Hakutulokset

Palvelumuotoilu ja yhteiskehittäminen(Sivu)
Palvelumuotoilu ja yhteiskehittäminen tuottavat mitattavaa lisäarvoa Yhteyshenkilö Palvelumuotoilu, yhteiskehittäminen ja pelillistäminen anta...

Palvelut ja hallinto(Sivu)
Palvelut ja hallinto Yhteyshenkilöt Kunnat uudistuvat ja samalla uudistuvat myös palvelut. Lähitulevaisuudessa haasteena on osaavan työvoiman ...

Optimaaliset tukipalvelut(Sivu)
Optimaaliset tukipalvelut Palvelut eivät synny ilman niihin liittyviä tukipalveluita ja toimitiloja. Tarvitaan yhä tehokkaampia ja laadukkaamp...

Kiinteistöt, toimitilat ja tekniset tukipalvelut(Sivu)
oimitilat ja tekniset tukipalvelut Yhteyshenkilö Talouden tasapainotusta tilaoptimoinnilla ja tukipalveluiden tehostuksella Kuva Kuntatalouden...

Kiinteistöt, toimitilat ja tekniset tukipalvelut(Sivu)
oimitilat ja tekniset tukipalvelut Yhteyshenkilö Talouden tasapainotusta tilaoptimoinnilla ja tukipalveluiden tehostuksella Kuntatalouden kire...

FCG Efeko selvitti käsityksiä 19 kaupungin ja kunnan palveluista(Uutinen)
KUNTIEN PALVELUT OVAT MAINETTAAN PAREMPIA Enemmistö kuntalaisista on tyytyväisiä kuntapalveluiden laatuun. Tyytyväisimpiä kuntien asukkaat ov...

Energia ja ilmastopalvelut(Sivu)
Energia- ja ilmastopalvelut Yhteyshenkilöt Tarjoamme korkeatasoista osaamista luotettavasti, kustannustehokkaasti ja paikallisesti. Energia- j...

Energia- ja ilmastopalvelut(Sivu)
Energia- ja ilmastopalvelut Yhteyshenkilöt Tarjoamme korkeatasoista osaamista luotettavasti, kustannustehokkaasti ja paikallisesti. Energia- j...

Ravinto- ja puhtauspalvelut (Sivu)
Ravinto- ja puhtauspalvelut -verkostohanke käynnistyy RaPu-verkostohankkeen saat haluamasi kokosena Palvelujen kehittäminen jatkuu - olemme ap...

Olemmeko jäämässä seinien vangeiksi?(Blogi)
liset palvelumme tuotetaan. Valitettavasti kaikkia näitä tiloja ei ole pystytty korjaamaan todellisen tarpeen mukaisesti, joten korjausvelkaa...

Hyvinvointi- ja sotepalvelut(Sivu)
Hyvinvointi- ja sotepalvelut Autamme suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa rakennemuutoksessa ja varautumisessa tulevaisuuden haasteisiin...

Paikkatietopalvelut(Sivu)
Paikkatietopalvelut Yhteyshenkilö A30 Etusivukuva_paikkatietopalvelut FCG:lla hyödynnetään paikkatietoa monipuolisesti yhdyskuntasuunnitteluss...

Ruokapalvelut(Sivu)
ja asiakaslähtöiset ruokapalvelut Yhteyshenkilö Asiakkaiden tarpeet palvelutuotannon keskiöön Lähitulevaisuuden haasteita ovat taloudellisten...

Aluesuunnittelu, kiinteistöt, toimitilat ja palveluverkko(Sivu)
iinteistöt, toimitilat ja palveluverkot Aluesuunnittelu, kiinteistöt ja palveluverkot ovat palveluiden järjestämisen selkärankana ja tiedon ha...

Tukipalvelut(Sivu)
Tukipalvelut Tuleva maakuntauudistus ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämis- ja tuotantovastuun siirtyminen aikaansaa suuria...

Pohjavesipalvelut(Sivu)
Pohjavesipalvelut Yhteyshenkilö FCG:n pohjavesiryhmässä on kattava ketju asiantuntijoita erilaisiin pohjavesiselvityksiin. Pohjavesitiimin mon...

Palveluesittelyt FCG:n ständillä(Sivu)
Tutustu palvelutarjontaamme Kuntamarkkinoilla Löydät osastomme H2 tutusta paikasta heti sisääntulokerroksesta. Näyttelyosastollamme on tilaisu...

Kuntalaiset ovat edelleen tyytyväisiä palveluihin(Uutinen)
iä 15 kaupungin ja kunnan palveluista. Kuntalaisten tyytyväisyyttä on seurattu jo lähes 30 vuotta. Espoo, Forssa, Helsinki, Kokkola...

Urheilu- ja liikunta-alueet(Sivu)
llämme myös kohteen työmaapalvelua. Parhaan lopputuloksen saavuttaminen mahdollistuu tilaajan, suunnittelijan ja urakoitsijan saumattomalla yh...

Kuntien tiloja siirtymässä maakunnille – FCG:n toimitilapalveluista tukea (Uutinen)
eistöt, toimitilat ja tukipalvelut -yksiköstä kertoo. ”Tavoitteena on, että maakunnille ja kunnille muodostuu selvä yhteinen käsitys...

Kuljetuspalvelukeskuksen toiminta(Sivu)
Kuljetuspalvelukeskuksen toiminta Tilaukset FCG:n Kuljetuspalvelukeskus, FCG Torni, toteuttaa kuntien henkilökuljetustarpeita kaikkina viikonp...

Talouden palvelut(Sivu)
Talouden palvelut Yhteyshenkilö Tarjoamme palveluja kuntasektorin talouden ja hallinnon arviointia ja kehittämistä varten. Tuotamme kohdennett...

Projektipalvelut(Sivu)
Projektipalvelut Yhteyshenkilö Tarvitsetko resursseja hyvien projektien toteutukseen? Toimimme asiakkaan tukena projektin elinkaaren kaikissa ...

Viestintä ja asiakaspalvelu(Sivu)
Viestintä ja asiakaspalvelu Yhteyshenkilö Selkeä virka- ja asiointikieli antaa kuntalaiselle mahdollisuuden vaikuttaa asioihin ja saada äänens...

FCG Torni on uusi henkilö- ja tavarakuljetusten liikennepalvelu(Uutinen)
tavarakuljetusten liikennepalvelumme. Laajentuminen liikenteen palvelujen alueelle on FCG:lle luontainen muutos, sillä olemme olleet mukana li...

Jätehuollon suunnittelupalvelut(Sivu)
Jätehuollon suunnittelupalvelut Yhteyshenkilö FCG on toteuttanut 70-luvulta lähtien kotimaassa ja ulkomailla lukuisia hankkeita jätehuoltojärj...

SMART TRANSPORTATION(Sivu)
FCG:n uudet liikennepalvelut Ota yhteyttä! FCG Torni on uusi henkilö- ja tavarakuljetusten liikennepalvelu, jonka tuottaa FCG Smart Transport...

Ravinto- ja puhtauspalvelut verkostohanke käynnistymässä(Uutinen)
Palvelujen kehittäminen jatkuu maakunta- ja sote-uudistuksen takia tai siitä huolimatta. Tukipalvelujen tilaajilla on suuria haa...

Palvelut(Sivu)
FCG – hyvän palvelun tekijät FCG Finnish Consulting Group FCG:n tuote- ja palveluvalikoimaa voi ajatella jatkumona, joka alkaa asiakkaiden str...

Ympäristön kunnostuspalvelut(Sivu)
Ympäristön kunnostuspalvelut Yhteyshenkilöt FCG on Suomen johtavia asiantuntijaorganisaatioita pilaantuneisiin alueisiin liittyvässä konsultoi...

Turvallisuuspalvelut(Sivu)
Turvallisuuspalvelut Yhteyshenkilö FCG tarjoaa turvallisuuskoordinaattorin palveluita monialaisiin projekteihin. Turvallisuuskoordinaattori ot...

Sote-prosessit(Sivu)
Sosiaali- ja terveyspalveluiden optimaaliset ja asiakaslähtöiset prosessit Maakuntauudistuksessa kaikki julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut ...

Ruokapalvelukartoitus 2014(Uutinen)
tämään ja tarjoamaan ruokapalveluitaan nopeasti muuttuvissa ja monimutkaisissa toimintaympäristöissä. Kunta-alan keskeisiä ulkoiseen toimi...

FCG:n talonrakentamisen projektinjohto- ja valvontapalvelut ISS Prokolle(Uutinen)
ISS Palveluiden tytäryhtiö ISS Proko on sopinut FCG-konserniin kuuluvan FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n kanssa talonrakentamisen projektinjo...

Työvoiman palvelukeskus Väylän toimintaan tehokkuutta FCG:n valmennuksella(Uutinen)
CG Konsultoinnin Valmennuspalvelut toteutti organisaation kehittämishankkeen Työvoiman palvelukeskus Väylälle Kotkassa. Hankkeen tavoittee...

Maakuntauudistus: FCG käynnisti ruoka- ja puhtauspalvelujen hankkeen 12 kuntatoimijan kanssa(Uutinen)
jestävät ruoka- ja puhtauspalvelut maakuntauudistuksen yhteydessä. Hankkeessa vertaillaan erilaisia organisoitumismalleja näiden palvelujen...

Ajankohtaisartikkeli kuntien yhtiöittämisvelvoitteesta(Uutinen)
nkin tarjotaan myös muita palveluita, yhtiöittämisvelvoite on.Suoraan yhtiöittämisvelvoite on niiden toimintojen osalta, joissa toimita...

Tarvitsemme aikaperusteista toimintolaskentaa(Blogi)
erityispiirteenä on palvelutuotannon ytimen muodostuminen pitkälle erikoistuneiden sote-ammattilaisten työpanoksesta. Yleisesti tiedossa olev...

Kunnan tukipalvelut kuntoon ennen sote-muutosta(Blogi)
lisia palveluita. Vaikutukset eivät koske ainoastaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa, vaan myös tukipalveluita. Tulevall...

Ympäristövaikutuspalvelut(Sivu)
Ympäristövaikutuspalvelut Yhteyshenkilö Tarjoamme asiakkaillemme osaamista YVA-lain mukaiseen ympäristövaikutusten arviointiin ja YVA-menettel...

EDD- ja TDD-palvelut(Sivu)
EDD- ja TDD-palvelut Yhteyshenkilöt EDD- ja TDD-palvelut Harjoitetusta toiminnasta aiheutuneet vaikutukset maaperään, veteen tai sisäilmaan s...

Tietoa meistä(Sivu)
kuljetusten ohjaamiseen. Palvelut käsittävät MaaS-palveluratkaisuja, henkilö- ja tarvikeliikenteen suunnittelu- ja ohjauspalveluja. FCG-konse...

Ennakoiva hanketoiminta(Sivu)
ilukykyisillä tuotteilla, palveluilla ja konsepteilla. Käytössämme on koko FCG konsernin henkilöstö ja toimipisteet, niin ulkomailla kuin Suom...

Kouluverkot(Sivu)
Kouluverkot ja sivistyspalvelut Yhteyshenkilöt Oikein mitoitettu kouluverkko luo edellytykset laadukkaan perusopetuksen järjestämiselle. Koulu...

Kuntien tukipalvelut siirtyvät maakuntien vastuulle - katso, mitä on huomioitava(Uutinen)
huomattavan osan kuntien palveluista maakuntien vastuulle. Tämä koskee myös kuntien tukipalveluita, kuten talous- ja henkilöstöhallintoa...

Kuntarakennepalvelut(Sivu)
Kuntarakennepalvelut Yhteyshenkilö Kuntien monimuotoinen tehtäväkenttä vaatii omaa erityistuntemusta. Asiantuntijamme konsultoivat asiakkaitaa...

Vesistösuunnittelupalvelut(Sivu)
Vesistösuunnittelupalvelut Yhteyshenkilö FCG:llä on kattava ketju asiantuntijoita vaativiin vesistösuunnitteluhankkeisiin. Toimintamme on verk...

Kaivannaisalan palvelut(Sivu)
Kaivannaisalan palvelut Yhteyshenkilö Kaivannaisalan tiimimme on luotettu yhteistyökumppani ja palvelee tällä hetkellä kaikkia Suomen suurimpi...

Henkilöstö- ja palvelusuhdeasiat(Sivu)
Henkilöstö- ja palvelusuhdeasiat Yhteyshenkilö Kimurantteja sopimuksia, haastavia esimiestilanteita?  Henkilöstö- ja palvelussuhdeasioiden kou...

1,7 miljoonaa kävijää Kuntarekry.fi-palvelussa(Uutinen)
Kunta-alan rekrytointipalvelu Kuntarekry.fi kasvattaa suosiotaan. Verkkopalvelussa etsii kiinnostavia työpaikkoja peräti 1,7 miljoonaa kävijää...

Venäjä-palvelut(Sivu)
Venäjä-palvelut Yhteyshenkilö Haluatko hyödyntää Venäjän tarjoamat mahdollisuudet? Asiantuntijamme auttavat Venäjän-markkinoiden tarjoaman pot...

Venäjä-palvelut(Sivu)
Venäjä-palvelut Yhteyshenkilö Haluatko hyödyntää Venäjän tarjoamat mahdollisuudet? Asiantuntijamme auttavat Venäjän-markkinoiden tarjoaman pot...

Taloyhtiöt(Sivu)
Asiantuntijapalvelut taloyhtiöille Yhteyshenkilö Taloyhtiöasiakkaana saat FCG:ltä kaikki selvitys- ja tutkimuspalvelut sekä peruskorjaushankke...

Osaamiskeskittymä julkishallinnon uudistumisen tueksi(Uutinen)
i. Syntyvä konserni on palvelutarjonnaltaan ainutlaatuinen. Siinä yhdistyvät johdon konsultointi ja koulutus, investointihankkeiden suunnit...

FCG Konsultointi tutki vapaa-ajan asumisen kehittymistä(Uutinen)
FCG Konsultoinnin tutkimuspalvelut on tehnyt selvityksen vapaa-ajan asumisen kehittymisestä. Selvityksen toimeksiantajana oli maa- ja metsä...

FinDRG-hanke tuottaa asiakasryhmittelyn sosiaalipalveluihin(Uutinen)
Sosiaalipalveluiden keskeisimmille asiakasryhmille ikäihmisille sekä mielenterveys- ja päihdeasiakkaille tuotetaan oma asiakasryhmittely...

Kuntarekry.fi-palvelulla 1,9 miljoonaa käyttäjää(Uutinen)
Kuntarekry.fi-palvelu kasvattaa suosiotaan. Palvelua käytetään yhä enemmän mobiilisti. FCG:n Kuntarekry.fi-palvelu kasvat...

Lean-asiantuntija vieraana EKJ4-johtamisfoorumissa(Uutinen)
Modig tunnetaan myös palveluiden kehittämisen ja johtamisen asiantuntijana sekä inspiroivana puhujana. Lean on puolestaan prosessijo...

