EPR-FCG

EPR-luokittelu kytkee yhteen potilaan hoidon ja sen kustannukset läpi palveluketjun

EPR on terveydenhuollon potilasluokittelujärjestelmä, jonka avulla kaikki potilaan saamat terveyspalvelut hoidon organisaatiosta tai hoidonantajan ammatista riippumatta voidaan yhdistää hoitoepisodeiksi.

Hoitoepisodiin yhdistetään perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon avo- ja vuodeosastohoito sekä lähellä terveydenhuoltoa olevat sosiaalihuollon palvelut, kuten kotihoito, ikäihmisten hoiva- ja asumispalvelut. EPR-episodit muodostuvat potilaskohtaisesti joko yhden ongelman tai yhteen liittyvien sairauksien hoitokokonaisuuksista. Luokittelussa käytetään osin samaa ryhmittelylogiikkaa kuin perusterveydenhuollon pDRG-potilasluokittelussa, joten nämä kaksi luokittelua voidaan tehdä samanaikaisesti riippuen käytettävän pohjatiedon laajuudesta. Järjestelmä perustuu potilastietojärjestelmään rutiinisti kirjattaviin käyntisyy- ja diagnoositietoihin eli se ei edellytä potilasta hoitavilta ammattilaisilta ylimääräistä tilastointia.

Hoidon potilaskohtaisten kustannusten laskentaan on erikoissairaanhoidossa laajasti käytössä välisuoritteisiin perustuva kustannus per asiakas -menetelmä.

Menetelmän avulla voidaan laskea potilas- tai asiakaskohtaiset kustannukset eri sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa ja niiden muodostamissa palvelukokonaisuuksissa. Samalla menetelmällä voidaan laskea kustannuksia esimerkiksi perusterveydenhuollossa tai kotihoidossa EPR-potilasluokitteluun liittyvänä palveluna.

EPR tuottaa potilaiden saamista palveluista ja niiden kustannuksista monipuolista tietoa 

EPR-järjestelmä tuottaa monipuolisesti yksityiskohtaista tietoa potilaiden saamista palveluista ja niiden kustannuksista. Tarkastelu voi olla maakunnallista tai tuottaja- ja organisaatiokohtaista, ja raporteissa voidaan kuvata laajoja hoitokokonaisuuksia tai pureutua aina yksittäisen potilaan tasolle.  

Alueellisen tiedon perusteella voidaan vertailla hoidon toteutumista ja kustannuksia, tunnistaa paljon palveluja käyttävät potilasryhmät, ja seurata palvelujen organisoinnin muutosten vaikutuksia palvelujen käyttöön ja kustannuksiin.  Palveluja tuottava organisaatio saa EPR-järjestelmästä tiedon omista potilasryhmistään ja niiden hoidon kustannuksista, yksiköiden ja eri ammattien välisestä työnjaosta ja mm. diagnoosien ja käynnin syiden kirjaamisen kattavuudesta. Palvelujen järjestäjälle EPR tuottaa tiedon koko alueen palvelusta ja mahdollistaa vertailut eri tuottajien välillä.

EPR-järjestelmän avulla saatavaa tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi:

  • Toiminnan ohjaukseen ja tietoon perustuvan johtamisen tukena
  • Laadun ja saavutetun terveyshyödyn mittaamiseen
  • Pohjana arvoa tuottavan palvelujärjestelmän luomiseen
  • Käyttäjien väliseen vertailuun (benchmarking)
  • Työnjaon ja toiminnan tuottavuuden tarkasteluun
  • Laskutuksen ja budjetoinnin perustana
  • Hinnoittelun apuna

EPR-luokittelu kytkee yhteen potilaan hoidon ja sen kustannukset läpi palveluketjun - Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.