Latest news from FCG Finnish Consulting Group.

Oletteko kiinnostunut USA:n markkinoista?

Oletteko kiinnostunut USA:n markkinoista? Onko teillä tuote tai brändi, jonka myyntiä haluatte kasvattaa Pohjois-Amerikassa?

Hyvä yrittäjä,

Yhdysvalloissa on suuret sisämarkkinat, paljon rahoittajia ja sen merkitys Suomelle tulee nousemaan huomattavasti neuvottelun alla olevan EU:n ja USA:n välisen kauppa- ja investointikumppanuussopimuksen, TIPP:n myötä. TIPP:n allekirjoittaminen tulisi hyödyttämään etenkin pk-yrityksiä helpottamalla kaupankäyntiä ja vähentämällä tulleja. TIPP myöskin avaisi aikaisemmin suljetut julkisten hankintojen markkinat eurooppalaisille yrityksille.

FCG International Oy (www.fcg.fi) on yksi Suomen suurimmista konsultaatiofirmoista, auttaa suomalaisia yrityksiä laajenemaan Yhdysvaltojen markkinoille. FCG:n tarjoamiin etabloitumispalveluihin kuuluu:

  • yhteistyökumppaneiden löytäminen
  • markkinatuntemuksen syventäminen
  • liiketoimintasuunnitelman- ja konseptin räätälöinti
  • sopivan yritysmuodon ja toimintapaikkakunnan valintaohjeistus
  • luotettavan henkilökunnan rekrytointi
  • yrityksen perustamiseen liittyvien asiapapereiden toimittaminen
  • asiakkaiden tunnistaminen
  • kontaktiverkostojen avaaminen

FCG:n laajat ja useiden vuosien saatossa rakennetut asiantuntijaverkostot ovat käytettävissä yrityksen viestintä- ja brändäämispalveluihin, sopimusneuvotteluihin, sekä tilinpitoon, logistiikkaan ja verotukseen liittyvissä asioissa.

FCG:n asiantuntijoihin kuuluu sekä suomalaisia että amerikkalaisia osaajia, joilla on kymmenien vuosien kokemus USA:n yksityissektorilla toimimisesta. He tuntevat maan liiketoimintakulttuurin ja kommunikaatiotyylin. Heidän avullaan voitte luoda yrityksen tai tytäryhtiön, joka on kilpailukykyinen ja innovatiivinen heti perustumisesta lähtien.

Olkaa hyvä ja ottakaa yhteyttä USA-tiimin vetäjiin Maija Härköseen (maija.harkonen a fcg.fi) ja Sven Kilemettiin (sven.kilemet a fcg.fi tai +358 50 526 55 99). Voimme sopia tapaamisesta, kartoittaa yrityksenne erikoistarpeet ja suunnitella juuri teille sopiva etabloitumisstrategia.

Maija Härkönen (maija.harkonen a fcg.fi), Oct 31st 2013Back