Harri Nyman nimitetty Rakennusterveys- ja sisäilmastopalveluiden toimialajohtajaksi(Uutinen)
nusterveys- ja sisäilmastopalveluiden uudeksi toimialajohtajaksi. Tamperelaissyntyinen Nyman on toiminut rakennusalan eri tehtävissä yli 30 vu...

Tutkimuspalvelut ja kyselyt(Sivu)
Tutkimuspalvelut ja kyselyt Yhteyshenkilö Tutkimusten avulla tuotetaan tietoa johtamisen tueksi. Lähtökohtana on asiakkaan tiedontarve sekä tu...

Luontoselvityspalvelut(Sivu)
Luontoselvityspalvelut Yhteyshenkilö Törmäpääsky Ville Suorsa Natura-arvioinnit ja luontovaikutusten arvioinnit Luontoselvitykset Erillisselvi...

Valmennuspalvelut(Sivu)
Valmennuspalvelut Lisätietoja Valmennustiimi toimii konsultoinnin ja avoimen koulutuksen rajapinnalla. Kun konsulttimme auttavat organisaatioi...

Henkilöstöjohtaminen(Sivu)
Henkilöstöjohtamisen palvelut Otathan yhteyttä! Tarjoamme kattavat työkalut ja tuen henkilöstöjohtamiseen sekä työsuhteen eri vaiheiden hallin...

Tietosuojaseloste(Sivu)
• asiantuntija- ja asiakaspalveluiden antamiseen liittyen rekisterinpitäjän palveluihin ja toimeksiantoihin • rekisterinpitäjän toiminnan ja t...

Palveluista yhteisöllisyyttä(Blogi)
sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjälle palvelut tarjoillaan usein valmiiksi paketoituina erikseen hyvä- ja huono-osaisille. Palvelujen lu...

SOTE-rakenneuudistus valmistautuu finaaliin(Blogi)
llä on aitiopaikka meneillään olevaan uudistukseen, sillä asiakkaanamme on koko julkinen sektori.   ...

Osaamisen vienti(Sivu)
littämään hyvinvointialan palveluja suomalaiselle ja ulkomaalaisille asiakkaille. Tiimi johtaa terveydenhuollon palveluyksikköjen, etenkin li...

Asiakastyytyväisyystutkimukset(Sivu)
imuksia voidaan hyödyntää palvelujen kehittämisessä ja onnistumisen arvioinnissa. Sosiaali- ja terveyspalvelut (mm. vastaanotto- ja asumispalv...

Kunta-MaaS®(Sivu)
aaS® uudenlaisena kuljetuspalveluna Ota yhteyttä! MaaS on uusi termi, jolla tarkoitetaan liikkumista, jossa henkilö- ja tavaraliikenteen liike...

FCG Suunnittelukeskus kehittää kansainvälistymispalveluita(Uutinen)
a uusien kansainvälistymispalveluiden sovellusten kehittämisestä. MUSING-hankkeen tavoitteena on kehittää uuden sukupolven liiketoiminnan p...

KuntaHR on uusi henkilöstöjohtamisen saumaton työkalu(Uutinen)
aajentaa FCG:n Kuntarekry-palvelun täysiveriseksi henkilöstön osaamistietojen ja kehittämistarpeiden hallintatyökaluksi. Uudet toiminnallisuud...

FCG Prodacapo Group osti pitkäaikaisen yhteistyökumppaninsa Englannista(Uutinen)
Terveydenhuollon palvelutuottajat eripuolilla maailmaa ovat siirtymässä arvopohjaiseen palvelutuotannon ohjaukseen (Value-Based Healt...

Sote-kustannuslaskennan palvelut uudella Prodacapo.com-sivustolla(Uutinen)
lanniksi. Kevään kuluessa palvelu julkaistaan myös ruotsiksi ja suomeksi, jolloin sivustolle tulee myös enemmän maakohtaista sisältöä...

Harri Nyman rakennusterveys- ja sisäilmastopalveluiden tiimin johtoon Tampereelle(Uutinen)
kennusterveys- ja sisäilmapalveluiden tiimipäälliköksi Tampereelle. Tamperelaissyntyinen Nyman palaa kotikaupunkiinsa He...

Soten uudistaminen ja yhteiselon tuki(Blogi)
n ympärille ja muodostaa kokonaisuuksia, palveluketjuja. Palveluketjut ovat, kuten ketjut yleensäkin, yhtä vahvoja kuin heikoin lenkki. ...

Ympäristö ja energia(Sivu)
a ilmastokonsultoinnissa. Palvelukokonaisuuksien tuottamisesta huolehtivat useamman toimialan asiantuntijoista kootut osaamistiimit, joiden os...

Johdon konsultointi(Sivu)
järjestelmästä, sujuvista palveluprosesseista, toiminnan tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta, henkilöstön hyvinvoinnista, monipuolisesta si...

Asukasmielipidekyselyt(Sivu)
kaikista keskeisistä kuntapalveluista. Vakioidut asetelmat mahdollistavat kehityksen seurannan. Havainnollinen raportointi tukee mm. strategis...

FinDRG-tuoteperhe(Sivu)
. Tavoitteena on jalostaa palvelutuotannossa rutiinisti kirjattava potilastieto luokittelemalla se sellaiseen muotoon, että se on laajasti hyö...

Tiedolla johtaminen(Sivu)
äänkö asiat oikein? Miten palvelut järjestetään? Vuodesta 2021 alkaen kunnat raportoivat taloustietonsa julkisen hallinnon suositusten mukaise...

Terveyshyöty suurennuslasin alle: Utilis Sanitas -verkostohanke tuo tietoa terveyspalveluilla potilaille tuotetusta terveydestä(Uutinen)
eellinen terveydenhuollon palveluilla tuotetun terveyshyödyn vertailukelpoinen seuranta, sekä yhdistää seuranta olemassa oleviin tietoihin pal...

Suomalainen DRG- ja APR-asiantuntemus yhden katon alle(Uutinen)
evat maakunnat, kunnat ja palveluiden tuottajat – saavat tarvitsemansa tiedon toiminnan ja talouden johtamiseensa jatkossa yhteensopivana ja y...

FCG valittu Gasumin suunnittelu- ja projektipalvelujen sopimuskumppaniksi (Uutinen)
FCG:n Gasumille tarjoamat palvelut kattavat rakennus-, maanrakennus-, prosessi-, LVI-, sähkö-, automaatiosuunnittelun sekä laitehankinta-, luv...

Kuopion kaupungin ja FCG Konsultoinnin hankkeelle rahoitus(Uutinen)
trategista päätöksentekoa palveluverkkojen suunnitteluun kehitetyn sovelluksen avulla. Kira-digi on myöntänyt 83.600 euro...

Kunnat ovat siirtymässä palveluluokituksen mukaiseen raportointiin (Uutinen)
edon hyödyntäminen kunnan palvelujen suunnittelussa ja johtamisessa on keskeistä. Valtiovarainministeriö uudistaa kuntien talousraportoin...

FCG Flowmedikin infektiotorjunnan mittarit käyttöön perusterveydenhuollossa (Uutinen)
huollossa Siilinjärvellä. Palvelut tukevat tartuntojen ehkäisyä, hahmottavat palveluprosessin sisältöä ja auttavat toiminnan kehittämisessä...

Vieraskynä: Ajatuksia sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta(Blogi)
siat, palvelujen rahoitus, kuntien väliset korvaukset ja tuottavuus. Sote-uudistusta ja erityisesti v...

ART-ennakointimalli(Sivu)
lla saadaan kuvaus kunnan palvelutarpeiden kehityksestä, henkilöstön rekrytointitarpeesta sekä näiden tekijöiden vaikutuksesta kuntatalouteen....

Tilastoanalyysit ja vertailujärjestelmät(Sivu)
erkiksi strategiatyössä.  Palvelukustannusten vertailu, Odotekustannus-malli Palvelurakenneanalyysi, mm. vanhuspalvelut, vammaispalvelut, last...

FCG julkaisi YT 2009 -messuilla ilmaisen palvelun vesihuoltolaitoksille(Uutinen)
stöalan ohjelmistojen tukipalvelusivuston, jonka kautta on saatavilla mm. demoversio vesihuoltolaitosten käyttöseurantaan ja raportointiin keh...

FCG ostaa Datawell Oy:n osakekannan ja pohjoismaiset tytäryhtiöt(Uutinen)
aisen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän johtamisessa ja kehittämisessä tarvittavaa välttämätöntä tietoa. FCG:n strategia-, luokitus- ja...

Asiantuntijapalveluita taloyhtiöille - tervetuloa Isännöintipäiville!(Uutinen)
Mitä tarkoittaa korjauspalveluiden laadullinen hankita taloyhtiössä? Entä koska tulisi rakentaa uutta, koska korjata vanhaa? Isännöitsijä, vas...

Tietojenkäsittelytieteen opiskelijat pääsevät sote-datan kimppuun FCG Prodacapon uudella järjestelmällä(Uutinen)
jalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Siun soten kanssa kehittänyt uudenlainen integroituneen sote-palveluverkoston hallinta- ja a...

FCG Hedet-tuulipuiston owner's engineer -palveluiden tuottajaksi Närpiössä – puisto tuottaa sähkön Googlelle(Uutinen)
ottaa tuulisähköä Googlen palvelukeskukselle, joka sijaitsee Haminassa. Närpiöön rakentuu 18 tuulivoimalan puisto, jonka sähköntuo...

Alueelliset sote-ratkaisut – kansallisin standardein!(Blogi)
ietää mihin suuntaan lähtee, on tiedettävä missä on. Uudistuksen valmistelua varten kannattaakin avata silmänsä ja lähteä jo nyt tarkas...

Mökkeilystä virtaa kuntiin(Blogi)
kulutetun rahan määrään. Keinoja ovat esimerkiksi mökkiläisille tarjottavat yksityiset ja kunnan palvelut sekä erilaiset tapahtumat ja virkist...

Alueidenkäyttö ja kaavoitus(Sivu)
ien vaikutusten arviointi Palvelurakenne ja kauppa kaupalliset selvitykset kaupallisten vaikutusten arviointi elinkeinojen kehitys 3D-havainno...

Rovaniemi tuo kampusalueelle arjen kiertotaloutta (Uutinen)
FCG laati kaavahankkeen palveluverkkoselvityksen, jossa nostettiin esille opiskelijoiden näkemyksiä jakamis- ja kiertotaloudesta...

Kuntarekry maakuntauudistuksen rekrytointikanavaksi(Uutinen)
en kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava virasto KEHA-keskus ovat solmineet sopimuksen, jolla Kuntarekry-palvelusta tulee heinäkuussa peru...

Kauppalehti: Kuntarekry.fi on vuosituhannen onnistuneimpia it-hankkeita(Uutinen)
nkin. FCG:n Kuntarekry.fi-palvelu on yksi 2000-luvun it-hankkeiden loistavista onnistujista. Näin kertoo Kauppalehti (3.10.2017)...

Sijaiset löytyvät nopeasti 600 osaajan sijaispörssistä Oulussa(Uutinen)
iestitse FCG:n rekrytointipalvelulla Kuntarekryllä.– Sijaisvälityksen toiminta on nopeaa. Olemme keränneet palautetta Oulun esimiehilt...

Kompassi-menetelmä: Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut (Uutinen)
tö kasvatti merkittävästi palveluihin osallistumista. Kompassin lähtökohtana on, että vain asiakas itse voi tuntea oman elämänsä k...

Sosiaalialan asiantuntijapäivillä oli esillä mittaritiedon hyödyntäminen (Uutinen)
sen ymmärryksen asiakkaan palvelutarpeesta ja sitä ohjaavasta päätöksenteosta. FCG:n ständillä keskuteltiin mm. toimintakyky- ja...

Tiedolla johtamisen ratkaisut(Sivu)
FCG:n tiedolla johtamisen palvelut terveydenhuollon ja koko kuntakonsernin tarpeisiin Yhteyshenkilöt Kuntien johdon tueksi on olemassa paljon ...

Työajanhallinnan tutkimus(Sivu)
ä. Toimintatapa sopii eri palveluihin, mm. siivous- ja ruokapalveluihin. Työajanseurantalaite kerää tiedon henkilöstön päivän aikana eri toimi...

HR- ja työllisyys -tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
ikille sosiaalisen median palveluissa usealla kielellä (suomeksi, englanniksi, venäjäksi arabiaksi ja somaliksi). 11.20 - 11.50 Esimies muutok...

Kuntajohtaminen tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
e tukea esimiesosaamiseen palveluiden ja työn muutoksessa, oman johtamisotteen tunnistamiseen ja kehittämiseen sekä mahdollisuuden pysähtyä om...

Sote-tietosikut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
 ratkaisuista Asiantuntijapalveluiden johtaja Markku Köykkä, FCG Konsultointi  Toiminnanohjauksen ja päätöksenteon tueksi on saatavilla yhä en...

FCG Efeko ja FCG MentorIT valtion puitesopimustoimittajaksi johdon konsultointipalveluissa(Uutinen)
ttujen johdon konsultointipalveluiden puitesopimustoimittajaksi Hansel Oy:n toteuttamassa kilpailutuksessa. FCG tuli valituksi puitesopimustoi...

Yksi FCG marraskuusta lähtien(Uutinen)
toimialallaan. Konsernin palvelut keskittyvät infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnitteluun, koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen sekä kan...

Marita Lehikoinen FCG Kuntarekryn vt. toimitusjohtajaksi(Uutinen)
aolon aikana FCG Valmennuspalveluiden toimialajohtaja Marita Lehikoinen ottaa vetovastuun myös Kuntarekrystä. Lehikoinen on t...

Päivitä tietosi FCG Koulutuksen palveluun ja voita tabletti(Uutinen)
n myös verkossa. Oma FCG -palvelussa voit päivittää yhteystietosi ja kertoa, millaisesta koulutuksesta olet kiinnostunut. Lisäksi voit palautt...

FCG vahvistaa ohjelmistoliiketoimintaansa ostamalla Elbit Oy:n(Uutinen)
lluskehitykseen liittyvää palvelutarjontaa. Elbit Oy toimittaa ohjelmistoratkaisuja rekrytointiin, henkilöstötiedon hallintaan, henkilöstön ke...

Pelillistämisellä potkua suunnitteluun(Uutinen)
käyttäjät saadaan mukaan palvelujen suunnitteluun ja annetun käyttäjäpalautteen määrä kasvaa. HSL tilasi FCG Suunnittelu ja tekniikalta selvi...

FCG vahvistaa asemaansa sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen järjestelmätoimittajana(Uutinen)
rjestelmätoimittaja. Nämä palvelut sijoittuvat FCG Prodacapo Group –liiketoimintaan, johon kuuluu Prodacapo AB:n lisäksi myös FCG Datawell Oy...

Uusi opas taloyhtiöille: Näin kilpailutat korjausurakan(Uutinen)
e="">Uusi opas Korjauspalveluiden laadullinen hankinta taloyhtiössä opastaa taloyhtiön hallituksen, isännöitsijän ja rakennuttajan kä...

Teollisuusrakentamisen palvelut yhden katon alta(Uutinen)
aan ne käyttävät konsulttipalveluja. Me olemme talo, joka tarjoaa kaikki palvelut teolliseen rakennuttamiseen, Väänänen kiteyttää...

