Hakutulokset

Työajanhallinnan tutkimus(Sivu)
. Tarkemmin kohdennettuna resurssit ovat paremmin käytössä ja henkilöstö voi paremmin. Tulevaisuudessa resurssit ovat vähenemässä (mm. pula os...

Kiertotalous(Sivu)
Kiertotaloudessa käytetyt resurssit säilytetään talouden kierrossa, kulutetaan vähemmän luonnonvaroja ja synnytetään niukasti jätettä sekä rak...

Jälkihöyryjä Kuntamarkkinoilta: RAFAELA® -järjestelmä osana terveydenhuollon henkilöstösuunnittelua(Blogi)
smäärän ja hoitoisuustiedon avulla saadaan tunnuslukuna mm. osastokohtainen reaaliaikainen resurssitilanne, jota apuna käyttäen voidaan arvioi...

Perinteisestä lähiöstä energiatehokas alue, miten se tapahtuu?(Blogi)
än ja Utran kaupunginosia varten. Seuraavassa esittelemme Joensuussa tehtyjä havaintoja. ...

Henkilöstöresursoinnin sietämätön vaikeus (Blogi)
störesursoinnin tulee perustua tietoon. Tiedolla johtaminen on avainsana tässäkin asiassa. Myös geriatrian professori Jaakko Valvanne toteaa v...

Arkkitehtuuri ja yhdyskunnat(Sivu)
ernin laaja-alaiset osaajaresurssit käytetään hyödyksi, kun teemme asiakkaalle kestävän kehityksen suunnitelmia ja tutkimuksia.  Kaupunkimalli...

Kaupunkisuunnittelu ja -kehitys(Sivu)
ernin laaja-alaiset osaajaresurssit käytetään hyödyksi, kun teemme asiakkaalle kestävän kehityksen suunnitelmia ja tutkimuksia.  Kaupunkimalli...

Tehokkuutta projektien johtamiseen(Sivu)
ko projektien johtamisen resurssit kohdennettu optimaalisesti? >> Leijona-projektimalli on erityyppisille projekteille soveltuva selkeä ja kä...

Optimaaliset tukipalvelut(Sivu)
ntotapa • Palveluverkot • Resurssit ja käyttöaste • Osaamisen hyödyntäminen • Riskinäkökulmat • Tehtävien uudelleen järjestelyt sekä eläköitym...

Suomen IP-Tekniikka Oy osaksi FCG-konsernia(Uutinen)
sernilla olevan riittävät resurssit yrityksen kehittämiseksi edelleen. Konsulttialalla on tapahtumassa selkeästi polarisoitumista, jolloin suu...

Osaamiskeskittymä julkishallinnon uudistumisen tueksi(Uutinen)
ös yhtiöiden lisääntyneet resurssit ja panostus tuotekehitykseen. Tuleva konserni on uskottava ja tunnettu toimija myös kansainvälisesti. Sen...

RAFAELA™/RAVA™ –perusterveydenhuollon koulutus 6.2.2014(Uutinen)
än ja kohdentamaan hoitajaresurssit entistä tarkemmin ja tehokkaammin, mutta ennen kaikkea myös asiakkaalle laadukkaammin.RAVA™ -mittar...

Blogi: Smart City -verkostoista hyöty irti FCG:n verkostokuvausselvityksellä(Uutinen)
a Jyväskylää kohdistamaan resurssit tehokkaasti niihin älykkään kaupunkikehittämisen verkostoihin, joista kaupunki saa parhaan mahdollisen lis...

Ministeri Leppä: Jakamistaloudella kasvua saaristoalueille(Uutinen)
oin käyttämättömät vapaat resurssit voidaan valjastaa laajempaan käyttöön. Tällä luodaan edellytyksiä uusille elinkeinoille ja talouden kasvul...

Liian pieni koulu ei ole lapsen etu(Uutinen)
at vajaakäytöllä, jolloin resurssit kohdentuvat opetuksen sijasta kaikkeen muuhun. Lisäksi rakennukset rapistuvat ja tulevaisuudessakin saamme...

Maankäytön kehittäminen kohtaa yritysten tarpeet(Uutinen)
onnistuvat, mutta monesti resurssit ja osaaminen hukkuvat osaoptimointiin. Ongelmana voi olla myös elinkeinotoimijoiden ja maankäytön suunnitt...

Blogi: Kaupungin sydän maan alla(Uutinen)
iseen ja suunnata isommat resurssit maan päällisiin julkisiin tiloihin, aukioihin, palveluihin ja ylipäätään katuympäristöön? ...

Lastensuojelun verkostohanke käynnistyy(Uutinen)
uormittavat pienet henkilöresurssit ja työntekijöiden vaihtuvuus. Asiakasmäärän ja monimutkaisten prosessien hallinta on haastavaa. Työntekijä...

Kaupungin sydän maan alla(Blogi)
baseline; color: #444444;">Keksitäänkö vielä jotain aivan uutta olojen parantamiseksi – myös sadoille päivittäin tunnelimaailmassamme meitä mu...

Kestävä matkailu puhuttaa(Blogi)
...

Missä on sosiaalihuollon paikka?(Blogi)
...

Taustapeiliin katselua juhlatunnelmissa(Blogi)
tavan hitaasti tai ei lainkaan, paljon mainostetun digiloikan pituus – tai parin viime vuoden kehityksen nopeus – konkretisoituu Sihteereiden...

Kunnan tukipalvelut kuntoon ennen sote-muutosta(Blogi)
...

Kuntasektorin tiedolla johtamisen pullonkaulat (Blogi)
n pitää, että avoimen datan saanti kasvaa ja helpottuu, mutta organisaatioiden sisäinen tiedon saanti on yhä jähmeää ja kallista. ...

Koulu on älykäs!(Blogi)
oiksi, jotka eivät riittävästi ”keskustele” keskenään. Koulurakennushankkeen prosessikuvauksia löytyy useita, mutta ne ovat yleensä kes...

Leijona karjaisee: missä on yhtenäinen projektikulttuurinne?(Blogi)
...

Tuntoaistin varassa(Blogi)
näyttäytyä samoin ulospäin. Kuntalaisten käsitys kunnan hyvästä ja eettisestä johtamisesta perustuu siihen, miten he asian näkevät, kokevat ja...

Johtaako mutu teillä?(Blogi)
tua väitettä tai arkikäsityksiä. Kaikki kunnia siis hoitajan kyvylle nähdä asioiden edelle ja toimia potilaan parhaaksi sisäisen hälytysk...