Organisaatiorakenteilla määritellään johtamisen valta- ja vastuusuhteita sekä keskinäistä työnjakoa ja toiminnan järjestämistä. Toimivalla johtamisjärjestelmällä edistetään hyvää hallintoa, yhteistyötä yli organisaatiorajojen ja ehkäistään vastuiden katvealueiden sekä ristiriitojen syntymistä. 

Selkeät johtamisen ja organisaation rakenteet tuovat tehokkuutta ja mahdollistavat vaikuttavan johtamisen. Asiantuntijamme konsultoivat kuntien johtamisjärjestelmien ja organisaatioiden arvioinnissa ja uudelleen organisoinnissa. Heillä on laaja käytännön tuntemus erilaisista kaupunkien johtamisjärjestelmän ja organisaation ratkaisuista. 

Joustavat asiantuntijatiimimme työskentelevät aina tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. 

Kuntarakenteiden uudistaminen edellyttää voimavarojen ja mahdollisuuksien realistista selvittämistä ja vahvaa muutosprosessin hallintaa. FCG:llä on asiantuntijatiimi, joka on osallistunut vuosikymmenien aikana yli 50 kunta- ja viime vuosina myös maakuntarakenteita koskeviin selvitys- ja asiantuntijatoimeksiantoihin.

Palveluitamme mm.

 • kunnan johtamisjärjestelmät, arvioinnit, vertailut ja kehittäminen
 • kuntarakenteet, selvitykset ja arvioinnit
 • kuntien välisen yhteistyön kehittäminen 
 • kuntayhtymien arvioinnit

Lakipalveluitamme

 • yhtiöittämis- ja rakennejärjestelyt
 • sopimus-, kiinteistö- ja yhtiöoikeudelliset kysymykset
 • kilpailuneutraliteetti- ja valtiontukikysymykset
 • julkisissa hankinnoissa avustaminen
 • julkisuus- ja tietosuojalainsäädäntö.

Kunnan johtamisjärjestelmät, arvioinnit, vertailut ja kehittäminen

Tarjoamme tukea kunnan johtamisjärjestelmän arviointiin ja edelleen kehittämiseen. Meillä on monipuolinen kokemus kuntien johtamisjärjestelmistä ja niiden muutoksiin liittyvistä trendeistä. Konsultointi järjestetään asiakkaan tarpeista käsin, ja työmenetelmät suunnitellaan sen mukaan.

Rakenteita koskevan konsultoinnin lisäksi tarjoamme tukea toimielintyöskentelyn arviointiin ja kehittämiseen. Vaikuttavan johtamisen edellytyksiä voidaan lisätä myös vahvistamalla yhteistä ymmärrystä toimintatavoista liittyen esimerkiksi vuorovaikutukseen ja tiedonkulkuun. Muuttuvassa toimintaympäristössä myös verkostoissa toimiminen ja suhde esimerkiksi kuntalaisiin korostuu.

Rakenteet mahdollistavat toimivan johtamisen, joka nojautuu strategiaan.

FCG on tukena ja tuomassa kuntakentän kokemuksia myös toimielinten työssä, jossa sovitaan yhteisistä pelisäännöistä ja toimintatavoista. 

Tarjoamme asiantuntijatukea mm.

 • johtamisjärjestelmään ja organisaatiorakenteisiin liittyvät vertailut ja selvitykset
 • toimielinten itsearviointikyselyt ja työskentelyn kehittämisen konsultoinnit ja koulutukset
 • valtuustosopimukset, huoneentaulut ja pelisäännöt
 • viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden eettiset ohjeet (code of conduct)
 • strateginen johtaminen – ennakointi ja strategisuus osana luottamushenkilö- ja viranhaltijajohtamista
 • toimiva kaksoisjohtaminen – luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välinen yhteistyö
 • johtoryhmätyöskentelyn arviointi ja kehittäminen

Kuntarakenteiden selvitykset ja arvioinnit

Asiantuntijamme konsultoivat  kuntarakenteen kehittämisessä ja uudelleen organisoinnissa. Kuntarakenteiden uudistaminen edellyttää voimavarojen ja mahdollisuuksien realistista selvittämistä ja vahvaa muutosprosessin hallintaa.

Tarjoamme asiantuntijatukea mm.

 • nykytila-analyysit ja selvitykset osana kuntarakenneselvitystä
 • kuntajakoselvitykset ja näihin liittyvä prosessituki
 • kuntaliitossopimuksen työstäminen
 • kuntaliitosten monitahoinen arviointi
 • rakennemuutosten reaaliaikainen arviointi

 

Hallinto ja rakenteet - Get in contact with our experts and ask more

When you send the form, our specialist may be in touch with you by email or telephone. By sending, you accept our privacy policy.