FCG Kuntarekry Oy ja FCG Elbit Oy yhdistyvät 1.1.2018 - olemme nyt FCG Talent Oy(Uutinen)
Nimi muuttuu ja palveluntarjonta laajenee. Kunta-alan johtavaa Kuntarekry.fi-rekrytointipalvelua tuottava FCG Kuntarekry Oy ja ohjelmistopalve...

Hakunila sai oman skeittipuiston(Uutinen)
d-->Tutustu palveluihimme ...

Uudella Sohu-mittarilla* tietoa sosiaalipalveluiden henkilöstötarpeesta (Uutinen)
Sosiaalipalvelujen hoivatarpeen mittaamiseen on kehitteillä uusi geneerinen Sohu-mittari. Tarve mitata hoivatyötä ja hoitoisuuteen perustuvaa...

Kiinteistöveroselvitystä Leppävirralla(Uutinen)
Lue lisää palvelustamme:...

Onko jo aika yhtiöittää, onko se aika koskaan, jos se on, miten sen teet?(Blogi)
nsin määritelty eli tuotteistettu ja sitten on laskettu palveluille jokin arvo eli kustannus. Kuulin taannoin arveluja siitä, onko julkiset pa...

Suomalaista itsehallintoa automatkan verran(Blogi)
00 000 asukkaan kunnille. Suomen lainsäädäntö ohjaa kuntien toimintaa tarkasti ja säätelee esimerkiksi kuntien palveluiden järjestämisoikeutta...

FCG Arkkitehdit(Sivu)
laaja-alaista suunnittelupalvelua – myös kansainvälisesti sisältäen rakennusten arkkitehti- ja peruskorjaussuunnittelua, kaupunki- ja maankäy...

Nova Schola Finlandia(Sivu)
nitelusta vastaaville tilapalveluiden edustajille. Päämääränä on innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittäminen opetussuunnitelman perusteis...

JOHTAMINEN JA OHJELMISTOT(Sivu)
shallinnon muutoksessa ja palvelutuotannon uudistamisessa. FCG Konsultointi FCG Konsultoinnin Johdon konsultointi ja valmennus -toimialan kesk...

FCGsmart(Sivu)
etojohtamisen tuotteet ja palvelut Yhteyshenkilöt FCGsmart on täysin integroitu kokoelma tuotteita, järjestelmiä ja palveluita, jotka mahdolli...

Tietomallintaminen(Sivu)
Tietomallintaminen: palvelut suunnittelutiedon hallintaan Yhteyshenkilöt Tietomallintaminen (BIM, Building Information Modeling) on toimintata...

Tieto sote-johtamisen välineenä(Sivu)
aali- ja terveydenhuollon palveluiden ja toiminnan johtamiseksi ja kehittämiseksi tarvitaan täsmällistä ja reaaliaikaista tietoa taloudesta, t...

FCGsmart(Sivu)
etojohtamisen tuotteet ja palvelut Yhteyshenkilöt FCGsmart on täysin integroitu kokoelma tuotteita, järjestelmiä ja palveluita, jotka mahdolli...

Tietomallintaminen(Sivu)
Tietomallintaminen: palvelut suunnittelutiedon hallintaan Yhteyshenkilöt Tietomallintaminen (BIM, Building Information Modeling) on toimintata...

Smart Space(Sivu)
logiaan perustuvat mittauspalvelut FCG on kehittänyt asiakaslähtöisessä suunnitteluprosessissa uuden teknisesti monipuolisesti laajennettavan ...

Nova Schola Finlandia -hanke käynnistyy(Uutinen)
ittelusta vastaaville tilapalveluiden edustajille. Nova Schola Finlandia -hanke on koulujen oppimisympäristöjen kehittämishanke, opetussuunnit...

FinDRG-verkostohanke on lähdössä liikkeelle(Uutinen)
taja, Hyvinvointi- ja ICT-palvelutpetra.kokko@fcg.fi044 566 7009Suomen KuntaliittoTuija Savolainenerityisasi...

Ensi vuoden koulutusohjelma on julkaistu!(Uutinen)
&group=Henkilöstö‐ ja palvelussuhdeasiat">henkilöstö- ja palvelussuhdeasiat...

Kunta.tv:n haastattelu: FCG muutosjohtamisen tukena(Uutinen)
än eri näkökulmista FCG:n palveluja maakuntauudistusta varten. Lue lisää:...

Vertailukelpoisuus sote-tietotuotannon kärkeen(Uutinen)
n tieto on keskiössä sote-palveluiden johtamisessa. Tämä nousi esille Kuntamarkkinoilla Sote-mittaritiedon hyödyntämistä käsittelevässä paneel...

Miten kuntajohtaminen uudistetaan(Uutinen)
imo Huttunen FCG valmennuspalveluista. Miksi johtamisen pitää uudistua? - Kuntalaiset osaavat vaatia...

Videorekrytointi nyt käytössä Kuntarekry.fi-palvelussa(Uutinen)
inaisuutena Kuntarekry.fi-palveluun.  Kuntarekry.fi:n videohaastattelulaajennos aikaistaa rekrytoijan ja hakijan kohtaamista...

Töissä FCG:llä – Karttapalveluiden taikaa(Uutinen)
a on kunnille avoin karttapalvelu MAPGETS, jonka ohjelmistosuunnittelijana Samuli Hyttinen toimii. Samulin työnkuvaan kuuluu...

FCG:n tuotteet ja palvelut laajasti esillä Sairaanhoitajapäivillä(Uutinen)
uksessa. Tule tutustumaan palveluihimme ja kuulemaan hoitoisuustiedon hyödyntämisestä ja toimintakykymittareista. Osastom...

Karoliina Joensuu on aloittanut energia, vesi ja ympäristö -palvelualueen johtajana (Uutinen)
euraavia askeleita omalle palvelualueellemme. Monet toimialat kehittyvät valtavan nopeasti mm. digitalisaatioon, ilmastonmuutokseen ja kiertot...

Millaista kehittämiskulttuuria edustat?(Blogi)
ittaisiin tosissaan, millaisessa kehittämis- ja kokeilukulttuurissa olemme ja mihin olemme valmiita. Tähän työhön voi orientoitua helposti kat...

Vesihuolto(Sivu)
tutkimus- ja rakennuttamispalveluiden osalta.  Voimme vastata asiakkaan hankkeen koko elinkaaren suunnittelu- ja toteutusketjusta esiselvityks...

Verkosto- ja hulevesisuunnittelu(Sivu)
oviemarilinja Vesihuollon palvelumme kattavat Alueelliset ja seudulliset vesihuoltojärjestelmät Vedenkäsittelylaitokset ja jätevedenpuhdistamo...

Kaupunkisuunnittelu ja -kehitys(Sivu)
tarjoaa kokonaisvaltaisia palveluita yhdyskuntasuunnittelun laajassa kentässä aina kaupunkiarkkitehtuurin ja maankäytön suunnitelmista tutkimu...

FCG Torni(Sivu)
e on muuttumassa nopeasti palvelukeskeiseksi. FCG Torni on uudenlainen julkiselle ja yksityiselle sektorille suunnattu henkilö- ja tarvikekulj...

Varhaiskasvatus, opetus ja kulttuuri(Sivu)
o-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä vapaa sivistystyö. Laadukkaat palvelut edellyttävät osaavia ja ammattitaitoisia palveluntuottajia. Amm...

FCG ohjelmistot(Sivu)
Monialaisten konsultointipalvelujen lisäksi FCG tarjoaa asiakkailleen myös asiantuntijaohjelmistoja ja niitä tukevia palveluja. Ohjelmistoja ...

Koulutus varmistaa onnistuneen muutoksen(Sivu)
iteetiltaan suuri koulutuspalvelujen tarjoaja, joka järjestää noin 500 avointa tilaisuutta ja noin 100 asiakaskohtaista tilaisuutta vuosittain...

FCG OHJELMISTOT(Sivu)
Monialaisten konsultointipalvelujen lisäksi FCG tarjoaa asiakkailleen myös asiantuntijaohjelmistoja ja niitä tukevia palveluja. Ohjelmistoja ...

Teknisen alan tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
 ratkaisuista Asiantuntijapalveluiden johtaja Markku Köykkä, FCG Konsultointi  Toiminnanohjauksen ja päätöksenteon tueksi on saatavilla yhä en...

Taloustietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
ratkaisuista Asiantuntijapalveluiden johtaja Markku Köykkä, FCG Konsultointi  Toiminnanohjauksen ja päätöksenteon tueksi on saatavilla yhä en...

FCG:n palvelut esittelyssä Kuntamarkkinoilla!(Uutinen)
us tutustua monipuoliseen palvelutarjontaamme. Esittelyssä mm. Kuntarekry.fi j...

FCG avasi uusimman toimipaikkansa Vaasaan(Uutinen)
uuden Energia- ja ilmastopalvelut -toimialan, jonka johtaja Yrjö Halttunen toimii samalla FCG:n Vaasan ja Seinäjoen aluepäällikkönä. F...

Tuusulan seutu varmistaa vedentuotannon toimivuuden(Uutinen)
merkittävää kilpailuetua palvelun hinnoittelussa mutta takaa myös asiakkaille läpinäkyvän toiminnan sekä mahdollisuuden asiakaskohtaisiin muo...

FCG Turun kaupungin suunnittelupalveluiden puitesopimuskonsultiksi (Uutinen)
unnittelu- ja asiantuntijapalveluiden puitesopimuskonsultteja toimialakohtaisesti. FCG menestyi kilpailussa erinomaisesti. FCG tuli valituk...

MATERNAn ja FCG:n välinen yhteistyö vahvistuu - MATERNA ulkoistaa koulutusmyynnin FCG:lle(Uutinen)
än FCG:n kattavia koulutuspalveluja, joka tänä vuonna valittiin jälleen Talouselämä-lehden imagotutkimuksessa koulutusorganisaatioiden terävim...

FCG:n laboratoriotoiminta siirtyy Novalabille(Uutinen)
upan yhteydessä Novalabin palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Vesinäytteiden otto- ja raportointipalvelut säilyvät edelleen FCG:llä. -...

Mukana Isännöintipäivillä Jyväskylässä(Uutinen)
n.Lisätietoa alan palveluistamme:A...

FCG Suunnittelu ja tekniikka Digi Aurora -hankkeen konsultiksi(Uutinen)
nointia sekä tuoda alueen palvelutarjontaa esille nykyistä yhtenäisemmin. FCG Suunnittelu ja tekniikka laatii konseptin ja liiketoimintasuu...

Pilaantunutta maata puhdistetaan uusilla ympäristöystävällisillä menetelmillä Kurikassa(Uutinen)
style="">Tutustu palveluihimme...

FCG on ostanut Graphing Life -liiketoiminnan Luonto Creations Oy:ltä (Uutinen)
rityisesti sosiaalipuolen palvelutarjontaa ja tuo asiakkaidensa käyttöön sähköisen Kompassi-palvelun, joka tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden...

Ikäihmisten hoitokäytäntöjä Suomessa ja Hollannissa(Uutinen)
n, jotta saadaan parempaa palvelua, sanoo muistisairaiden palveluohjauksen asiakkuuspäällikkö Annikka Immonen Espoosta. Elokuun lo...

FCG mukaan suunnittelemaan Helsingin Pakilanpuiston palvelurakennuksia(Uutinen)
ässä. Pakilan palvelurakennukset -hanke koskee Pakilan ala-astetta ja yläastetta sekä päiväkoteja Havukka ja Pakila. Opetus- ja pä...

FCG on myynyt Prodacapo Groupin LOGEX Groupille(Uutinen)
aali- ja terveydenhuollon palvelut jatkuvat ennallaan. Yhtiöiden välinen tiivis yhteistyö jatkuu yritysjärjestelystä huolimatta. ...

FCG:n energiapalvelut esillä Energia 2018 -messuilla(Uutinen)
ekojään energiajärjestelmäpalveluihimme Energia 2018 -messuilla Tampereella ti-to 23.-25.10. Löydät meidät Kuntaliiton kanssa yhteisosastolta...

Töissä FCG:llä – Koulutuspalveluita ympäri Suomen(Uutinen)
ohjelmisto- että koulutuspalveluiden tarjoajana. Sovelluskonsulttina toimiva Risto Kökkö tuli FCG:lle yhtiökaup...

4 digiloikkaa kunnille – tiedätkö nämä sovellukset? (Blogi)
sovelluksen asetuksiin syötetyillä yhteystiedoilla. Sovellus on nerokas ja varsinkin opiskelijakaverini Jyväskylässä ovat sitä kehuneet. Voisi...

Tiedän paikan armahan…(Blogi)
omassa kodissaan itsenäisesti. Suunta on toki oikea ja varmasti suurin osa ihmisistä haluaakin asua kotona niin pitkään kuin mahdollista...

Tunnetko uusiutumisen ja tehostamisen tuskaa? − Pohdi ainakin näitä(Blogi)
...

Hyvinvointi ja elinvoima(Sivu)
iä on tuottaa laadukkaita palveluita tukemaan arvokasta vanhuutta kaikille osapuolille innostavassa ilmapiirissä. Toteutamme vanhustenhuollon ...

Kiertotalous(Sivu)
otalous - FCG Kiertotalouspalvelut - FCG FCG on aktiivisesti mukana luomassa kestävämpää huomista. Edesautamme kiertotalouden periaatteiden to...

FCG-konsernin alueellinen toiminta laajenee: Lahteen uusi infra- ja ympäristönsuunnittelun konsulttitoimisto(Uutinen)
kniikka Oy:n osaaminen ja palvelut. - Lahdessa keskitymme erityisesti vesi- ja ympäristönhuollon konsultointiin sekä liikenne- ja väyläsuun...

Arkkitehti Heikki Lonka johtamaan FCG:n Arkkitehtuuri ja aluekehitys -sektoria(Uutinen)
ltointia. - Näiden palveluiden markkinat ovat kasvavia ja erityisesti kuntasektorilla on tämän tyyppiselle konseptille kysyntää. Omana...

Paul Paukku FCG-konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi(Uutinen)
ku aloittaa FCG-konsernin palveluksessa 5.1.2009 ja ottaa konsernijohtajan tehtävän vastuulleen 1.2.2009 alkaen, jolloin nykyinen konsernijoht...

FCG avasi koulutusvientimarkkinat Saudi-Arabiaan(Uutinen)
ja konsultointi Oy:n palvelut tukevat asiakkaita strategisissa kysymyksissä, rakenteiden, toimintamallien ja palvelukonseptien uudistamis...

FCG mukana Vaasa Wind Exchange & Solar 2015 –tapahtumassa(Uutinen)
a energia- ja ilmastoalan palveluistamme:...

Avajaiset Porin toimistolla(Uutinen)
class="">Toimipisteen palvelualoina ovat rakennusterveys- ja sisäilmastopalvelut. Käytettävissänne on myös FCG:n monialainen asiantuntemus...

Sotetieto.fi-sivusto on avattu(Uutinen)
ättäjille ja yksityisille palveluntuottajille. Sote-uudistus haastaa johtamisen, kun aiemmin jaetut toiminnot organisoidaan suurik...

