For ten years, the network has been offering approximately 70 municipalities throughout Finland support in the development of organisations and leadership. 

The USO network’s actors and target groups are the political and professional management of municipalities, as well as other stakeholders according to the needs of the municipalities. Over the years, many development initiatives have started in the USO network. 

The key themes of the USO network’s fifth period (2019–2020) include:

 • Municipalities led by forecasting and knowledge
 • Flourishing municipalities 
 • Resource-smart municipalities. 

The municipalities participating in the USO 2019 network have access to

 • Eight national events  for networking and knowledge sharing.
 • A comparative analysis of the starting situation, describing the position of each municipality and its development in relation to other comparable municipalities.
 • A performance appraisal to complement the analysis, involving the formulation of a shared view of the key needs for development and benefiting from the USO network in the municipality’s own development work.
 • Five municipality-specific workshops at which initiatives will be tailored and developed according to the needs of each municipality

 

USO:n kuudes kausi on käynnistymässä vuonna 2020 – nyt on mahdollisuus liittyä edelläkävijäkuntien joukkoon tekemään maailman parasta paikallishallintoa. Keskeisiä tulevan kauden teemoja ovat:

 • ennakoiva ja tiedolla johdettu kunta
 • kukoistava kunta 
 • resurssiälykäs kunta. 

 USO 2020 -verkostossa kunnat saavat

 • kahdeksan valtakunnallista tapahtumaa verkostoitumiseen ja tiedon jakamiseen
 • lähtötilanneanalyysin, jolla kuvataan eri näkökulmista kunnan asemaa ja kehitystä suhteessa muihin samankaltaisiin kuntiin
 • analyysiä täydentävän kehittämiskeskustelun, jossa muodostetaan yhteinen näkemys keskeisistä kehittämistarpeista ja verkoston hyödyntämisestä kunnan omassa kehittämistyössä
 • viisi kuntakohtaista työpajaa, jotka räätälöidään ja toteutetaan yhdessä kunnan tarpeista lähtien.

USO new-generation organisations  - Get in contact with our experts and ask more

When you send the form, our specialist may be in touch with you by email or telephone. By sending, you accept our privacy policy.
20853.jpg
Anni
Antila
Johtava konsultti, Johdon ja palvelujen konsultointi
+358 50 406 3540