Exilion Tuuli

Tuulivoimaan sijoittamiseen on nälkää ja halua

Suurimman suomalaisessa omistuksessa olevan tuulivoimatuottajan Exilion Tuulen Investment Manager Pasi Valasjärvi tietää, että tuulivoiman lisäkasvulle ei ole todellisia riskitekijöitä. Tuulivoiman luotettavuus, puhtaus ja kotimaisuus ovat sijoittamisen kannalta merkittäviä tekijöitä.

Katso koko haastattelu 

Ville Suorsa, FCG

Rakentamispäätöstä edeltää aina kattava luontoselvitys

Ennen tuulipuiston rakentamista on selvitettävä, onko suunnitellulla rakennusalueella esimerkiksi kotkien reviirejä, liito-oravien esiintymiä tai viitasammakoiden kutupaikkoja. FCG:n biologi Ville Suorsa tietää, että ne ovat vain osa Suomen luonnonsuojelulain ja EU-direktiivien mukaisesti selvitettävistä asioista, jotka on otettava huomioon usein usean vuoden mittaisessa esiselvitysprosessissa.

Katso koko haastattelu 

ELÄMÄNTÖITÄ LUKUINA

FCG osallistuu suureen osaan Suomessa kehitteillä olevista tuulivoimahankkeista. Alla lukuja, jotka on saavutettu yhteistyöllä yritysten ja kuntien kanssa. 

Hiilidioksidikompensaatio
48 631 tn
on 10 tuulivoimalan hiilidioksidikompensaatio vuodessa. Se vastaa yli 15 000 polttoainekäyttöisen auton vuotuisia päästöjä.
Työllisyysvaikutukset
+30
henkilötyövuotta on 10 tuulivoimalan puiston alueelliset työllisyysvaikutukset vuodessa.
Kiinteistöverotulo
+ 400 000 €
on keskimäärin kunnan saama kiinteistöverotulo yhdestä tuulivoimalasta sen elinkaaren aikana.
Tuulivoimapuiston energiantuotanto
35 000
Tuulivoimapuisto tuottaa 35 000 kotitalouden vuotuista sähkönkulutusta vastaavan määrän energiaa.

Tilaa elämäntöitä ennakkoon

Tilaa uutiskirjeemme ja näet ensimmäisenä missä Lotta seikkailee seuraavaksi. Lisäksi saat kuukausittain koosteen FCG:n ajankohtaisista uutisista sekä lisätietoa hyvän elämän tekijöistä ja niiden toteutumiseen vaikuttaneista asiantuntijoista.
Tilaamalla uutiskirjeen hyväksyt tietosuojakäytäntömme ja annat FCG:lle markkinointiluvan.
Ajankohtaisia sisältöjämme
Pieniä kiviä
Uutinen
Hiilijalanjälki konkretisoi ilmastopäästöjen määrän

Asiakkaat ja sijoittajat vaativat yhä useammin tietoa yritysten ja organisaatioiden päästöistä. Vähähiilisyys osana vastuullisuuden kokonaisuutta on monella alalla tärkeä erottautumis- ja kilpailutekijä. Mikä hiilijalanjälki sitten on ja miten se lasketaan?

Tuulivoimarakentamisen keskeiset esteet ja hidasteet
Tiedote
Tuulivoimarakentamisen keskeisimmät esteet ja hidasteet – FCG selvittää tuulivoimarakentamisen edistämistä

Selvitämme Valtioneuvoston tutkimus- ja selvityshankkeessa tuulivoimarakentamisen tämän hetken keskeisimpiä esteitä ja hidasteita. Mittavassa hankkeessa keskitytään kolmeen tuulivoimarakentamisen edistämisen kannalta tällä hetkellä keskeisimpään teemaan: kaavoituksen ja luvituksen sujuvoittaminen, merituulivoiman kannattavuus sekä tuulivoimarakentamisen ja puolustusvoimien aluevalvonnan yhteensovittaminen.

Tuulivoimarakentamisen YVAn ja kaavan yhdistäminen
Näkemyksiä
Tuulivoimahankkeiden YVAn ja kaavan yhteismenettely alkaa tuottaa hedelmää

Tuulivoimahankkeissa laaditaan tyypillisesti sekä kaava että ympäristövaikutusten arviointi, eli YVA. Nämä laajat, osin samojakin selvityksiä sisältävät kokonaisuudet on ollut mahdollista laatia yhteismenettelyllä toukokuusta 2017 alkaen.

Asiakastarinat
Asiakastarina Eltel Networks
ASIAKASTARINA / ELTEL NETWORKS
Tuulivoiman avulla kohti ilmastotavoitteita

Suomi on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuonna 2035. Tavoitteen saavuttaminen vaatii energiantuotannon uudistamista siten, että fossiilisista polttoaineista siirrytään enenevissä määrin uusiutuviin tuotantotapoihin.Suunnittelimme nostokentät ja tieyhteydet neljään tuulipuistoon, joiden infrarakentamisesta vastaa Eltel Networks Oy.

Elämäntöitä
Elämäntöitä

Miten Suomesta rakennettiin sadassa vuodessa pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan pioneeri, jonka kansa on tutkitusti maailman onnellisin? Suomalainen vuorikiipeilijä ja seikkailija Lotta Hintsa lähti kanssamme selvittämään tätä hyvän elämän tekijöiden kaavaa.

Katso jaksot
Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.