Tietojohtaminen: tehdäänkö kunnassa oikeita asioita? Entä tehdäänkö asiat oikein?(Uutinen)
iokonttoriin ylläpitämään palveluun. Samalla siirrytään palveluluokituksen mukaiseen raportointiin.Muutoskohdassa puhutaan palvelujen...

Pöytyän terveyskeskuksen etävastaanotto saa kiitosta(Uutinen)
MunKlinikka-etäpalveluun kätevästi vaikka kotisohvalta. Pöytyän terveyskeskuksen etävastaanotto on saanut hyvää palautett...

FCG ja Ahola Transport yhteistyöhön uudella liiketoiminnalla (Uutinen)
kuljetusten ohjaamiseen. Palvelut käsittävät MaaS-palveluratkaisuja, henkilö- ja tarvikeliikenteen suunnittelu- ja ohjauspalveluja...

Taustapeiliin katselua juhlatunnelmissa(Blogi)
issa henkilöstö ja muut resurssit saadaan entistä tehokkaampaan käyttöön. Vaikka moni asia näyttäisi muuttuneen tuskastuttavan hit...

Tulevaisuuden kunta on omistajaohjaaja (Blogi)
...

Mitä on laatu? Onko hyvinvoiva työntekijä paras laadun tae vai mistä on kyse?(Blogi)
tteen laatuna. Palvelun laatu on helppo kokea silloin, kun saat palvelua – se on mielestäsi joko hyvää tai huonoa. Tuotteen laadun kohtaat enn...

Ihminen sote-muutoksen keskiössä?(Blogi)
siitä juurikaan puhuta. Kuitenkin juuri se on koko järjestelmämme perusta ja sen rooli on keskeinen laatua ja tehokkuutta parannettaessa. ...

Ankkavaaran ja Hanhilinnan kuntayhtiö (Blogi)
n ja Hanhilinnan omistama palvelukuntayhtymä päätti tehostaa toimintaansa ja perustaa Sorsa Oy:n tuottamaan profiloituja palveluita omistajall...

Kuntasektorin tiedolla johtamisen pullonkaulat (Blogi)
että kunnan toiminnasta vastaava ylin johto sitoutuu ja johtaa tiedolla johtamisen kehi...

Muuttaako sote-uudistus demokratiakäyttäymistä?(Blogi)
OTE) järjestämisratkaisun kuntaa suurempien itsehallintoalueiden pohjalta. Tämä muu...

Sote-uudistus: mikä mahdollisuus?(Blogi)
aali- ja terveyspalvelujen organisaatioiden toimintaa oman omaisen sairastaessa. Erityisen vaikeaa on ollut tietää, kenen puoleen monisairaan...

Arkkitehtuuri ja yhdyskunnat(Sivu)
tarjoaa kokonaisvaltaisia palveluita yhdyskuntasuunnittelun laajassa kentässä aina kaupunkiarkkitehtuurin ja maankäytön suunnitelmista tutkimu...

Vesihuollon laitossuunnittelu(Sivu)
konsultointiin liittyvät palvelut. Hallitsemme vesihuollon koko elinkaaren. Palvelumme kattavat vesihuollon eritasoiset suunnitelmat, toteutu...

Strateginen suunnittelu (Sivu)
vaikutusten arvioinnista. Palveluitamme Selvitykset kuntataloudelliset selvitykset maisemaselvitykset liikenteeseen ja liikkumiseen liittyvät ...

Sotekonsultointi(Sivu)
konsultoinnin asiantuntijapalveluja. Vahvuuksiamme ovat vahva substanssiosaaminen, asiantuntijoidemme korkea koulutustaso ja vankka työ- ja as...

Vähittäiskaupan selvitykset(Sivu)
upunkiseutujen ja kuntien palveluverkkoselvitysten, eriasteiseen kaavoitukseen liittyvien kaupan mitoitus-, sijoitus- ja vaikutusselvitysten, ...

Jäähdytys- ja geoenergiasuunnittelu(Sivu)
teistyöverkosto. Tuotamme palveluita valtakunnallisesti. Asplan Oy Insinööritoimisto on ollut 1.10.2013 lähtien osa FCG-konsernia ja uusi osoi...

Sote-maakuntauudistus(Sivu)
neenä Sosiaali- ja terveyspalveluiden optimaaliset ja asiakaslähtöiset prosessit Henkilöstö ja lähiesimiehet uudistuksen käytännön toteuttajin...

Digitalisaatio uudistuksen ytimessä(Sivu)
n ytimessä Digitalisaatio palveluiden tuottavuuskehityksen ja laadun synnyttäjänä Sote- ja maakuntauudistuksessa on kyse eri toimijoiden toimi...

FCG Talent(Sivu)
päätuote on Kuntarekry.fi-palvelu , joka on valtakunnallinen kunta-alan työnhaku- ja kuntatyönantajien rekrytointipalvelu. Kuntarekryä käyttää...

FCG:ltä kustannustehokasta voimajohtosuunnittelua(Sivu)
tosuunnittelua Suunnittelupalvelumme kattaa koko voimajohtohankkeen elinkaaren aina tarveharkinnasta projektin toteutukseen asti. Vahva teknin...

ICT-tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
ikille sosiaalisen median palveluissa usealla kielellä (suomeksi, englanniksi, venäjäksi arabiaksi ja somaliksi). 12.00 - 12.45 Lisää kiinteis...

Suomen IP-Tekniikka Oy osaksi FCG-konsernia(Uutinen)
to on runsaat 5 M€ ja sen palveluksessa on n. 70 asiantuntijaa. Yhtiö tunnetaan vahvana osaajana erityisesti geotekniikan ja pohjarakennetekni...

FCG ostaa Oy Audiapro Ab:n(Uutinen)
koulutus- ja konsultointipalveluiden tarjoajana. Sekä FCG että Audiator ovat Suomen Kuntaliiton tytäryhtiöitä. Oy Audiapro Ab:n henkilöstö si...

FCG konsultoi rakennustarkastajia hallirakenteiden turvallisuuskysymyksissä(Uutinen)
ksissä auttavasta neuvontapalvelusta. Viime aikoina on julkisuudessa puhuttu paljon hallien kattosortumista. Ministeri Krista Kiurun aloitt...

Olemme mukana Isännöintipäivillä Turussa(Uutinen)
ss="">Lisätietoa alan palveluistamme:...

FCG:n Digikaavoitus-hankkeella tehoja kaavoitukseen(Uutinen)
sen määrittämää julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta. Hanke on ympäristöministeriön rahoittama. ...

Professori Geoffrey M. Hodgson vierailulla FCG:llä(Uutinen)
CG Konsultointi, Valmennuspalvelut, puh. 040 5902131, mika.aaltonen(at)fcg.fiTutustu FCG Konsultoinnin...

FCG mukana kehittämässä Venäjä-liiketoimintamahdollisuuksia(Uutinen)
ja kontaktiensa kautta. ’Palvelumme kattavat yhdyskuntarakentamisen ja -kehittämisen alkaen rakenne- ja arkkitehtisuunnittelusta aina alueide...

Atk-päivät alkoivat Finlandia-talolla(Uutinen)
ansalliset sähköiset sote-palvelut ja digitaalinen tuki asiakkaalle ja ammattilaiselle.Päivien aluksi Kuntaliiton varatoimitusjohtaja...

Juho Toivonen FCG Talentin toimitusjohtajaksi(Uutinen)
Kuntarekry.fi -rekrytointipalvelua tuottava FCG Kuntarekry Oy ja ohjelmistopalveluyhtiö FCG Elbit Oy yhdistyvät tammikuun alussa FCG Talent Oy...

Aki Keskinen FCG:n Kaakkois-Suomen aluepäälliköksi(Uutinen)
toimintaansa ja kasvattaa palvelutarjontaansa Lappeenrannan, Kotkan, Kouvolan ja Lahden alueella. Imatran seudun kehitysyhtiön toimitusjohtaja...

Kiertotalous: FCG kuntien kumppanina luomassa kestävää huomista(Uutinen)
FCG:n kiertotalouspalvelut ensiesittelyssä Kuntamarkkinoilla. Kiertotalous haastaa meitä kaikkia ajattelemaan toimintaamme uudenla...

MAPGETS tuo avoimen tiedon kuntien käyttöön maksutta(Uutinen)
ajasalo johdatteli kuntia palvelun käyttöön Kuntamarkkinoilla. FCG MAPGETS on kaikille yhteinen ja järjestelmäriippumaton karttapo...

Sami Miettinen on aloittanut Johdon konsultoinnin ja valmennuksen toimialajohtajana(Uutinen)
Palveluiden kehittäminen ja asiakasdialogin ylläpito vaativat jatkuvaa tekemistä. Siinä voin tukeutua vahvaan kokemukseeni, Sami Miettinen san...

Pauli Santala ja Seija Salminen FCG:n johtoryhmään (Uutinen)
la on ollut FCG-konsernin palveluksessa vuodesta 2002 lähtien, viimeksi Arkkitehtuuri ja yhdyskunnat –palvelualueen johtajana. Hänen omaa erit...

Joakim Ingves FCG:n Länsi-Suomen aluepäälliköksi(Uutinen)
vistaa FCG:n monipuolista palvelutarjontaa pitkällä kokemuksellaan suunnittelun, ympäristöluvituksen ja kaavoituksen parissa...

Ratkaisuja kunnan rakennuksien kunnostukseen(Uutinen)
nusterveys- ja sisäilmastopalvelujen toimialajohtaja Juhani Pirinen ennustaa Kuntarahoituksen Huomisen tekijät -asiakaslehdes...

Pauli Santala FCG Suunnittelu ja tekniikka -liiketoimintaryhmän johtajaksi(Uutinen)
aa. Asiakas muistaa hyvän palvelun, ja moni yksittäinen menestyksekäs suunnittelutehtävä poikii jatkoa.Yksi hyvin menestynyt oma tuote...

Elinkeinoelämän uudistaminen kaupunkien asialistalla -selvitys julkaistu(Uutinen)
ittisissa linjauksissa ja palvelusopimuksissa selkeitä innovaatiotavoitteita ei toisaalta juurikaan määritelty. Esiin tuli myös ongelma innova...

FCG Flowmedikin toiminnanohjausmittarit esittelyssä Kuntamarkkinoilla(Uutinen)
nnanohjausmittareita pilvipalveluna. FCG Flowmedik suunnittelee ja toteuttaa uuden sukupolven toiminnanohjausmittareita. Toiminnanohjaus ta...

Sustainable & Smart Cities(Uutinen)
ahdollistavat uudenlaiset palvelut esimerkiksi liikenteeseen toimien palvelualustoina ja hyödyntäen digitaalisia kiertotalouteen liittyviä men...

Kuntien talouspäälliköiden puntit eivät tutise(Blogi)
n ja vaikutusten rahamääräinen arvo. Mutta niistä lisää tulevissa blogeissa. Pekka Etelälahti...

Konsernijohtamista nyt!(Blogi)
distukset ja kuntien omat palveluiden järjestämis- ja tuottamisratkaisut muovaavat kuntaorganisaatiota yhä konsernimaisempaan...

Sote-uudistus on joukkuepeliä!(Blogi)
a näkymiä, vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia, mutta toteaa, että sote-toimijoiden on pelattava joukkueena. Oli niin tai näin, sotessa on mont...

Hengissä säilyminen vai kehittyvä uusi kunta?(Blogi)
man kehittämiselle, henkilöstöpolitiikalle, asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumiselle, omistajapolitiikalle ja hy...

Uusi valtuustokausi lähtökuopissa – tässä evästystä kiperänä muutosaikana(Blogi)
jelmiin VII tai...

Töissä FCG:llä(Sivu)
yössä Terveystalon terveyspalvelujen ja työeläkevakuutusyhtiö Varman kanssa. Työterveyshuollon palvelut tarjoamme henkilöstöllemme lakisääteis...

Referenssit(Sivu)
ferenssit FCG:n tuote- ja palveluvalikoimaa voi ajatella jatkumona, joka alkaa asiakkaiden strategisen päätöksenteon tukemisesta, jatkuu siitä...

Talosuunnittelu(Sivu)
a rakennuttamisen kokonaispalvelua tukenaan koko yhtiömme laaja-alainen asiantuntemus. Talosuunnittelussa tarjoamme kiinteistöön arkkitehti-, ...

Maisemasuunnittelu(Sivu)
Tuominen, Taina Liittyvät palvelut Kaupunkisuunnittelu ja -kehitys Alueiden käyttö ja kaavoitus Katu-, alue ja liikennesuunnittelu Rakenteet, ...

Matkailu ja vapaa-aika(Sivu)
nan, kestävän kehityksen, palvelumuotoilun, tuotekehityksen ja markkinoinnin, miljöön ja maankäytön suunnittelun, rakentamisen kuin digitaalis...

Kärkihankkeitamme nyt(Sivu)
näyttäytyy proaktiivisena palveluntarjontana ja yhteistyönä, jossa yhdistyy usean toimialan osaaminen vuosien aikana hankittuun kokemukseen as...

Rakennusterveys ja sisäilmasto(Sivu)
tarjoaa kokonaisvaltaista palvelua sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi Korjausrakentaminen Rakenteiden riskikartoitus ja -analyysi Talotekniikan...

Vesihuolto ja FCGsmart(Sivu)
arantamisessa sekä asiakaspalvelun parantamisessa. Järjestelmien toteutuksessa hyödynnetään mobiilitekniikkaa ja paikkatietopalveluita. Fcgsma...

CAF Laatu(Sivu)
sta suunnittelusta asiakaspalveluun. Laadun arviointi ja kehittäminen on tärkeä osa toimintaa.  Arvioinnin avulla organisaatio saa runsaasti h...

FCG MAPGETS SRK(Sivu)
hautarekisterien ylläpitopalvelut seurakunnille Kirkko FCG MAPGETS SRK  on hanke, jossa kehitetään uutta palvelukonseptia yhdessä seurakuntas...

Hankintatoimi(Sivu)
n että laatuun. Tarjoamme palveluja organisaation hankintatoimen kehittämiseen sekä käytännön hankintoihin. Avustamme hankintastrategioiden ja...

FCG Talent(Sivu)
päätuote on Kuntarekry.fi-palvelu , joka on valtakunnallinen kunta-alan työnhaku- ja kuntatyönantajien rekrytointipalvelu. Kuntarekryä käyttää...

FCG Efeko konsultoinnin kärjessä(Uutinen)
itoimistoa 11 erilaisella palveluominaisuudella. Kaikkien ominaisuuksien kokonaisarviossa yrityskuvan kolmen kärki tutkimuksessa oli: ...

SHQuality siirtyi yrityskaupalla FCG Efekolta Labqualitylle(Uutinen)
nhuollolle laadunarviointipalveluja. Toimintojen rationalisoinnilla Labquality-konserni sai lisää laatutyökaluja ja voimavaroja, joka vahvista...

FCG-konserni osti bulgarialaisen ympäristökonsulttiyhtiön(Uutinen)
2 perustettu yhtiö, jonka palveluksessa on noin 20 henkilöä ja yhteistyöverkostossa yli 200 asiantuntijaa. Yhtiön asiakkaina on kansainvälisiä...

