Hakutulokset

Suomen perusterveydenhuollon asiakaskirjon kuvaus on valmistunut(Uutinen)
kesken ja siten kehittää työnjakoa. Palveluntuottajien välistä tehokkuutta ja tuottavuutta voidaan tarkastella yhteismitallisesti. ...

Luottamushenkilötyö (Sivu)
uusrooleja, yhteistyö- ja työnjakokysymyksiä, kunnan omaa tavoiteasetantaa ja muutosvalmiuksia. Tilauskoulutuksista voidaan rakentaa myös luot...