FCG Efeko Oy osti ISAI Consulting Oy:n(Uutinen)
e laadukkaita konsultointipalveluita, jotka tukevat ammatillista osaamista, organisaatiorakenteiden ja toimintatapojen uudistamista sekä innov...

FCG Kuntamarkkinoilla 2009, seminaariaineistot(Uutinen)
45 SOIHTU: Sosiaalipalvelujen tuotteistuksen periaatteet, Professori, tutkimusjohtaja Ilkka Vohlonen ja projektikoord...

FCG jälleen koulutuksen kärkinimi(Uutinen)
/>- Tarjoaa aktiivisimmin palveluitaan FCG:n kakkossija - Parhaat kouluttajat - Ammattitaito ja asiantuntemus ...

Katrina Harjuhahto-Madetoja FCG:n koulutus- ja konsulttitoiminnan vetäjäksi(Uutinen)
en koulutuksen, julkisten palvelujen kehittämisen sekä johdon konsultoinnin palveluita kotimaassa ja kansainvälisesti. Yhtiön asiakkaina on la...

Ari Kolehmainen FCG:n toimitusjohtajaksi(Uutinen)
en koulutuksen, julkisten palvelujen kehittämisen sekä johdon konsultoinnin palveluita kotimaassa ja kansainvälisesti. Yhtiön asiakkaina on la...

FCG:n asiakaslehti 1/2012 on ilmestynyt(Uutinen)
me tuottaneet uudenlaisia palveluita. Vanhuspalveluiden kehittämisestä hyvä esimerkki on Imatra, jossa käytettiin RAVA™ -mittaria henkilöstön...

FCG osti Insinööritoimisto Asplanin(Uutinen)
la ja täydentämällä FCG:n palveluntarjontaa, osaamista ja resursseja erityisesti uudis- ja korjausrakentamisen toimialoilla, toteaa FCG:n kons...

FCG mukana TERVE-SOS 2014 -tapahtumassa 7.–8.5. Lappeenrannassa(Uutinen)
hyvinvointiyhteiskuntana, palveluiden erilaisia rakenteita ja järjestämisen tapoja keskellä kuohuvaa kuntakenttää. Näyttelyssä ovat esillä ala...

Kuntien tietotekniikkakartoitus: menot pienenevät(Uutinen)
>Sähköisten palveluiden osalta toimintaa on kehitetty erityisesti kirjastoissa, hallinnossa ja opetuksessa. Vastaajat näkivät ma...

FCG:n fotogrammetriamallit arkkitehtuurikilpailun lähteinä(Uutinen)
ef="http://www.fcg.fi/fin/palvelut/yhdyskuntien_suunnittelu/fotogrammetria/">3D-...

Kuntaliitto ja FCG aiesopimukseen KL-Kuntarekryn siirtymisestä FCG:lle(Uutinen)
yisiä kunta-asiakkaita HR-palveluissa ja rakentaa pohjaa henkilöstöhallintoon liittyvien palveluiden ja toiminnan laajentumiselle ja monipuoli...

FCG mukana TeollisuusSummit -tapahtumassa Oulussa (Uutinen)
ef="http://www.fcg.fi/fin/palvelut/vesihuollon_suunnittelu/fcgsmart" target="_blank">FCGsmart ja...

SmartOulu toimii 3D MAPGETS-alustan päällä(Uutinen)
aalia erilaisten kuluttajapalvelujen alustana. ”MAPGETS tarjoaa monia mahdollisuuksia sekä palveluja ja työkaluja tarvitseville että niitä suu...

FCG Liikenneviraston ympäristöasiantuntijaksi (Uutinen)
ston ympäristöasiantuntijapalveluita tuottavana konsulttina vuodesta 2016 alkaen. Tyypillisiä tehtäviä ovat YVA-hankkeisiin, toimenpideohjelmi...

Roar Brenden FCG Nirvaco AS:n toimitusjohtajaksi(Uutinen)
Holea, joka jatkaa FCG:n palveluksessa asiantuntijatehtävissä.FCG Nirvaco AS on FCG Datawell Oy:n Norjassa toimiva tytäryht...

Nettipeli on uudenlainen tapa ideoida täydennysrakentamista(Uutinen)
toskeskuksen tai virkistyspalvelujen kehittämismahdollisuuksiin. Se keskittyy 1970-luvulla rakennettuun ”Vanhaan Siltamäkeen” ja ostoskeskukse...

Valtuustokauden vaihdos – FCG tukee kuntien strategiatyötä(Uutinen)
laisten hyvinvointi. Myös palvelujen järjestäminen on olennainen kysymys sote- ja maakuntauudistuksen muuttaessa toimintaympäristöä.”...

Timo Läksy FCG:n Turun aluepäälliköksi(Uutinen)
vistaa FCG:n monipuolista palvelutarjontaa Turun alueella pitkällä kokemuksellaan kiinteistöalalta sekä vankalla varsinaissuomalaisella paikal...

Kemiin nousee ympärivuotinen lumilinna(Uutinen)
Kemia sijaitsevat matkailupalvelut saman katon alle. Safaripalveluyritykset saavat toimipisteitä taloon, sinne keskittyvät Kemin Matkailun rav...

Kompassi hahmottaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan tilanteen(Uutinen)
ee näkyväksi tarpeellisen palveluverkoston. Lisäksi se auttaa ammattilaisia ottamaan oikeat asiat keskusteluun ja tarjoamaan tarpeita vastaavi...

Blogi: Pyöräilijän helmet - jalokivi, Lintuinmaa ja Linnoitus(Uutinen)
stavat digitaaliset reittipalvelut. FCG laati Polkupyöräilyn teemareitti -selvityksen Etelä-Karjalan liitolle. Hankkeen tuloksena Etelä-Kar...

Väylät & Liikenne 2018 -tapahtuma kutsuu Tampereelle 5.-6.9.2018(Uutinen)
ervetuloa kuulemaan FCG:n palveluista Tampere-talolla. Liikenneväylien, liikenteen ja liikkumisen asiantuntijat kokoontuvat Väylät ja liik...

Kuntamarkkinat kutsuvat – napakka paketti ajankohtaista asiaa (Uutinen)
us tutustua monipuoliseen palvelutarjontaamme. Kattava tietoiskuohjelmamme tarjoaa näkökulmia ja ratkaisuja eri alojen ajankohtais...

Kuntamarkkinat kutsuvat!(Uutinen)
aitoa vuorovaikutusta ja palveluohjausta klo 10.50–11.35, tila A 2.4, 2. krsInvestointien kannattavuuslaskelmat pä...

FCG Talent Oy:n Kuntomaster-liiketoiminta siirtyy Mediconsult Oy:lle(Uutinen)
>Kunto – kuntoutuksen palveluntuottajilla ja kuntoutusta tarjoaville yksiköille suunnattu toiminnanohjausjärjestelmä...

FCG Talent toimittaa rekrytointijärjestelmän Helsingin kaupungille(Uutinen)
n käyttäjän Kuntarekry.fi-palvelu on tunnetuin. Pitkä kokemus kunta-alan rekrytoinneista, innovatiivisuus ja vankka tekninen osaaminen vakuutt...

Tule johtamaan Energia, vesi ja ympäristö -liiketoimintaamme(Uutinen)
laaja-alainen yhteiskuntapalveluiden kokonaisuus. Palvelualueella on noin 70 asiantuntijaa ja sen vuosittainen liikevaihto on 7-8 meur...

Hoitohenkilökunnan määrän tulisi perustua asiakkaiden tarvitsemaan hoivaan (Uutinen)
llossa ja myös tehostetun palveluasumisen yksiköissä. Esimerkiksi asiakaskohtaista kehitysvammatyön mittaria käytetään Forssassa ja Helsingin...

Elinkeinoelämä ja Tampereen yliopisto panostavat infrarakentamisen digitaalisuuteen (Uutinen)
n teknologiaan perustuvan palveluliiketoiminnan kehittämisestä muun muassa Tampereen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernestä sekä WSP Fi...

Blogi: Yksi tulokulma - kestävä kehitys voi kulkea käsi kädessä kiinteistöveron kanssa(Uutinen)
sivat käyttää esimerkiksi palvelutason ja infran ylläpitoon, kehittämiseen sekä ratkaisuihin, joita voidaan käyttää ilmastomuutokseen sopeutum...

FCG on sotelaitoshuollon laadunseurannan kehityksen kärjessä(Uutinen)
a reaaliaikaisia työtilauspalveluja.- Järjestelmät tuottavat laatutietoa, jota voidaan hyödyntää resursoinnin tukena esimerkiksi tilaa...

Kuntarekry.fi on Suomen suosituin kunta-alan rekrytointisivusto(Uutinen)
30 000. Tälläkin hetkellä palvelussa on tarjolla yli 3000 työpaikkaa eri alojen ammattilaisille ympäri Suomen. Kuntarekry.fi-sivus...

FCG:n laatima Ysitien kehittämissuunnitelma välille Kangasala-Orivesi valmistunut(Uutinen)
dollisuudet teollisuuden, palvelujen sekä matkailun ja vapaa-ajan yritystoiminnan näkökulmasta. Älyliikenteen kehitykseen satsaamalla on aluee...

Kiertotalouden johtava asiantuntija Jutta Laine-Ylijoki Tekniikka & Talous -lehden haastattelussa(Uutinen)
yksynä FCG:n kiertotalous-palvelualueen johtavana asiantuntijana aloittanut Jutta Laine-Ylijoki kertoo Talous & Tekniikka -lehden haastattelus...

Suomen perusterveydenhuollon asiakaskirjon kuvaus on valmistunut(Uutinen)
siten kehittää työnjakoa. Palveluntuottajien välistä tehokkuutta ja tuottavuutta voidaan tarkastella yhteismitallisesti. ...

FCG:lle perustettiin järjestyksessään Suomen 200. henkilöstörahasto(Uutinen)
a toimii Elite Palkitsemispalvelut Oy.FCG Finnish Consulting Group perusti henkilöstörahaston halutessaan luoda pitkäjänteis...

Missä on sosiaalihuollon paikka?(Blogi)
udistus. Kukapa ei olisi kiinnostunut suuresta terveysuudistuksesta?”. Samoihin aikoihin sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla julka...

Asiakkaan kohtaaminen(Blogi)
...

Kunnissa työstetään strategioita: tässä luettavaa laiturinnokkaan(Blogi)
...

Ammatillisen koulutuksen rahoitus uudistuu(Blogi)
...

LVIA-suunnittelu(Sivu)
teistyöverkosto. Tuotamme palveluita valtakunnallisesti. Asplan Oy Insinööritoimisto on ollut 1.10.2013 lähtien osa FCG-konsernia ja uusi osoi...

Konsernijohtaminen(Sivu)
vän tuloksenteon perusta. Palvelupalettimme tarjoaa asiantuntemusta yhtiöittämispohdintoihin, yhtiöittämisprosessiin ja kuntakonsernien analys...

Valtionhallinnolle(Sivu)
nnolle Kiinnostaako sinua Palvelumme sopivat erinomaisesti myös valtiohallinnon henkilöstölle. Tässä kolme keinoa lisätä osaamista ja kehittää...

Sähkö-, tele- ja valaistussuunnittelu(Sivu)
teistyöverkosto. Tuotamme palveluita valtakunnallisesti. Sähkö- tele ja valaistussuunnittelijamme hallitsevat kattavasti eri sähköjärjestelmie...

Yhdyskunta ja ympäristö(Sivu)
a luo edellytykset kunnan palveluille, elinkeinoelämälle sekä kuntalaisten arjen sujumiselle. Ne myös houkuttelevat asukkaita ja luovat hyvinv...

Asiantuntijaklinikka Kuntamarkkinoilla(Sivu)
la: Mikä on kuntien rooli palveluiden tuottajana tulevaisuudessa? Sotelautakunnassa istuvan luottamushenkilön talousosaamisen ydinkohdat kunna...

smartasset(Sivu)
essä asiakkaidemme kanssa palvelukonseptin, jonka avulla vuokrataloyhtiö ja kaupunki voivat arvottaa vuokrataloyhtiöiden kehittämistarpeen ja ...

Kiinteistösalkutu 2.0(Sivu)
essä asiakkaidemme kanssa palvelukonseptin, jonka avulla vuokrataloyhtiö ja kaupunki voivat arvottaa vuokrataloyhtiöiden kehittämistarpeen ja ...

Henkilöstö ja esimiehet uudistuksen toteuttajina(Sivu)
nluovutuksella maakuntien palvelukseen. Uusien maakuntaorganisaatioiden täytyy rakentaa yhteinen tahtotila ja kulttuuri sekä yhdenmukaistaa mo...

Tiedolla johtamisen ratkaisut(Sivu)
antuntija- ja käyttöönottopalveluihin. Kumppaninamme on alan johtava ohjelmistoyritys, QlikTech ( www.qlik.com/fi-fi ).  Johdon Raportoinnin T...

Sivistoimen tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
erroksessa)   Asiantuntijapalveluiden johtaja Markku Köykkä, FCG Konsultointi  Toiminnanohjauksen ja päätöksenteon tueksi on saatavilla yhä en...

Nina Vesterinen(Sivu)
tasolla sekä kansallisten palvelukonseptien ja kehittämisohjelmien kuten Outdoors-Finland -aktiviteettien kehittämisohjelma, suunnittelusta, k...

Tietoyhteiskuntavaalipaneeli Kuntamarkkinoilla – Nyt jo kolmannen kerran(Uutinen)
ueellisestikin? Millaisia palveluita tietoyhteiskunnassa pitäisi tarjota ja miten varmistetaan, että ne ovat kaikkien saatavilla? Entä millais...

Yrjö Halttunen FCG:n energialiiketoiminnan vetäjäksi(Uutinen)
taja monella toimialalla. Palveluissamme yhdistyy ainutlaatuisen monipuolinen asiantuntemus ja osaaminen vahvaan kokemukseen erityisesti julki...

FCG suunnittelee Kouvolan Mäkikylän jätevedenpuhdistamon laajennuksen ja saneerauksen(Uutinen)
taja monella toimialalla. Palveluissamme yhdistyy ainutlaatuisen monipuolinen asiantuntemus ja osaaminen vahvaan kokemukseen erityisesti julki...

FCG yksinkertaistaa konsernirakennettaan - uusi johtoryhmä nimitetty(Uutinen)
toimialallaan. Konsernin palvelut keskittyvät infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnitteluun, koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen sekä kan...

FCG mukana Infra 2010 -messuilla (Uutinen)
kosen luentoa asiantuntijapalveluiden hankinnan kukkasista ja mahdollisuuksista. Kaukosen luento pidetään G-salissa klo 13.10-13.30 . T...

Arvonlisäverokanta muuttuu 1.7.2010(Uutinen)
Palvelujen myynnin arvonlisäverokanta muuttuu 1.7.2010 alkaen, arvonlisäverottomat hinnat pysyvät ennallaan. 1.7.2010 tai sen jälkeen suori...

Miroslava Todorova Povvik AD:n toimitusjohtajaksi 1.1.2011(Uutinen)
vaa, joka jää pois yhtiön palveluksesta vuodenvaihteessa, mutta jatkaa yhtiön omistajana. - Povvikin toimintaa on kehitetty määrätietoi...

Tutustu vuoden 2013 koulutusohjelmaan (Uutinen)
[Dokumentti Hyvinvointipalvelut (1240)] [Dokumentti Palkkaus ja palvelussuhdeasiat (1242)] [Dokumentti Talous (...

FCG yhteistyöhön QlikTechin kanssa(Uutinen)
ailleen kokonaisvaltaisen palvelun ohjelmistolisensseistä tuki-, asiantuntija- ja käyttöönottopalveluihin. Lisäksi FCG tuottaa asiakaslähtöisi...

FCG, Sanoma ja EduCluster yhdessä edistämään koulutusvientiä(Uutinen)
n ja digitaalisten oppimispalvelujen tuottajana yli 300 miljoonan liikevaihdollaan ja sillä on asiakkuuksia yli 40 maassa. EduCluster Finland...

RAFAELA™/RAVA™ –perusterveydenhuollon koulutus 6.2.2014(Uutinen)
Ropponen kertomassa vanhuspalvelulaista ja hoitotyön kirjaamisen merkityksestä. RAVATM ja RAFAELA™ toimivat tiedolla johtamisen välineinä s...

Rafaela™-järjestelmän koti on nyt Konsultoinnissa(Uutinen)
innin Hyvinvointi- ja ICT-palvelut -toimiala vastaa siis järjestelmän tuotekehityksestä, lisensseistä, koulutuksesta, asiakastuesta, järjestel...

FCG mukana Terveydenhuollon ATK-päivät 2014 -tapahtumassa 20.–21.5. Jyväskylässä(Uutinen)
n ICT-järjestelmiimme ja –palveluihimme sekä koulutuksiimme ja koulutustapahtumapalveluihimme osastollemme 94. Tapaat samalla osaavat asiantun...

Lisää elinvoimaa kaupunki- ja aluekeskuksien kehittämisellä(Uutinen)
keskustan elävyyteen ja palveluiden saavutettavuuteen...

Kesä lähestyy – Saimaan kanava siirtyy uuteen aikaan(Uutinen)
/em>Tutus palveluihimme...

Kimmo Kasteenpohja FCG Datawell Oy:n toimitusjohtajaksi(Uutinen)
ä, jossa hän on vastannut palvelujohtajana erilaisista hyvinvointitoimialan IT-palveluista sairaanhoitopiireille ja kuntien sosiaali- ja terve...

CityInfo – kaupungin tieto liikkeelle 3D:nä(Uutinen)
nteen, rakennushankkeita, palveluita, tietomalleja ja muuta ympäristötietoa. CityInfo toimii avoimella...

Kunta.tv:n haastattelusarja alkaa: FCG maakuntauudistuksen tukena(Uutinen)
ainen kertoo, minkälaisin palveluin monialainen FCG tukee tätä historiallisen suurta paikallis- ja aluehallinnon muutosta:...

FCG Suunnittelu ja tekniikka toteuttajaksi maakuntauudistuksen AAMU-hankkeeseen(Uutinen)
kiinteistot_toimitilat_ja_palveluverkko/">Lisätietoja FCG:n aluesuunnittelun palveluista maakuntauudistukselle...

Tunnetko tulevaisuuden kunnan? Lataa FCG Konsultoinnin uusi julkaisu (Uutinen)
ef="http://www.fcg.fi/fin/palvelut/johdon_konsultointi/">http://www.fcg.fi/fin/palvelut/johdon_konsultointi/Julkaisu kuvaa...

Tule tapaamaan meitä EnergyWeek 2017 -tapahtumaan Vaasaan(Uutinen)
ef="http://www.fcg.fi/fin/palvelut/ymparisto_ja_energia/" class="fancy aloha-link-text">palveluistamme ja ...

Johtajan taidot tänään ja huomenna -etävalmennus(Uutinen)
f="https://www.fcg.fi/fin/palvelut/valmennuspalvelut/paatoksenteko_analyysit_ja_ennakointi/">Mika Aaltonen. Voi...

Co-Creation on yhdyskuntasuunnittelun ytimessä(Uutinen)
lussa. Se on tuotteen tai palvelun kehittämistä yhdessä sen mahdollisten tulevien käyttäjien eli potentiaalisten asiakkaiden kanssa. – Yhte...

Kohti parempaa ympäristöä: Suojatiet saivat isot STOP-merkit(Uutinen)
mää. Tutustu palveluihimme FCG Suu...

Satojen miljoonien kiinteistöverotulot odottavat ottajaansa(Uutinen)
ef="http://www.fcg.fi/fin/palvelut/yhdyskuntien_suunnittelu/kiinteistoverotus" class="">FCG:n Kiinteistöverotus 2.0 -palveluun...

Kuntamarkkinat kutsuvat – tiivis kattaus ajankohtaista asiaa (Uutinen)
us tutustua monipuoliseen palvelutarjontaamme. Kattava tietoiskuohjelmamme tarjoaa näkökulmia ja ratkaisuja eri alojen ajankohtais...

Näin syntyy tilatehokas uusi koulu(Uutinen)
 FCG tarjoaa palveluja uusien oppimisympäristöjen kehittämiseen.Lue lisää ...

Hyvin suunniteltu oppimisympäristö tukee oppimista(Uutinen)
taFCG tarjoaa palveluja oppimisympäristöjen kehittämiseenTarjolla on niin tilasuunnittelun, muutoskonsultoinnin k...

HS: Hometalon voi myös kunnostaa(Uutinen)
tarjoaa kokonaisvaltaista palvelua sisäilmaongelmien hallitsemiseen. Tutustu...

Tiesitkö että: FCG toimi viime vuonna 77 maassa(Uutinen)
aali- ja terveydenhuollon palveluista toiminnan ja talouden arvioinnin tueksi. Osa näistä palveluista on FCG:n Konsultoinnin liiketoimintaa. U...

Pooki ja Nordic Sonar tekevät mittauksia sisävesillä ja merialueilla (Uutinen)
="_blank">Tutustu palveluihimme ...

Vanhat taantuvat kaupan alueet heräävät eloon(Uutinen)
a>Tutustu palveluihimme...

Asiakastutkimus: FCG on asiantunteva, ammattitaitoinen ja vastuuntuntoinen (Uutinen)
loha-editing-p">Lue lisää palveluistamme FCG Suunni...

Blogi: Kiinteistöveron merkitys kuntataloudessa kasvaa(Uutinen)
tustu lisää kiinteistöveropalveluihimme...

Palkittu diplomityö: Tietomallilla voidaan määrittää lattiapäällysteiden kosteudenläpäisevyyttä(Uutinen)
o.Tutustu palveluihimme...

Blogi: Smart City -verkostoista hyöty irti FCG:n verkostokuvausselvityksellä(Uutinen)
p;Tutustu palveluihimme...

Kaupunkisuunnittelun yhteinen 3D-kartta-alusta kaikkien Suomen kuntien käyttöön maksutta(Uutinen)
on esittämiseen Suomessa. Palvelu on kotimainen ja kokonaan Suomessa kehitetty. Palvelun tuottaa FCG City Portal Oy.Lue lisää...

Korson keskuspuistolle kasvojenkohotus(Uutinen)
r>Tutustu palveluihimme...

Blogi: Kohennetaan kävelykaupunkia Bulevardista alkaen(Uutinen)
oita ja matkailua tukevia palveluita. Se on puistokatu, jolle puut tuovat varjoa. Tänäkin kesänä on paljon ollut kuumia hellejaksoja, jolloin...

Monikeilaluotain kuvaa viuhkalla vesiväylän pohjaa(Uutinen)
d-->Tutustu palveluihimme...

Webinaari: Kiertotaloudesta mahdollisuuksia kunnille - ilmoittaudu mukaan(Uutinen)
>Tutustu myös kiertotalouspalveluihimme www.fcg.fi/kierto...

Tuumastukki-palkinto FCG:n Tommi Riipalle Oulussa(Uutinen)
vonta.Tutustu palveluihimme...

3D-kaupunkimallinnus ja FCG MAPGETS esillä eri tapahtumissa(Uutinen)
;10.10.14:30 Palvelumuotoilu uudistaa suunnittelua ja rakentamista - Heikki Rajasalo, toimitusjohtaja, MAPGETS; palvelumuotoilu...

Ministeri Leppä: Jakamistaloudella kasvua saaristoalueille(Uutinen)
llisuutenaTutustu palveluihimme...

Kiertotalous: Vähähiilistä asumista Laukaan Vuonteella(Uutinen)
a yhdistyvät vähähiiliset palvelut, asuminen, kiertotalous ja yritystoiminta. Ajatus ekokylästä sai alkunsa isoista rakenteellisista muut...

FCG Flowmedik on kehittänyt jonomittarin Leppävirran terveysasemalle(Uutinen)
tulevaisuudessa hyödyntää palvelujen edelleen kehittämiseen, FCG Flowmedikin kehitys- ja viestintäjohtaja Michael Rossing sanoo .  ...

Liian pieni koulu ei ole lapsen etu(Uutinen)
Oksanen on nostanut esiin palveluverkon oikean mitoituksen jo kauan sitten. Nyt ministeritkin ovat heränneet asiaan. Otsikoihin on...

Sisälimariskien arvioiminen on panostusta terveeseen tulevaisuuteen (Uutinen)
Lue lisää palveluistamme Rak...

Vastuulliseen matkailuun uusi Sustainable Finland -laatumerkki (Uutinen)
Tutustu lisää palveluihimme Ma...

FCG Flowmedik Oy:n hartiat levenevät(Uutinen)
ä jalansija tuottamissaan palveluissa kotimaan markkinoilla. Kotimaan lisäksi yhtiö avaa parasta aikaa liiketoimintaansa Ruotsin ja Norjan mar...

Opintomatka Hollantiin vanhustenhuollon merkeissä(Uutinen)
> Lue lisää palvelustamme: FCG Koulutus...

Blogi: Digikaava - Kehitys ei ole helppoa ja edelläkävijöitä tarvitaan(Uutinen)
/p> Tutustu palveluumme: Arkkite...

Juhani Pirinen mukana Rakentamisen Laadun RALA Ry:n paneelissa(Uutinen)
p>Lue lisää palvelustamme:...

FCG mukana KIERRE-hankkeessa(Uutinen)
p>Lue lisää palveluistamme: Ympäris...

FCG:n suunnittelemalle Korson Ankkapuistolle kunniamaininta (Uutinen)
Tutustu palveluumme:...

FCG järjestämässä Digitalisointipäiviä Tampereella 12.–13.6.2019(Uutinen)
Tapahtuman keskiössä ovat palveluihin ja teknologiseen muutokseen liittyvät kysymykset ja ratkaisut.Ensimmäisen päivän ohjel...

Pyhtään lentokentän kaavaluonnos valmistunut(Uutinen)
Tutustu palveluumme: Arkkite...

Sustainable & Smart cities -tapahtuma 29.8.2019 (Uutinen)
ahdollistavat uudenlaiset palvelut esimerkiksi liikkumiseen ja liikenteeseen toimien palvelualustoina ja hyödyntäen digitaalisia kiertotaloute...

Perinteisestä lähiöstä energiatehokas alue, miten se tapahtuu?(Blogi)
an osalta. Tätä varten voidaan perustaa palvelu, johon kerätään rakennusten energiankulutustietoa, kuten sähkön, lämmön ja veden kulutustiedot...

Sitä saa mitä mittaa(Blogi)
antoyksiköiden tasolla.  Tarkastuslautakunnan osalta mielenkiinto on kokonaisuudessa, jolloin näkökulma poikkeaa hieman tuottajatason arvioinn...

Hollannissa ideoita etsimässä(Blogi)
oli ehdottomasti mieleenpainuvin vierailukohde, jonne kannattaa mennä tutustumaan. Olisiko tämä mahdoton konsepti Suomessa toteutettavaksi?...

Päästöjen vähennys tehdään lähellä!(Blogi)
n työ ilmastoasioiden edistämisessä. ”Kunnat ja kuntayhtymät ovat tehneet tavoitteellista ilmastotyöt...

”Jokainen 30 elinvuoden pelastaminen on miljoonan euron arvoinen…”(Blogi)
...

Hoitoisuusluokituksella löytyy sopiva työn kuormitus(Blogi)
...

Avuntarpeen määrittäminen haastaa meidät kaikki – myös sote-osaajat(Blogi)
...

Ammatillisen koulutuksen reformi – mikä muuttuu?(Blogi)
suus toteutuu vapaan hakeutumisoikeuden kautta jo nykyisin, mutta oma kysymyksensä on, tuottaako...

Konsultti – kirosana vai kaiken pelastaja?(Blogi)
apalveluja organisaatioille. Yleensä tällainen neuvonantaja palkataan tietyn ongelma-alueen esimerkiksi hallinnollisen tai taloudellisen ongel...

Hoivan tarve määrittää hoitajaresurssia(Blogi)
siaalipalveluiden erilaissa toimintaympäristöissä on tarve mitata hoivatyötä ja hoitoisuuteen perustuvaa henkilöresurssin arviointia. Hoitavie...

Uusi mittari tuottaa tietoa nykypäivän hoitotyöstä(Uutinen)
RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmä uudistuu. Kehitteillä ja pilotointivaiheessa on uusi mittari HOIq, joka vastaa tämän päivän hoitotyön t...

Koulutukset(Sivu)
tapa saada uusia ideoita palveluiden uudistamiseen ja oppia muiden kokemuksista. Alla on esimerkkejä FCG:n  järjestämästä koulutuksesta. Vali...

URA FCG:llä(Sivu)
o sinä työskennellä FCG:n palveluksessa? Yhtiömme on mielenkiintoinen yhdistelmä laaja-alaista konsultointi- ja suunnitteluosaamista. Toimimme...

Elinkeinot ja kilpailukyky (Sivu)
toiminta -osiosta Venäjä-palvelumme ....

Toimipaikat kotimaassa(Sivu)
13210 HÄMEENLINNA Asiakaspalvelu ma-pe klo 8-16 Puhelin 400 717 912 Itä-Suomi Joensuu FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Merimiehenkatu 38 A 801...

Toimipaikat ulkomailla(Sivu)
nyt yhtiö. Sen tarjoamien palveluiden tavoitteena on tukea kestävää kehitystä ja uudistuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä kehittyvissä mais...

Satamat ja vesiväylät(Sivu)
oteutuksen aikainen työmaapalvelu ja valvonta Merenmittaus ja syvyyskartoitus tankoharaukset monikeilaluotaukset kaikuluotaukset Pohjaan tunke...

Verkostohankkeet(Sivu)
F ) Ravitsemus- ja puhtauspalvelut (RaPu) Toimintakykyiset kuntakonsernit 2 Tiedolla johtamisen verkostohanke (TIJO) Lastensuojelun verkostoha...

Tehokkaasti verkossa(Sivu)
heita ovat henkilöstö- ja palvelussuhdeasiat hankinnat talous ja laskentatoimi lainsäädäntö ja julkishallinnon päätöksentekojärjestelmä. Monet...

Luottamushenkilötyö (Sivu)
tarkastuslautakuntien ja palvelualojen toimielinten koulutuspäiviä sekä luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdon yhteisiä foorumeita ja neuvot...

Tilauskoulutusta toiveidenne mukaan(Sivu)
parantaminen Palkkaus- japalvelussuhdeasioiden avoimista koulutuksista monet on mahdollista toteuttaa tilauskoulutuksena. Erityisen suosittuj...

Katu-, alue- ja liikennesuunnittelu(Sivu)
valvonta ja projektinjohtopalvelut Osaamisen kärjet liikennesuunnittelussa: Maankäytön liikennesuunnittelu Liikenneturvallisuus Kävely ja pyör...

Johtamisen, työyhteisöjen ja viestinnän arviointi(Sivu)
tointihankkeissa. Otteita palveluistamme: Luottamushenkilötyöskentelyn arviointi (valtuusto, hallitus ja lautakunnat) Johtoryhmätyöskentelyn a...

Geotekniikka(Sivu)
aivantojen suunnittelua.  Palvelumme kattaa Rakennusten maa- ja pohjarakennussuunnittelun Jätevedenpuhdistamojen maa- ja pohjarakennussuunnitt...

Toimintakyky ja hoitoisuus(Sivu)
lmät yhdistyvät AIRA-tietopalveluratkaisuksi. AIRA tulee sanoista asiakaslähtöiset informaatioratkaisut. Ratkaisun yhdenmukaisuus parantaa ede...

Sisustussuunnittelu(Sivu)
rjoavat kokonaisvaltaista palvelua tilasuunnittelun alueella aina tilojen suunnittelusta ja kehittämisestä kaluste- ja materiaalivalintoihin. ...

Julkaisut(Sivu)
ja ajankohtaisessa FCG:n palveluntuotannon kehittämisessä. Lehti julkaistaan myös verkkolehtenä. FCG:n vuosikertomukset toteutetaan sekä suom...

Sähköinen hyvinvointikertomus (Sivu)
toimijat sekä yksityiset palveluntuottajat. SHVK:n yhteydessä oleva vaikutusten ennakkoarvioinnin (EVA) työväline tukee kuntia päätösesityste...

Lastensuojelun verkostohanke(Sivu)
ia ja kustannustehokkaita palveluita. Tavoitteena on aito vuorovaikutus ja läpinäkyvyys perheiden parhaaksi. Lastensuojelu Koko Ei Tieto Kunti...

FCGsmart(Sivu)
en vähentäminen ja asiakaspalvelun parantaminen ovat älyveden keskiössä. Modernin mobiilitekniikan ja paikkatiedon tarjoamat mahdollisuudet hy...

Julkisivusaneeraus(Sivu)
dostamana kokonaisuutena. Palvelut taloyhtiöille TeHO Työntekijä Sallmen, Juha Julkisivusaneeraus...

KOULUTUS(Sivu)
uttaja ja tarjoaa koulutuspalveluitaan myös yksityisen sektorin asiakkaille. Joka päivä jotain uutta FCG:n vahvuus koulutusorganisaationa on j...

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA(Sivu)
n ja tekniikkaan liittyvä palveluntarjonta kattaa laaja-alaisesti yhdyskuntasuunnittelun, talo- ja korjausrakentamisen, vesihuollon suunnittel...

Yhtiöittämisprosessi(Sivu)
vitys Referenssinosto Tukipalveluiden yhtiöittämisselvitys   Talouden tervehdyttäminen  ...

FCG MAPGETS(Sivu)
teistöt, kaavat, kadut ja palvelut. MAPGETSia voi käyttää monipuolisesti esimerkiksi alueidenkäytön, omaisuudenhallinnan ja prosessinhallinnan...

FCG MAPGETS(Sivu)
teistöt, kaavat, kadut ja palvelut. MAPGETSia voi käyttää monipuolisesti esimerkiksi alueidenkäytön, omaisuudenhallinnan ja prosessinhallinnan...

Sähköinen hyvinvointikertomus (Sivu)
toimijat sekä yksityiset palveluntuottajat. SHVK:n yhteydessä oleva vaikutusten ennakkoarvioinnin (EVA) työväline tukee kuntia päätösesityste...

FCG:n kiinteistöveroselvitys 0417(Sivu)
ajan tasalla. FCG tarjoaa palveluna kiinteistöveroselvityksiä, joiden tulokset esim. Jämsästä, Pellosta, Inkoosta ja Kangasalalta ovat erittäi...

Toimintakykyiset kuntakonsernit 2 -verkostohanke(Sivu)
uudelleenmuotoilu ja tukipalvelujen järjestelyt ja synergiaedut • yhtiöiden tavoitteiden asettaminen sekä konsernijohdon ja yhtiöiden johdon ...

SIPU International Ab osaksi FCG-konsernia(Uutinen)
SEK (11 milj. euroa). Sen palveluksessa on 37 henkilöä, joista yhtiön toimistossa Tukholmassa työskentelee 32 henkilöä ja pitkäaikaisina asian...

Anders Olin SIPU International AB:n toimitusjohtajaksi(Uutinen)
t SIPU International AB:n palveluksessa vuodesta 2002 lähtien. SIPU International AB:n nykyinen toimitusjohtaja Björn Bengtson jää eläkkeelle...

FCG-Akatemian yhteistyökumppaniksi HSE Executive Education(Uutinen)
avoitteena on tukea FCG:n palveluiden tuotteistamista ja liiketoiminnan kehittämistä. Kevääseen 2009 asti jatkuvaan ohjelmaan osallistuu yhtee...

Opetusministeriö ja FCG Efeko Oy allekirjoittivat aiesopimuksen Opekon yhtiöittämisestä(Uutinen)
ttiyrityksistä. Konsernin palvelut keskittyvät koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen, infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnitteluun sekä kan...

FCG:n asiakaslehden uusi numero on ilmestynyt (Uutinen)
eemana ovat FCG:n koulutuspalvelut kotimaassa ja kansainvälisesti. Tutustu lehteemme alla olevasta linkistä. Lehti on pdf-muodossa. ...

FCG mukana messuilla(Uutinen)
en liittyviä tuotteita ja palveluja. Terveydenhuollon ATK-päivät 2009 Terveydenhuollon Atk-päivät järjestetään 26.-27.5.20...

FCG laati selvityksen Espoo–Lohja -kaupunkiradasta(Uutinen)
työpaikkoja monipuolisen palvelutarjonnan ja joukkoliikenteen edellytysten turvaamiseksi. Eheä ja melko tiivis yhdyskuntarakenne on ekologise...

FCG:n koulutusohjelma 2010 on ilmestynyt(Uutinen)
p> [Dokumentti Ruokapalvelu (915)] ...

Sipoonrannan infra- ja geosuunnitteluun jatkosopimus(Uutinen)
lvonnan. Sopimus sisältää palveluja usealta eri toimialalta. Tutkimukset käsittävät mm. täydentävät pohjatutkimukset, pilaantuneen maan...

Nimityksiä FCG:llä(Uutinen)
ti ja ICT-asiantuntijapalveluiden toimialajohtajaksi Markku Köykkä. Infra ja talo –liiketoimintaryhmässä on sähkösuunnittelu...

Linjanvetoa VI -seminaari sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille(Uutinen)
ssä olevaan FCG:n Koulutuspalveluiden ja Konsultoinnin näyttelytilaan. Suoritamme paikan päällä arvonnan, jonka palkintona on vapaavalintainen...

Seppo Arvio FCG:n Lapin aluepäälliköksi(Uutinen)
Arvio on aloittanut FCG:n palveluksessa vuonna 1981, joten hän on tuttu suurimmalle osalle FCG:n asiakkaista Rovaniemellä ja Lapin alueella. H...

FCG julkishallinnon muutoksen tukena(Uutinen)
konsultointi- ja koulutuspalveluillaan julkishallintoa ja erityisesti kuntia niiden muutoksessa. Kunta.tv haastatteli FCG:n toimitusjohtaja A...

FCG mukana Kuntamarkkinoilla(Uutinen)
2.00 - 12.45 Kuntien ruokapalveluiden hyvät käytännöt 13.00 - 13.45 Kuntajohtaminen murroksessa -paneeli 14.00 - 14.45 CAF itsearv...

FCG kakkosena koulutusorganisaatioitten imagotutkimuksessa(Uutinen)
koulutus- ja konsultointipalveluita tarjoaa FCG Koulutus ja konsultointi Oy. ...

FCG tarjoaa laadukasta koulutusta luottamushenkilöille eri puolilla maata(Uutinen)
shenkilöille tarjoamiimme palveluihin ja pyydä tarjous kunta- tai toimielinkohtaisesta valmennuksesta:...

Vuoden 2013 koulutusohjelma on julkaistu(Uutinen)
FCG Koulutuspalveluiden vuoden 2013 koulutusohjelma on julkaistu osoitteessa...

Kuvia FCG:n asiakastilaisuudesta 10.10.2013(Uutinen)
ustua FCG:n monipuoliseen palvelutarjontaan. Pääesiintyjänä tänä vuonna oli taikuri Martti Vannas, joka viihdytti sekä lähitaiku...

Kuntien asukasviestintäkysely: Tietoa toivotaan edelleen myös paperimuodossa(Uutinen)
FCG:n tutkimuspalvelujen sivuilta...

FCG on mukana Kuntamarkkinoilla(Uutinen)
ekä mahdollisuus tutustua palvelutarjontaamme. Tule tapaamaan meitä 4.krsen FCG Cafeeseen, jossa yhteistyökumppaninamme on S...

FCG mukana Terveys ja talouspäivillä Turussa 18.–19.9.2014(Uutinen)
Päivien teemana on palvelukulttuurin kehittäminen terveydenhuollossa. Tule tutustumaan osastollemme B1 Caribia Congress Centeriin...

FCG mukana Yhdyskuntatekniikka 2015 -näyttelyssä(Uutinen)
–sovelluksiimme ja muuhun palvelutarjontaamme! Olemme seuraavasti esillä YT2015-näyttelyssä:   FCGsmart -ohjelmistoesittelyt...

Terveydenhuollon ATK-päivät keräsi ennätysyleisön(Uutinen)
ä esitteli tuotteitaan ja palveluitaan. Vuoden 2015 Terveydenhuollon Atk-päivien ohjelmassa oli kymmeniä esityksiä tietohallintojärjestelmistä...

Hyvinvointitieto on keskeinen osa kuntajohtamista(Uutinen)
osa kunnan johtamista ja palveluiden kehittämistä, painottivat Kunta-alan hyvinvointiseminaarissa 9.6. Kuntatalolla esiintyneet asiantuntijat...

Olemme mukana Kuntamarkkinoilla(Uutinen)
us tutustua monipuoliseen palvelutarjontaamme, mukana mm...

RAFO viettää 30. juhlavuotta(Uutinen)
n liiketoimintayksiköiden palvelut esittäytyvät seminaarissa...

MAPGETS mukana kansainvälisessä näyttelyssä Barcelonassa(Uutinen)
tuottajille ja erilaisten palveluiden tarjoajille että ammattilaisille, jotka hyödyntävät kaupunkitietoa omien tuotteidensa myynnissä ja markk...

FCG on mukana Lääkäripäivät 2016 -tapahtumassa(Uutinen)
olle, kun halutaan mitata palvelutuotannon arvoa.Lisätietoja tuotteistamme:...

FCG:n asiakaslehti on ilmestynyt(Uutinen)
udistukseen FCG-konsernin palveluvalmiuden ja tuotannon näkökulmasta. Ajankohtaista asiaa myös Sodankylän bioenergiaratkaisuista ja Petäjävede...

FCG on mukana Sairaanhoitajapäivät 2016 -tapahtumassa(Uutinen)
nbsp;Kuntoutus- ja vammaispalveluihin tarkoitetut toimintakyvyn ja avuntarpeen mittarit FIM® ja WeeFIM® Näistä tietoa tarkemmin: www.so...

FCG mukana kaukolämpöpäivillä Mikkelissä(Uutinen)
mallinnuksiin liittyvien palveluiden esittely.Tervetuloa!...

FCG myi maaperätutkimukseen ja maastomittaukseen liittyvän toimintansa Mitta Oy:lle(Uutinen)
tutkimus- ja maastomittauspalveluiden liiketoimintansa Mitta Oy:lle. Kaupan yhteydessä ostajalle siirtyvät vanhoina työntekijöinä viisi tämän...

FCG mukana Väylät & Liikenne -päivillä (Uutinen)
in liittyviä tuotteita ja palveluja.Tervetuloa osastollemme S590, Sorsapuistosali...

FCG mukana Helsingin Isosaaren kehittämisessä(Uutinen)
kiinteistöille useita eri palvelualueita koskevia toimeksiantoja viimeisten vuosien aikana. Monialainen työryh...

FCG mukana Energia 2016 -tapahtumassa Tampereella(Uutinen)
loa!Lisätietoa palveluistamme:  www.fcg.fi/ymparisto_...

Pääministeri Sipilä yritysvierailulla FCG:llä(Uutinen)
ohtamisen järjestelmiä ja palveluvalikoimaa sekä FCG:n laajaa, viisi vuosikymmentä jatkunutta kansainvälistä toimintaa...

Kunta.tv:n haastattelu: FCG yhdyskuntasuunnittelun tukena(Uutinen)
än eri näkökulmista FCG:n palveluja maakuntauudistusta varten. Lue lisää:...

Kunta.tv:n haastattelu: FCG koulutuksen tukena(Uutinen)
än eri näkökulmista FCG:n palveluja maakuntauudistusta varten. Lue lisää:...

Kunta.tv:n haastattelu: FCG sote-tiedon johtamisen tukena(Uutinen)
än eri näkökulmista FCG:n palveluja maakuntauudistusta varten. Lue lisää:...

FCG:lle toimisto Poriin(Uutinen)
kennusterveys- ja sisäilmapalvelut -toimialalta.Menestystä Poriin!LISÄTIETOJA:...

Kunta.tv:n haastattelu: FCG Internationalin oppeja maakuntauudistukselle(Uutinen)
än eri näkökulmista FCG:n palveluja maakuntauudistusta varten. Lue lisää:...

Isojen teemojen asiakaslehti(Uutinen)
uutosjohtamisen tuote- ja palvelukokonaisuus, joka näkyy monella tavalla FCG:n markkinoinnissa ja verkkosivuilla. FCG-l...

Sertifioitujen kuntajohtajien määrä kasvaa kohisten(Uutinen)
iläinen Marja-Leena, peruspalvelujohtajaKolarin kunta, Määttä Antti, kunnanjohtajaKuhmoisten kunta, Luukkanen Sanna, hallint...

FCG ja HY+ yhteistyöhön suomalaisen koulutusosaamisen jakamiseksi(Uutinen)
on koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jolla tavoitellaan suomalaisen koulutusviennin kasvua. Allianssilla...

Juhani Pirinen Radio Suomessa: Päiväkotien ja koulujen korjaamiseen tarvitaan korjausrakennusohjelma (Uutinen)
usterveys ja sisäilmasto -palveluista FCG Koulutuksen...

– Miten syntyy maailman paras kaavajärjestelmä digiaikana?(Uutinen)
ef="http://www.fcg.fi/fin/palvelut/yhdyskuntien_suunnittelu/digikaavoitus" class="aloha-link-text">Digikaava-hankkeestaTuoreimmasta...

FCG ostaa Rakennussuunnittelu Miraplan Oy:n(Uutinen)
saamista ovat rakennuttajapalvelut sekä arkkitehti- ja rakennesuunnittelu.Miraplanilla on vakaa markkina-asema Pohjois-...

Sisäilmaongelma ratkaisemiseksi tarvitaan rahoitusmalli ja innovaatioita(Uutinen)
usterveys ja sisäilmasto -palveluista  FCG Koulutuksen ...

Peli pisti hyvän liikkeelle Siltamäessä(Uutinen)
sta se toisi ja millaisia palveluita mahdollistaisi? Näitä kysymyksiä ratkon Siltamäki-pelissä. FCG:n Helsingin kaupungille ja YIT...

Ongelmajätteestä syntyi maisemataidetta Jyväskylässä(Uutinen)
energian, tuotteiden ja palveluiden käyttäjäksi.Jyväskylä on oiva malli asiakkaasta, joka kiinnittää yhä enemmän huomioita toimintan...

Viherkerroinmenetelmä antaa bonuspisteitä syötävistä kasveista tai perhosniityistä (Uutinen)
iä ratkaisuja synnyttäviä palveluita.FCG on ollut mukana kehittämässä vihermenetelmätyökalua Helsingin kaupungille osana Ilkka Ilmasto...

Tule töihin FCG:lle – rekrytoimme juuri nyt(Uutinen)
o sinä työskennellä FCG:n palveluksessa? Yhtiömme on mielenkiintoinen yhdistelmä laaja-alaista konsultointi- ja suunnitteluosaamista...

Asiakastutkimus: FCG:llä on syvä ymmärrys asiakkaan toimialasta(Uutinen)
lass="">FCG Konsultoinnin palveluista...

Digikaava.fi – uusi sivusto digitaalisesta kaavoituksesta(Uutinen)
Uusi verkkopalvelu Digikaava.fi kokoaa yhteen tietoa digitaalisesta kaavoituksesta...

TÖISSÄ FCG:llä: FCG Akatemia kouluttaa projektijohtamisen huippuosaajia(Uutinen)
le Karttuselle että Infra-palvelualueella Katu ja verkostot -tiimissä työskentelevälle Bossmannille yksi akatemian osallistumisen tavoitteista...

Muunneltava ja kaunis päiväkoti Silva sai hyvän rakentamisen tunnustuspalkinnon (Uutinen)
style="">Tutustu palveluihimme...

Sähköaseman uusi aita hehkuu sinivalkoisissa väreissä Vantaalla(Uutinen)
a väreissäTutustu palveluihimme...

Blogi: Siniaalto, Siltamäki ja Digikaava – kaupunkisuunnittelua vuonna 2017(Uutinen)
itehtuuri ja yhdyskunnat -palvelualueemme asiantuntijat työskentelivät asiakkaidemme kanssa vuonna 2017. Tutustu uusimmassa Kaupu...

Blogi: Kainuussa vauhtia matkailuinvestointeihin(Uutinen)
een liittyviä asiantuntijapalveluita. Työ on osa Kainuun liiton, kainuulaisten yritysten ja kuntien sekä Kainuun Etu Oy:n rahoittamaa 64 North...

Hanoista ja vesijohdoista voi liueta metalleja juomaveteen – veden juoksuttaminen poistaa haitalliset pitoisuudet (Uutinen)
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy, Iisalmen Vesi, Imatran Vesi, Kouvolan Vesi Oy, Lappeenrannan...

FCG Suunnittelu ja tekniikalle ympäristö- ja laatusertifikaatit(Uutinen)
Suunnittelu ja tekniikan palvelut sekä toimistot Suomessa. – Sertifikaatit ovat osoitus pitkäjänteisestä ja sitoutuneesta työstä...

Seminaari Lappeenrannassa: Elinvoima, infrasuunnittelu, kiinteistöt ja ympäristö 31.5.2018 (Uutinen)
ijoita ja kuulemaan FCG:n palveluista alueen infrastruktuurin, ympäristön ja elinvoiman kehittämiseen.  Tutustu semi...

Blogi: Tervetuloa sadun maailmaan!(Uutinen)
elle tuli sykettä. Ohjelmapalveluille ja tapahtumille varatut alueet alkoivat täyttyä. Käynnistyi iso hotellihanke. Kaikki alkoi kasvaa, matka...

FCG tuo uutta tekniikkaa jäteveden puhdistukseen Oulussa(Uutinen)
="">Lue lisää palveluistamme Vesihuollon laitossuunnitteluKysy lisää...

Neliömäärät kuriin – Kouvola pisti koulusuunnitelmat uusiksi(Uutinen)
voitteita, perusopetuksen palvelupäällikkö Kim Strömmer Kouvolasta kertoo.Koulusuunnittelun uutta alkua astui tahdittamaan FCG:n arkki...

Kiinteistöjen riskienhallinta ja korjaushankkeiden haasteet käytännössä -seminaari Jyväskylässä(Uutinen)
nusterveys- ja sisäilmastopalveluiden asiantuntijat• Juhani Pirinen, TkT, toimialajohtaja• Paavo Kero, DI, Projektipäällikkö• Tuom...

Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät 22.–23.5. Jyväskylässä(Uutinen)
kossa yhteiseen AIRA-tietopalveluratkaisuun.• Potilasluokittelujärjestelmien (casemix-järjestelmät) tuoteperhe kasvaa suun terveydenhuollo...

DI Mari Puoskari on valittu FCG-konsernin toimitusjohtajaksi(Uutinen)
rganisaatioita. Konsernin palveluksessa on noin 750 henkilöä ja sen liikevaihdosta 40 % tulee kansainvälisestä toiminnasta. FCG:n emoyhtiön om...

Katso webinaari: Kaupunkisuunnittelun MAPGETS-työkalut nyt maksutta kuntien käyttöön(Uutinen)
ari, jossa kerromme, mikä palvelu FCG MAPGETS on ja miten kuntasi saa sen maksutta käyttöönsä (kesto 20 min)...

Varkaudessa elinvoimaa tarkastellaan myös hyvinvoinnin kautta (Uutinen)
etoa kaupungin hyvinvointipalvelujen vaikuttavuudesta ja kehittämisestä sekä dataa asukaslähtöisen elinvoiman arvioinnin pohjaksi, Varkauden k...

DI Tarja Salonen FCG:n koulutusliiketoiminnan vetäjäksi(Uutinen)
ja Salonen on ollut FCG:n palveluksessa tammikuusta 2017 lähtien ja hänen vastuullaan on viimeksi ollut Talous, johtaminen ja yhdyskunta –toim...

FCG:n Turun toimisto vietti tupaantuliaisia Satamakadulla(Uutinen)
kasvattamiseen. Kaavoituspalvelut palaavat takaisin Turkuun ensi vuoden alusta, Läksy jatkoi ja kertoi, että myös muita rekrytointeja on käyn...

Töissä FCG:llä – Pilaantunutta maata kunnostamassa(Uutinen)
a alkuvuodesta 2018 FCG:n palvelukseen siirtynyt Tanja Lambe työskentelee pilaantuneiden maiden kunnostuksen parissa. - Parasta työssäni on...

Yle Uutiset: FCG kouluttaa 90 000 opettajaa Ukrainassa(Uutinen)
on koulutus- ja kehittämispalvelut HY+:n ja kasvatustieteellisen tiedekunnan kanssa ja se kestää vuoteen 2022. Kuuden miljoonan euron hankkeen...

FCG:n konsernijohtajan kapula vaihtui Mari Puoskarille(Uutinen)
a FCG:n ja sen edeltäjien palveluksessa, FCG:n hallituksen puheenjohtaja Hanna Tainio toivotti vieraat tervetulleeksi kapulan...

Kirkkonummen vedet Vaasiin(Uutinen)
aasiinTutustu palveluihimme fcgarkkitehd...

Maankäytön kehittäminen kohtaa yritysten tarpeet(Uutinen)
yttö, asuminen, liikenne, palvelut ja elinkeino¬toiminta, varsinkin jos kohde sijaitsee useamman kunnan alueella? – Jotkut kaupungit ja kau...

Automaatio avuksi sijaisrekrytointiin(Uutinen)
"https://www.fcgtalent.fi/palvelut/sijaisrekrytointi" class="aloha-link-text" target="_blank">Lue lisää FCG Talentin sijasrekisteristä >...

FCG Talent järjestää ensi syksynä Rekrytoija-tapahtuman(Uutinen)
evät rekrytointia tukevia palveluja. Tapahtuman juontajana ja puheenjohtajana toimii Jussi-Pekka Rantanen. ...

FCG mukana Meluntorjuntapäivillä 20. - 21.3.2019(Uutinen)
lu-, tärinä- ja ilmanlaatupalveluista. ...

Digitaalinen kaavoitus etenee pilottikohteiden kautta(Uutinen)
f="https://www.fcg.fi/fin/palvelut/yhdyskuntien_suunnittelu/digikaavoitus/" class="">Digikaavoitus...

FCG laatii työvoimatarveskenaariot elinvoimaverkoston kunnille (Uutinen)
Hoivapalveluissa työvoimatarve kasvaa myös alueilla, joissa työikäisten määrä vähenee, kilpailu työvoiman saatavuudessa k...

ITE-laadunhallintamenetelmän pilottihanke on käynnistynyt(Uutinen)
nbsp;Meillä on paljon ostopalveluja. Kilpailutuksissa laatu on jatkossa merkittävä tekijä, ei enää halvin hinta. Siksi&nbs...

Blogi: Kaupungin sydän maan alla(Uutinen)
siin tiloihin, aukioihin, palveluihin ja ylipäätään katuympäristöön? –...

Tuleva ministeri Hanna Sarkkinen puhumaan DRG-päiville lokakuussa (Uutinen)
p;  Tehokas palvelutuotanto, mistä se rakentuu? kunnanjohtaja Tuomas Lohi, Kempele.DRG-päivät järje...

Tiukka paketti ajankohtaista asiaa Kuntamarkkinoilla(Uutinen)
lusta älykkään liikenteen palveluihin. Tietoiskumme tarjoavat näkökulmia johtamisesta digitalisaatioon ja kiertotaloudesta kotihoitoon...

Lastensuojelun verkostohanke käynnistyy(Uutinen)
f="https://www.fcg.fi/fin/palvelut/verkostohankkeet/lastensuojelun_verkostohanke/" class="aloha-link-text">Lue lisää >...

Yksi tulokulma: kestävä kehitys voi kulkea käsi kädessä kiinteistöveron kanssa(Blogi)
e; color: #444444;">Esimerkkiratkaisuina tästä ovat vaikkapa laadukkaat kävelykeskukset ja toimivat pyöräily- ja ulkoilureittiyhteydet, joiden...

Kaupungin sydän maan alla(Blogi)
jen parantamiseksi – myös sadoille päivittäin tunnelimaailmassamme meitä muita palveleville maanalaisten liiketilojen työntekijöille? ...

Miten uusi kuntalaki vahvistaa luottamushenkilöjohtamista? (Blogi)
...

Oppiva esimies – uudistuva organisaatio(Blogi)
du nyt!               ...

Jälkihöyryjä Kuntamarkkinoilta: RAFAELA® -järjestelmä osana terveydenhuollon henkilöstösuunnittelua(Blogi)
...

Kun vastavalmistunut pääsi oman alan hommiin… (Blogi)
tten Etelä-Lapin vaaramaisemasta merelliseen Helsinkiin. Maisteriopintojani viimeistellessä etsin työpaikkaa, jossa koulutukseni pääsisi oikeu...

Miten menestyä, kun maailmankirjat ovat sekaisin?(Blogi)
asiakaspalvelupäällikkö Paula Kurkipää, FCG Koulutus. Kirjoittajat kävivät tammikuussa haistelemassa johtajuuden uusia tuulia Merit Summit -se...

Onko meillä isoäidin mielikuva omasta kunnastamme? (Blogi)
/p> Kohotetaan omat kuntamme korkeuksiin Kuntamarkkinoilla. Tässä joitakin tärppejä ohjelmasta: 1. SOTE-kiinteistöjen tulevaisuus...

Vieraskynä: Uusi tietosuojalainsäädäntö ohjaa henkilötietojen käsittelyä(Blogi)
lliset, historialliset ja tilastolliset käyttötarkoitukset - sekä arkistoinnista. Täsmenn...

Ajatuksia auton vahaamisesta ja työelämästä(Blogi)
...

Koulu on älykäs!(Blogi)
...

Millainen johtava pelaaja kuntaasi tulisi valita?(Blogi)
...

Myös FIM®-mittarin kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa(Blogi)
/fi/luokitustuotteet       (Voit suurentaa kuvaa klikkaamalla.)...

Leijona karjaisee: missä on yhtenäinen projektikulttuurinne?(Blogi)
tten löytyvät valmiudet johtaa tätä kaikkea? Miten varmistamme, että kehitystoimintaa johdetaan systemaattisesti? ...

Tuo oma tii­mi­si - uusi tapa rek­ry­toi­da?(Blogi)
...

Olkoon kuuntelemisen taito kanssasi!(Blogi)
attaa kokeilla myös muissa rooleissa: aviopuolisona, vanhempana, sisarena, naapurina, ystävänä jne. Toimintaympäristöstä riippumatta meidän ol...

Miten saisimme paremmin näkyviin moniammatillisen työn sote-organisaatioissa?(Blogi)
an vielä työaika/suunniteltu työaika -vertailun, olemme jälleen yhden askeleen lähempänä tavoitetta.  Kun tarjoamme parempia työvälinei...

Hikistä tiedonkäsittelyä - tuskaa, valtaa vai molempia?(Blogi)
ollut olematonta. Uusi sääntely tuo turvaa meille kaikille.   Rohkeus katsoa totuutta silmiin Kun työn k...

Ei mutua mielenterveystyöhön(Blogi)
itsee. Ammatillinen yhteistyösuhde edellyttää työntekijältä eettisesti, tiedollisesti ja taidollisesti myös ammatillista työskentelyä. ...

Ihanaa Jukka ja Mörkö, ihanaa! (Blogi)
si. Laatu on se ”mörkö”, jota joku muu arvioi ja joka hoidetaan muualla. Ei koske minua. Entäpä jos ottaisimmekin toisenlaisen lähestymiskulma...

Hakulomake nyt myös englanniksi Kuntarekry.fi-palvelussa(Uutinen)
Porin kaupungissa englanninkielistä hakulomaketta on jo käytetty orkesterin rekrytoinneissa. Joillakin aloilla suomen tai ruotsin...

Etusivu(Sivu)
ohjelmistoliiketoiminnan palveluita kotimaassa ja kansainvälisesti.  FCG:n vahvuus perustuu laaja-alaiseen ja jatkuvasti kehittyvään osaamise...